مرگ‌ها در ۲۰۲۰

فهرست شخصیت‌های سرشناسی که در سال ۲۰۲۰ میلادی درگذشتند.

مرگ‌ها در ۲۰۲۰ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در ۲۰۲۰ میلادی درگذشته‌اند.

  • در هر عنوان به‌ترتیب نام شخص، سن، دلیل سرشناسی، ملیت، علت مرگ، و منبع آمده‌است.


ژوئنویرایش

مرگ‌ها در مه ۲۰۲۰ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در ژوئن ۲۰۲۰ درگذشته‌اند.

۱ویرایش

مهویرایش

مرگ‌ها در مه ۲۰۲۰ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در مه ۲۰۲۰ درگذشته‌اند.

۱ویرایش

۲ویرایش

۳ویرایش

۴ویرایش

۵ویرایش

۶ویرایش

۷ویرایش

۸ویرایش

۹ویرایش

۱۰ویرایش

۱۱ویرایش

۱۲ویرایش

۱۳ویرایش

۱۴ویرایش

۱۵ویرایش

۱۶ویرایش

۱۷ویرایش

۱۸ویرایش

۱۹ویرایش

۲۰ویرایش

۲۱ویرایش

۲۲ویرایش

۲۳ویرایش

۲۴ویرایش

۲۵ویرایش

۲۶ویرایش

۲۷ویرایش

۲۸ویرایش

۲۹ویرایش

۳۰ویرایش

۳۱ویرایش

ماه‌های گذشتهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

پانویسویرایش