ویکی‌پدیا:سرشناسی

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:معس)

در ویکی‌پدیا، سرشناسی محکی است که توسط ویرایشگران برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یک موضوع می‌تواند مقالهٔ خودش را داشته باشد یا نه به کار می‌رود. اطلاعات روی ویکی‌پدیا باید اثبات‌پذیر باشند؛ اگر هیچ منبع طرف سومی دربارهٔ موضوع یافت نمی‌شود، آنگاه آن موضوع نباید مقاله‌ای جداگانه داشته باشد. مفهوم سرشناسی در ویکی‌پدیا بدین جهت استفاده می‌شود تا از ورود بی‌تأمل موضوعات جلوگیری کند. موضوع مقاله‌ها و فهرست‌ها باید سرشناس یا «درخور توجه» باشند. تشخیص سرشناسی الزاماً به موضوعاتی نظیر شهرت، اهمیت یا آوازه بستگی ندارد — هرچند این موارد ممکن است به پذیرش موضوعی که با رهنمود شرح‌داده شده در زیر هم‌خوانی دارد کمک کنند.

هر موضوعی که با معیار عمومی سرشناسی هم‌خوانی داشته باشد و از استثناهای ویکی‌پدیا چه چیزی نیست نیز نباشد، شایستهٔ داشتن مقاله فرض می‌شود.

همچنین یک موضوع سرشناس فرض می‌شود اگر با معیارهای مشخص‌شدهٔ رهنمود ویژهٔ همان موضوع که در جعبهٔ سمت چپ فهرست شده‌اند هم‌خوانی داشته باشد.

داشتن معیارهای سرشناسی تضمین نخواهد کرد که موضوع مورد نظر حتماً مقاله و صفحه‌ای جداگانه خواهد داشت. کاربران ممکن است بر پایهٔ صلاحدید خود اقدام به ادغام یا گروه‌بندی دو یا چند موضوع مرتبط در یک مقالهٔ واحد کنند.

رهنمودهای سرشناسی تنها مشخص می‌کنند که یک موضوع تا چه حد برای داشتن یک مقاله یا فهرست مناسب است. این رهنمودها محدودیتی برای محتوای مقاله یا فهرست ایجاد نمی‌کنند. اگر به دنبال سیاست‌های محتوایی ویکی‌پدیا هستید، به ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف، ویکی‌پدیا:اثبات‌پذیری، ویکی‌پدیا:تحقیق دست اول ممنوع، ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست و ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان مراجعه کنید.

معیار عمومی سرشناسی

اگر موضوعی پوشش قابل توجهی در منابع معتبر داشته باشد و این منابع معتبر، مستقل از موضوع باشند، فرض می‌شود که معیارهای لازم برای آمدن در ویکی‌پدیا در قالب یک مقاله یا فهرست جداگانه را دارد.

