معاونت حقوقی قوه قضائیه


معاونت حقوقی قوه قضائیه از معاونت‌های قوه قضائیه است که طبق اصل 158 قانون اساسی ایران تهیه لوایح قضایی را تحت نظارت رئیس قوه قضائیه بر عهده دارد [۱]

وظایفویرایش

از وظایف این معاونت ارسال لوایح قضایی به مجلس، دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی قوانین، پاسخ به استعلامات قضایی ، ترجمه رسمی مدارک ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و ... است.

افراد منصوبویرایش

  1. علی رازینی ۱۳۸۸-شهریور ۱۳۹۳ [۲]
  2. ذبیح الله خدائیان شهریور ۱۳۹۳-اردیبهشت ۱۳۹۸ [۳]
  3. محمد مصدق اردیبهشت ۱۳۹۸- تاکنون [۴]

منابعویرایش