باز کردن منو اصلی

۳۹ به حروف سی و نه یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۸ و قبل از ۴۰ قرار دارد.

→ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ←
اصلی ۳۹
سی و نه
ترتیبی سی و نهم
تجزیه ۱۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۳٫۱۳،۳۹
اعداد رومی XXXIX
پایه ۲ ۱۰۰٬۱۱۱۲
پایه ۳ ۱٬۱۱۰۳
پایه ۴ ۲۱۳۴
پایه ۵ ۱۲۴۵
پایه ۶ ۱۰۳۶
پایه ۸ ۴۷۸
پایه ۱۲ ۳۳۱۲
پایه ۱۶ ۲۷۱۶
پایه ۲۰ ۱J۲۰
پایه ۳۶ ۱۳۳۶
عربی ۳۹

در افغانستانویرایش

در افغانستان بسیاری عدد ۳۹ را «عدد نحس» و «عدد بی‌ناموسی» می‌دانند و از شماره‌هایی که در ترکیب آن عدد ۳۹ به‌کار رفته باشد، اجتناب می‌کنند.[۱][۲]

پانویسویرایش