 • «پوشش قابل توجه» یعنی منبع باید مستقیماً و مشروحاً به موضوع بپردازد، به طوری که برای به‌دست آوردن محتوا، نیازی به تحقیق دست اول نباشد. پوشش قابل توجه چیزی بیشتر از یک نام بردن جزئی است اما لازم نیست موضوع اصلی مطلب منبع باشد.
 • «معتبر» یعنی منابع باید دارای راست‌کرداری تحریریه[۱] باشند تا بتوان بر پایهٔ رهنمود منابع معتبر، تأییدپذیری و سرشناسی موضوع مقاله را ارزیابی کرد. منابع می‌توانند شامل آثار منتشرشده در هر شکلی از رسانه‌ها و به هر زبانی باشند. در دسترس بودن منابع ثانویه که موضوع را پوشش داده‌اند یک نشانهٔ خوب برای سنجش سرشناسی است.
 • «منابعی» که برای سرشناسی استفاده می‌شوند، باید ثانویه باشند، زیرا منابع ثانویه عینی‌ترین مدرک برای سرشناسی هستند. اینکه به چه تعداد منابع معتبر نیاز است به ژرفای پوشش و کیفیت منابع بستگی دارد اما معمولاً از چندین منبع انتظار می‌رود.[۲] لازم نیست منابع حتماً برخط باشند یا حتماً به فارسی باشند. در تعیین سرشناسی، چندین اثر از یک نویسندهٔ یکسان یا سازمان معمولاً یک منبع در نظر گرفته می‌شوند.
 • «مستقل از موضوع» یعنی نمی‌توان از محتوایی که توسط افراد وابسته به موضوع تولید شده‌است، استفاده کرد. برای نمونه تعریف از خود، تبلیغات، مطالب خود-منتشرکردهٔ شخص یا وب‌گاه او، خودزندگی‌نامه‌ها و اعلامیه‌های مطبوعاتی مستقل شمرده نمی‌شوند.[۳]
 • «فرض می‌شود» بدین معناست که پوشش قابل توجه در منابع معتبر یک فرض ایجاد می‌کند اما تضمین نمی‌کند که موضوع برای گنجاندن در ویکی‌پدیا مناسب باشد. ممکن است کاربران به این اجماع برسند که با وجود اینکه موضوع مقاله دارای این معیار است اما برای داشتن یک مقالهٔ جداگانه مناسب نیست. برای نمونه، چنان مقاله‌ای ممکن است نقض وپ:نیست باشد که یکی از بندهای رایج آن «ویکی‌پدیا مجموعه‌ای از اطلاعات درهم و برهم نیست» است.[۴]
 • عبارت «یک یا چند اثر» در جملهٔ فوق یادآوری می‌کند که تعداد خاصی برای منابع مطرح نیست و تعداد منابع لازم برای تشخیص سرشناسی، به کیفیت هر منبع و مستقل بودن آن از بقیه منابع بستگی دارد.
 • «معتبر» در جملهٔ فوق بر اساس سیاست منابع قابل اعتماد مطرح شده و به معنی آن است که منبع مورد نظر باید از درجات بالایی از یکپارچگی در ویراستاری و قابلیت استناد برخوردار باشد.
 • موجود بودن مقاله در ویکی‌پدیای زبان‌های دیگر احراز کننده سرشناسی نیست و باید حتماً مقاله شرایط بالا را داشته باشد.[۵]

موضوعی که بر پایهٔ اجماع این معیار را داشته باشد، معمولاً درخور توجه است و معیارهای لازم برای داشتن مقالهٔ جداگانه در یک دانشنامه را دارد. واقعیت‌های اثبات‌پذیر و مطالبی که توسط چندین منبع معتبر مستقل پشتیبانی نشده‌اند، ممکن است برای گنجانیدن در یک مقالهٔ دیگر مناسب باشند.

هر یک از رهنمودهای موضوعی سرشناسی، به گسترش دادن موارد فوق و افزودن معیارهای موضوعی برای تشخیص سرشناسی می‌پردازند. در برخی موارد این رهنمودها جایگزینی برای برخی شرایط فوق ارائه می‌کنند که در نبود این شرایط استفاده شوند.

رهنمود سرشناسی به محتوای درون مقاله اعمال نمی‌شود

معیارهای اعمال شده به ایجاد/حفظ مقاله همان‌هایی نیستند که به محتوای مقاله اعمال می‌شوند. رهنمودهای سرشناسی به محتوای مقاله یا فهرست اعمال نمی‌شوند (با استثنای این که برخی فهرستها گنجانیده شدن را به سرفصل‌ها یا افراد سرشناس محدود می‌کنند). پوشش محتوا درون یک مقاله یا فهرست مشخص (یعنی این که چیزی به حد کافی قابل توجه هست که در مقاله یا فهرست ذکر بشود) بر اساس اصل ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف و دیگر رده:سیاست‌های محتوایی ویکی‌پدیا تعیین می‌گردد.

سرشناسی موقتی نیست

سرشناسی موقتی نیست؛ هرگاه موضوعی طبق رهنمود عمومی سرشناسی سوژهٔ «پوشش گسترده» قرار بگیرد، نیازی به پوشش مداوم ندارد.

