اولوالعزم، یا صاحبان عزم، به‌معنای صاحبان ارادهٔ محکم یا صاحبان کوشش و ثبات است.[۱]

در اصطلاح اسلامی به رسولانی گفته می‌شود که صاحب شریعت[۲] و کتاب مقدس[۳] بوده‌باشند. این اصطلاح در آیهٔ ۳۵ سورهٔ اَحقاف آمده‌است:

پس تو (ای پیامبر)، در برابر تکذیب قومت صبر کن آنچنان که پیامبران اولوالعزم صبر کردند…

و معمولاً رسولانی که در آیه ۱۳ سورهٔ شوری از آنها نام برده شده است، پیامبرانی صاحب شریعت یا اولوالعزم خوانده می‌شوند:[۴]

از [احکامِ] دین، آنچه را که به نوح دربارهٔ آن سفارش کرد، برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو (محمد) وحی کردیم و آنچه را که دربارهٔ آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که: «دین را برپا دارید و در آن تفرقه‌اندازی مکنید.»

پیامبران اولوالعزم عبارتند از نوح ، ابراهیم ، موسی ، عیسی و محمد[۵] در این فهرست نام برخی از مروجان دین این پیامبران به ترتیب زمان نوشته شده است.

آدمویرایش

مروجان دین وی

نوحویرایش

سام

ارفکشاد

هود

قالع

صالح

ابراهیمویرایش

مروجان دین وی:

عیسیویرایش

مروجان دین وی:


محمدویرایش

مروجان دین وی:

پی‌نوشت‌هاویرایش

  1. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه. ق، ص۵۶۵.
  2. عزیمت به‌معنای حکم و شریعت: ترجمهٔ المیزان، ج۱۸، ص۳۳۲
  3. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسهٔ الوفا، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ه. ق، ج۱۱، ص۳۵.
  4. ترجمهٔ تفسیر المیزان، جلد ۱۸، ص۳۹
  5. آیات35احقاف7احزاب و12شورا

منابعویرایش