ویکی‌پدیا:سرشناسی (امامزاده‌ها)

مقاله‌هایی که راجع به امامزاده‌ها ساخته می‌شوند در عمل راجع به دو موضوع هستند: ساختمان امامزاده (که غالباً ساختمانی قدیمی است و ممکن است به دلیل ارزش تاریخی یا فرهنگی‌اش سرشناسی داشته باشد) و شخص مدفون (که ممکن است به لحاظ تاریخی یا مذهبی سرشناسی داشته باشد). اگر چه ویکی‌پدیا هم برای ساختمان‌ها و هم برای افراد رهنمود سرشناسی دارد (ویکی‌پدیا:ساختمان و ویکی‌پدیا:افراد را ببینید) اما نحوهٔ اعمال آن رهنمودها برای ارزیابی سرشناسی امامزاده‌ها واضح نیست.[۱] رهنمود جاری نتیجهٔ اجماع کاربران در این خصوص است؛ این رهنمود روش تعیین سرشناسی امامزاده‌ها را تبیین می‌کند.

لطفاً توجه داشته باشید که همانند سایر رهنمودهای سرشناسی، عدم احراز شرایط ذکرشده در زیر بدین معنا نیست که مقاله‌ای حتماً باید حذف شود، همانطور که برخورداری از این شرایط هم لزوماً دلیل بر ماندن مقاله نیست.

معیارهای سرشناسی ویرایش

یک امامزاده سرشناس است و می‌توان دربارهٔ آن مقاله‌ای مستقل ساخت اگر سرشناسی ساختمان امامزاده و / یا شخص امامزاده (یکی از دو مورد کافی است) بر اساس معیارهای زیر و با استفاده از منابع معتبر اثبات شود:

 1. در مورد ساختمان امامزاده:
  1. منابع معتبری موجود باشد که به چیزی بیشتر از مکان و مشخصات ساختمان اشاره کرده باشند.
  2. ساختمان امامزاده جزو میراث فرهنگی ملی یا بین‌المللی ثبت شده باشد.
 2. در مورد شخص امامزاده:
  1. منابع معتبری موجود باشد که به چیزی بیشتر از نسب امامزاده اشاره کرده باشد. (مثلا وثاقت وی در منابع علم رجال)

معیارهای غلط ویرایش

موارد زیر معیار معتبری برای احراز سرشناسی امامزاده نیستند:

 1. اطلاعات فردی و خانوادگی: امامزاده‌ای که در مورد شخص وی فقط اطلاعات خانوادگی (نظیر این که فرزند کیست، همسرش کیست، چند فرزند دارد) و اطلاعات شخصی (نظیر سال و محل تولد یا وفات) وجود دارد اما اطلاعات بیشتری در منابع معتبر در مورد او نیست، سرشناس نیست.
 2. نقل قول: وجود نقل قول از امامزاده در منابع مذهبی یا تاریخی، سرشناسی نمی‌آورد. توجه کنید که سرشناسی فرد وقتی احراز می‌شود که منابع در مورد خودش بحث کرده باشد، نه این که فقط گفته‌هایش را نقل کرده باشند.
 3. شهرت ضمنی: عباراتی نظیر «وی از عارفان زمان خود بوده» که فقط به طور ضمنی به شهرت شخص امامزاده اشاره می‌کنند، معیار سرشناسی نیستند. در مقابل، امامزاده‌ای که شهرتش مرتبط با نوشته کتاب‌هایی باشد که بر اساس ویکی‌پدیا:کتاب سرشناس باشند، به فرض این که برای شهرت وی منبع مستقل و معتبر موجود باشد سرشناس است.
 4. رویدادی در محل امامزاده: اگر در محل ساختمان یک امامزاده، رویدادی رخ بدهد (مثل یک جشن، یک قتل، یک راهپیمایی، و ...) که آن رویداد بر اساس رهنمود سرشناسی رویدادها سرشناس باشد، این به خودی خود برای آن امامزاده سرشناسی نمی‌آورد. در چنین شرایطی مقاله باید در مورد رویداد ساخته بشود، نه در مورد امامزاده.

پانویس ویرایش