با این که خود سرشناسی موقتی نیست، گاه به گاه، هر کاربری می‌تواند با یک ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف ارزیابی مجدد شواهد سرشناسی یا مناسب بودن مقالات موجود را تقاضا کند، یا ممکن است شواهدی در خصوص مقالاتی به دست آید که پیشتر نامناسب پنداشته می‌شدند؛ بنابراین، می‌توان ماه‌ها یا حتی سال‌ها پس از بررسی اولیه مقالات را نامزد حذف یا احیا کرد.

محتوای مقاله سرشناسی را تعیین نمی‌کند

اگر موضوعی بیرون ویکی‌پدیا مورد پوشش قرار نگرفته (سرشناسی ذاتی ندارد)، ارتقای محتوای ویکی‌پدیا یکدفعه آن موضوع را سرشناس نمی‌کند.

برعکس، اگر موضوع مورد نظر مورد پوشش قرار گرفته‌است (بذاته سرشناس است)، هرچقدر متن و منبع‌گذاری درون مقالهٔ ویکی‌پدیا ضعیف باشد، مقالهٔ ویکی‌پدیا چیزی از سرشناسی موضوع نمی‌کاهد. سرشناسی ویژگی یک موضوع است و نه ویژگی یک مقالهٔ ویکی‌پدیا.

در نتیجه کاربرانی که یک مقاله را به دلیل عدم سرشناسی نامزد حذف می‌کنند باید توجه داشته باشند که منابع معتبر برای آن قابل تهیه نباشد و پیش از نامزد کردن برای حذف اکیداً پیشنهاد می‌شود که در اینترنت جستجو کنند.

به این نکته باید توجه داشت که ویکی‌پدیا یک متن کامل نیست و همیشه امکان ارتقاء و بهبود مطالبش ممکن است و کار مناسبی نیست که مقاله‌ای که موضوعش بذاته، سرشناس است را به دلیل نبود منبع در ویکی‌پدیا حذف کنیم.[۶]

سرشناسی نیازمند شواهد تأییدپذیر است

درون‌مایهٔ رایج رهنمودهای سرشناسی این است که باید شواهد تأییدپذیر، عینی موجود باشد که موضوع از منابع مستقل برای پشتیبانی ادعای سرشناسی توجه شایان توجه دریافت کرده‌است.

هیچ موضوعی به طور خودکار یا ذاتی صرفاً به این دلیل که وجود دارد سرشناس نیست: شواهد باید نشان دهند که موضوع پوشش یا به‌رسمیت‌شناسی شایان توجه کسب کرده، و این که این صرفاً علاقه‌ای کوتاه‌مدت، یا نتیجهٔ فعالیت ترویجی یا تبلیغات صرف نبوده، یا موضوع به هر دلیل دیگری نامناسب است. منابع شواهد عبارتند از انتشارات به رسمیت شناخته‌شدهٔ دارای بازبینی همتا، کتاب‌های معتبر، منابع رسانه‌ای قابل اطمینان، و به طور کلی دیگر منابع معتبر.

سرشناسی بر اساس وجود منابعِ مناسب است، نه وضعیت منبع‌گذاری در مقاله

نبود یادکردها در یک مقاله (و نه نبود منابع) نشان نمی‌دهد که موضوعی سرشناس نیست. سرشناسی تنها نیازمندِ وجود منابع معتبر، مستقل مناسب و نه ارجاع مستقیم آنهاست. کاربران ارزیابی‌کنندهٔ سرشناسی نباید فقط منابعی را که فعلاً در مقاله از آنان نام برده شده، بلکه احتمال یا وجود منابع نشان‌دهندهٔ سرشناسی را که در حال حاضر در مقاله نامی از آنها برده نشده، در نظر بگیرند؛ بنابراین، پیش از پیشنهاد حذف زمان‌دار یا نظرخواهی برای حذفِ یک مقاله، یا دادن رأی در خصوص سرشناسی در یک ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف، قویاً توصیه می‌شود کاربران تلاش کنند برای موضوعِ مورد پرسش منبع بیابند و اگر منابعی در جستجو یافت نشد، احتمال وجود منابع را در نظر بگیرند.

