فهرست دفن‌شدگان در قطعه هنرمندان، بهشت زهرا


فهرستی از دفن‌شدگان در قطعهٔ هنرمندانِ بهشت زهرای تهران برپایهٔ تاریخ خاک‌سپاری، سپس «قطعه»، «ردیف» و «شماره»

برپایهٔ دههٔ خورشیدیویرایش

تاریخ دفن با تاریخ درگذشت متفاوت است.

دهه ۱۳۷۰ویرایش

 
نخستین مدفونان قطعه هنرمندان در سال ۱۳۷۳، آبان: مهرداد بهار، دی: رقیه چهره‌آزاد، حشمت سنجری، محمد تجویدی و بهمن: عباس زریاب خویی

دههٔ ۱۳۸۰ویرایش

دههٔ ۱۳۹۰ویرایش

فرج الله سلحشور

دههٔ ۱۴۰۰ویرایش

منابعویرایش

  1. «استاد بین‌المللی رشتهٔ قلمزنی». ۱۳۹۶.
  2. «تدفین پیکر زنده‌یاد جمشید مشایخی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)». تسنیم.