باز کردن منو اصلی

۴۱ (عدد)

→ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ←
اصلی ۴۱
چهل و یک
ترتیبی چهل و یکم
تجزیه اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۴۱
اعداد رومی XLI
پایه ۲ ۱۰۱٬۰۰۱۲
پایه ۳ ۱٬۱۱۲۳
پایه ۴ ۲۲۱۴
پایه ۵ ۱۳۱۵
پایه ۶ ۱۰۵۶
پایه ۸ ۵۱۸
پایه ۱۲ ۳۵۱۲
پایه ۱۶ ۲۹۱۶
پایه ۲۰ ۲۱۲۰
پایه ۳۶ ۱۵۳۶
عربی ۴۱

۴۱(چهل و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۴۰ و قبل از ۴۲ قرار دارد.