مقالات ویکی‌پدیا نسخهٔ نهایی نیست و موضوع مقاله می‌تواند اگر منابعی یافت شد سرشناس شود؛ حتی اگر هنوز از آنها نامی برده نشده باشد. اگر محتمل است که پوشش شایان توجه در منابع مستقل در خصوص موضوعی بتواند یافت شود، حذف بر اساس نبود سرشناسی نابجاست. به هر روی، زمانی که سرشناسی مقاله‌ای به چالش گرفته شود، صِرف ذکر این که منابعی ذکر نشده موجودند، به‌ندرت قانع‌کننده است؛ خصوصاً اگر زمان بگذرد و اثبات واقعی رو نشود.

لزوم ایجاد مقاله‌ای جداگانه

ویرایشگران به‌هنگام ایجاد محتوای جدید پیرامون یک موضوع سرشناس باید بهترین راه برای کمک به درک آن توسط مخاطبان را مدنظر داشته‌باشند. در پاره‌ای مواقع، دقیق‌ترین درک از موضوع به‌واسطهٔ ارائهٔ محتوا در مقاله‌ای جداگانه و اختصاصی حاصل می‌شود، اما انجام چنین کاری الزامی نیست. در موارد بیشتری پیش می‌آید که بهتر است موضوعات سرشناس که به‌وضوح باید در ویکی‌پدیا گنجانده شوند را به‌عنوان بخشی از یک صفحهٔ بزرگ‌تر با موضوعی گسترده‌تر و زمینهٔ بیشتر پوشش دهیم. تصمیم بر پوشش یک موضوع سرشناس در بخشی از یک صفحهٔ گسترده‌تر به‌هیچ عنوان اهمیت موضوع مورد نظر را انکار نمی‌کند. قضاوت ویرایش‌گران بر هر تصمیمی برای ایجاد یا عدم ایجاد صفحه‌ای جداگانه اعمال می‌شود، اما این تصمیم همواره باید بر مبنای ملاحظات خاص پیرامون چگونگی قابل درک ساختن موضوع اتخاذ شوند؛ نه صرفاً مطابق با علاقه یا عدم علاقهٔ شخصی. ویکی‌پدیا یک دانشنامهٔ دیجیتال است و بنابراین حجم محتوا و جزئیات نباید به‌واسطهٔ نگرانی‌ها پیرامون در دسترس بودن فضای کافی با محدودیت روبرو شوند.

