باز کردن منو اصلی
دستگاه اعداد
اعداد عربی
عربی غربی
عربی شرقی
هندوستان
برهمی
اعداد خاور دور
چینی
ژاپنی
خِمِر
کره‌ای
تایلندی
 
اعداد بر پایه الفبا
ابجد
ارمنی
سیریلیک
گِعِز
عبری
یونانی
سانسکریت
 
سیستم‌های دیگر
آتیک
اِتروسکی
رومی
بابلی
مصری
مایایی
عناوین مربوط به سیستم‌های شمارشی
 
سیستم‌های ترتیبی
بر پایه دهدهی،
دودویی۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸
غیره:  ۳، ۹، ۱۲، ۲۴، ۳۰، ۳۶، ۶۰، ادامه.   

+/-

عددهای یونانی و معادل‌های آنان: (1=مونو) (2=دی) (3=تری) (4=تترا) (5=پنتا) (6=هگزا) (7=هپتا) (8=اکتا) (9=نونا) (10=دکا)

روش نوشتنویرایش

برای نوشتن اعداد یونانی در زبان یونانی از حروف یونانی به همراه یک علامت ' استفاده می‌شود جدول آن به صورت زیر است:

حرف مقدار حرف مقدار حرف مقدار
αʹ ۱ ιʹ ۱۰ ρʹ ۱۰۰
βʹ ۲ κʹ ۲۰ σʹ ۲۰۰
γʹ ۳ λʹ ۳۰ τʹ ۳۰۰
δʹ ۴ μʹ ۴۰ υʹ ۴۰۰
εʹ ۵ νʹ ۵۰ φʹ ۵۰۰
ϝʹ یا ϛʹ یا στʹ ۶ ξʹ ۶۰ χʹ ۶۰۰
ζʹ ۷ οʹ ۷۰ ψʹ ۷۰۰
ηʹ ۸ πʹ ۸۰ ωʹ ۸۰۰
θʹ ۹ ϟʹ ۹۰ ϡʹ ۹۰۰

در یونانی جدید حروف بزرگ ترجیح داده می‌شود مثلاً Φίλιππος Βʹ = فیلیپ دوم.

جستارهای وابستهویرایش