 • آیا اطلاعات دیگر می‌توانند زمینهٔ مورد نیاز را فراهم کنند؟ بر بعضی مواقع یک موضوع سرشناس می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک مقالهٔ بزرگ‌تر، به‌نحو بهتری پوشش داده شود. چرا که در آن صفحهٔ بزرگ‌تر محتوای کامل‌تری می‌تواند موجود باشد که در صورت ایجاد یک صفحهٔ جداگانه ممکن است از دست برود (برای مثال، en:Barack Obama presidential campaign, 2012#Other initiatives و en:Mitt Romney presidential campaign, 2012#International trip). در مواقع دیگر، ایجاد صفحه‌های جداگانه کاملاً موجه است (مانند رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و همچنین زندگی‌نامه‌های جداگانه برای هریک از رئیس‌جمهورهای این کشور). وزن به‌حق یا ناحق را نیز باید به‌طور ویژه‌ای مد نظر داشت. به‌عنوان مثال، نظریه‌های حاشیه‌ای ممکن است شایستهٔ داشتن مقاله‌ای جداگانه باشند، اما درج آن‌ها در صفحه‌ای پیرامون یک مفهوم کلی‌تر، منجر به برهم‌خوردن وزن شود.
 • آیا موضوعات مرتبط زمینهٔ مورد نیاز را ارائه می‌دهند؟ در برخی موارد، چندین موضوع مرتبط که هرکدام از آن‌ها به‌تنهایی سرشناس است، می‌توانند در یک صفحهٔ واحد گردآوری شوند؛ در چنین صفحه‌ای ارتباط میان آن موضوع‌ها را می‌توان به شکل بهتری مورد توجه قرار داد تا در صفحه‌های جداگانه (مانند آنچه در Music of the Final Fantasy VII series دیده می‌شود). در باقی موارد و هنگامی که موضوعات مشابه زیادی موجود هستند، گردآوری آن‌ها در یک صفحهٔ واحد عملاً شدنی نیست؛ چرا که مقاله‌ای که در نتیجهٔ این عمل ایجاد می‌شود می‌تواند بیش از اندازه سنگین باشد. در این صورت، مناسب‌ترین گزینه این است که یک فهرست یا ردهٔ جدید برای آن موضوع گسترده‌تر ایجاد شده و از داخل آن به هریک از مقاله‌ها پیوند داده‌شود (مانند رده:رستوران‌ها در شهر نیویورک).
 • چه منابعی هم‌اکنون در دسترس هستند؟ در برخی مواقع و زمانی که یک موضوع از سرشناسی برخوردار است، اما به‌نظر نمی‌رسد که هرگز مطالب زیادی دربارهٔ آن برای نوشتن موجود باشد، ویرایشگران باید مزایا و معایب ایجاد یک مقالهٔ خرد دائم را در نظر بگیرند. از طرفی دیگر، در صورت وجود وجود منابع متعدد هم ممکن است یک مقاله همچنان خرد باشد، اما هنوز مطالب آن‌ها به مقاله افزوده نشده‌باشد. چنین صفحه‌هایی که کوتاه هستند، بهتر است گسترش داده شوند تا اینکه در یک صفحهٔ بزرگ‌تر ادغام شوند. در بعضی مواقع که اطلاعات اندکی دربارهٔ یک رویداد آینده موجود است، شاید بهتر باشد که آن رویداد در مقاله‌ای بزرگ‌تر با محدودهٔ پوشش وسیع‌تری مورد اشاره قرار گیرد (برای اطلاعات بیشتر، ویکی‌پدیا:پیشگویی را ببینید). در سایر موارد، نوشتن یک مقالهٔ جداگانه برای یک رویداد آینده، پیش از آن که به‌وقوع بپیوندد، به‌وضوح می‌تواند موجه باشد (مانند بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴). با این حال، پیش از ایجاد چنین مقاله‌ای، مطمئن شوید که احتمال به‌وقوع پیوستن رویداد ورد نظر در آینده به‌طور معقولی مسلم است. برای مثال، ویکی‌پروژه فیلم در ویکی‌پدیای انگلیسی قویاً توصیه می‌کند که تنها در صورتی یک مقالهٔ جداگانه برای یک فیلم جدید ایجاد شود با استناد به منابعی معتبر، فرایند اولیهٔ تصویربرداری آن فیلم آغاز شده‌باشد؛ چرا که در این صورت، معمولاً تکمیل ساخت فیلم حتمی خواهد بود.

رهنمودهای سرشناسی برای موضوعات خاص ویکی‌پروژه صفحه‌های اطلاعات اطلاعاتی را پیرامون چگونگی اتخاذ این تصمیمات ویرایش‌گران در موضوعات مختلف ارائه می‌کنند. هرگاه یک صفحهٔ جداگانه ایجاد می‌شود، می‌توان آن را از یک مقالهٔ وسیع‌تر منشعب کرد. متقابلاً در مواردی که مقاله‌ای جداگانه به موضوعات سرشناس اختصاص داده نمی‌شود، صفحه‌های تغییر مسیر و ابهام‌زدایی را می‌توان برای این که نتایج جستجوی مخاطبان برای این موضوعات به مقاله‌های متناسب و بخش‌های درون آن‌ها هدایت شود، مورد استفاده قرار داد (برای اطلاعات بیشتر، ویکی‌پدیا:تغییرمسیرها ارزانند را ببینید).

برخورد با مقالاتی که قابل توجه نیستند

عناوینی که با معیار سرشناسی سازگار نباشند، یا باید حذف شوند یا این که با مقاله‌ای دیگر ادغام شوند. اولین قدم در برخورد با مقاله‌ای که وضعیت سرشناسی‌اش مشخص نیست، آن است که در بالای مقاله برچسب {{سرشناسی}} اضافه شود، تا بقیهٔ ویرایشگران ویکی‌پدیا نسبت به این ایراد مقاله آگاه باشند.

ادغام

گاهی پیش می‌آید که منابع متعدد و مستقل در مورد یک موضوع وجود دارد، اما این منابع فقط به طور جزئی به آن موضوع اشاره کرده‌اند، به طوری که اطلاعاتی که ارائه شده، ارزش این که یک مقالهٔ جداگانه در ویکی‌پدیا به خود اختصاص بدهند را ندارند. (مثلاً اطلاعاتی که در مورد درمان دارویی یک بیماری هستند، نیازمند یک مقالهٔ جداگانه نیستند) در این موارد به جای آن که این اطلاعات از ویکی‌پدیا حذف شوند، بهتر است که در مقالهٔ اصلی (در مثال فوق، مقاله‌ای که راجع به آن بیماری است) انتقال پیدا کنند. اگر مقالهٔ اصلی وجود ندارد، بهتر است که به صورت یک مقالهٔ خرد ایجاد شود، تا این که اطلاعات از ویکی‌پدیا حذف شود.

حذف

وقتی که منابع متعدد و کافی و مستقل در مورد یک مطلب وجود ندارد، بنا بر این امکان نوشتن یک مقالهٔ مناسب و دانشنامه‌ای در ویکی‌پدیا برای آن موضوع وجود ندارد. این مقالات معمولاً برای حذف شدن در ویکی‌پدیا نامزد می‌شوند.

اساس نیاز به سرشناسی

سه دلیل مهم برای لزوم این که آنچه در ویکی‌پدیا نوشته می‌شود از حد متعارفی از سرشناسی برخوردار باشد، چنین‌اند:

 • برای این که ویکی‌پدیا یک دانشنامهٔ قابل استناد باشد، مقالات آن باید راجع به موضوعاتی نوشته شوند که آن قدر قابل توجه بوده باشند، که قبلاً در مورد آن‌ها پژوهش و مطالعات مستند توسط منابع مختلف غیر وابسته انجام شده باشد.
 • برای این که مقالات ویکی‌پدیا دیدگاه بی‌طرفانه‌ای داشته باشند، باید محتوای مقالات از منابع مستقل و قابل اعتماد و بی‌طرف استنباط شده باشد.
 • ویکی‌پدیا یک فهرست از مشاغل و افراد نیست. ویکی‌پدیا یک دانشنامه‌است.

آشنایی با انواع معیارهای سرشناسی

معمولاً برای تفسیر بیشتر و کمک به درک بهتر سرشناسی در ویکی‌پدیا، موارد پرکاربرد و مناقشه برانگیز جداسازی شده و توضیحات بیشتری پیرامون آنها موجود است که در ادامه فهرست می‌شوند:

افراد

در ویکی‌پدیا معمولاً مقالات مربوط به افراد و بررسی سرشناسی آنها بسیار مناقشه برانگیز است. اگر چه نمی‌توان همیشه دربارهٔ سرشناسی افراد با قطعیت سخن راند، با این حال نظر بسیاری، ولی نه همهٔ ویکی‌نویسان، است که این ضوابط و معیارها سنجشی است منصفانه، که آیا شخص به اندازهٔ کافی در دنیای بیرونی شناخته‌است که بتوان با استفاده از اطلاعات منابع قابل‌اطمینان و از دیدگاهی بی‌طرفانه، بدون انجام تحقیقی دست‌اول مقاله‌ای پیرامونش داشت یا خیر. از همین رو در نظر بسیاری از ویکی‌نویسان معیار اصلی سنجش سرشناسی افراد، معیارهای زیر است:

 • شخص موضوع چندین اثر چاپ‌شدهٔ قابل باشد که منبعشان مستقل از آن شخص باشد.
 • این معیار شامل آثار چاپ‌شده در هر شکل شامل مقالهٔ روزنامه، مجله، کتاب، مقاله‌های دانشگاهی و برنامه‌های مستند تلویزیونی می‌شود جز آثاری که به طرزی ناقابل به فرد می‌پردازند. مثلاً مقاله‌های روزنامه که تنها اشاره‌ای به نام فرد می‌کنند و می‌گذرند یا فهرست‌های مرجع تلفنی که نام فرد را می‌دارند یا مدارک سادهٔ پیرامون تاریخ تولد و مرگ.

این موارد توضیح کلی و معیارهای اصلی پیرامون سرشناسی افراد است. برای توضیحات بیشتر و معیارهای کمتر معتبر به نوشتار اصلی رجوع کنید.

معیارهای غلط

 • تعداد بازدید یک مقاله در ویکی‌پدیا، معیاری برای سرشناسی موضوع آن نیست.[۷]

یادداشت‌ها

 1. editorial integrity
 2. نبود چندین منبع نشان می‌دهد که موضوع ممکن است برای آمدن در یک مقاله با موضوع مرزی مناسب‌تر باشد. رایج است که چندین روزنامه و ژورنال داستان مشابهی را منتشر می‌کنند که گاهی تنها تفاوت‌های جزئی یا تنها عنوانی متفاوت دارند اما یک داستان یکسان را نمی‌توان چندین اثر متفاوت دانست. چندین ژورنال که به طور همزمان مقاله‌های متفاوتی منتشر می‌کنند، ممکن است آثار متفاوتی تلقی نشوند، به‌ویژه زمانی که نویسندگان از منابع یکسانی بهره برده‌اند و تنها اطلاعات یکسانی را به روش‌های متفاوت ارائه کرده‌اند. به طور مشابه، یک سری از نشریات که دارای نویسندهٔ یکسان یا گاه‌نامهٔ یکسان هستند، معمولاً تنها یک منبع شمرده می‌شوند.
 3. بعید است که آثار تولیدشده به‌دست موضوع مورد بحث، یا آثاری که ارتباط محکمی با آن دارند، به عنوان مدرکی معتبر برای سرشناسی مقبول واقع شوند. همچنین برای برخورد در چنین مواردی، ویکی‌پدیا:تعارض منافع ببینید.
 4. از این گذشته، هر پوششی در منابع معتبر هم دلیل سرشناسی برای داشتن یک مقاله نیست؛ برای نمونه فهرست‌های راهنما، دادگان، تبلیغات، ستون‌های اعلان و آگهی و داستان‌های خبری جزئی، همگی نمونه‌هایی از پوشش هستند که در یک بررسی دقیق عملاً نمی‌توانند برای سرشناسی استفاده شوند، هرچند که منابع معتبری به‌شمار آیند.
 5. بر پایه اجماع Special:PermaLink/14862925
 6. خلاصهٔ مطلب: مقالاتی که میان‌ویکی دارند و موضوع هم به‌وضوح قابل‌گسترش و افزودن منبع است. نمی‌بایست مستقیم برچسب حذف بالای آن مقالات زد. در عوض مطلبی که به‌وضوح سرشناس است، و می‌توان برای آن هزاران مقاله و کتاب تهیه کرد را به‌جای الگوی حذف می‌بایست ابتدا الگوی منبع یا درخواست مدرک زد.
 7. Special:Permalink/34420012#تعداد_بازدید_مقاله_در_ویکی‌پدیا_معیار_سرشناسی_نیست

جستارهای وابسته