۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (عدد)

عدد طبیعی
(تغییرمسیر از میلیارد)

۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یا یک میلیارد (به فرانسوی: Un milliard(در مقیاس کوچک) یا un mille million) یا یک بیلیون (به انگلیسی: one billion(در مقیاس کوچک) یا one thousand million یا milliard, yard (در مقیاس بزرگ)) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹ و قبل از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۱ قرار دارد. این عدد در نماد علمی، اینگونه نوشته می‌شود: «۱۰۹».

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اصلییک میلیارد
ترتیبییک میلیاردمین
تجزیه۲۹ · ۵۹
یونانی
رومی
M
پایه ۲۱۱۱۰۱۱۱۰۰۱۱۰۱۰۱۱۰۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰۲۱۰۱۰۰۰۱۳
پایه ۴۳۲۳۲۱۲۲۳۰۲۲۰۰۰۰۴
پایه ۵۴۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵
پایه ۶۲۴۳۱۲۱۲۴۵۳۴۴۶
پایه ۸۷۳۴۶۵۴۵۰۰۰۸
پایه ۱۲۲۳AA۹۳۸۵۴۱۲
پایه ۱۶۳B۹ACA۰۰۱۶
پایه ۲۰FCA۰۰۰۰۲۰
پایه ۳۶GJDGXS۳۶

در زبان فرانسه واژهٔ میلیارد (به فرانسوی: milliard) به کار می‌رود و این واژه همینگونه به فارسی نیز راه یافته‌است، در عوض در انگلیسی آمریکائی به این عدد بیلیون (به انگلیسی: billion) می‌گویند، در انگلیسی بریتانیایی قبل از رواج واژهٔ بیلیون به این عدد «هزار میلیون» یا (به انگلیسی: thousand million) گفته می‌شد. هر چند واژهٔ «بیلیون» دو تعریف غیر همسان دارد و ممکن است به عدد در «مقیاس کوچک» در کشورهای انگلیسی زبان یا در «مقیاس بزرگ» در سایر کشورهای لاتین زبان (مثل فرانسوی، اسپانیائی و پرتغالی) اشاره کند.

نمایش تصویری یک میلیارد

گزیده‌ای از اعداد ده‌رقمی

ویرایش
عدد توصیف
۱٬۰۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹ کوچک‌ترین عدد pandigital در مبنای ده
۱٬۰۲۶٬۷۵۳٬۸۴۹ کوچک‌ترین عدد pandigital مجذور شامل صفر
۱٬۰۷۳٬۶۷۶٬۲۸۷ پانزدهمین عدد Carol
۱٬۰۷۳٬۷۴۱٬۸۲۴ ۲۳۰
۱٬۰۷۳٬۸۰۷٬۳۵۹ چهاردهمین عدد Kynea
۱٬۱۲۹٬۷۶۰٬۴۱۵ بیست و سومین عدد Motzkin
۱٬۱۳۴٬۹۰۳٬۱۷۰ چهل و پنجمین عدد فیبوناچی
۱٬۱۶۲٬۲۶۱٬۴۶۷ ۳۱۹
۱٬۲۲۰٬۷۰۳٬۱۲۵ ۵۱۲
۱٬۲۳۴٬۵۶۷٬۸۹۰ عددی pandigital که ارقامش به ترتیب باشند
۱٬۳۱۱٬۷۳۸٬۱۲۱ بیست و پنجمین عدد Pell
۱٬۳۸۲٬۹۵۸٬۵۴۵ پانزدهمین عدد بل
۱٬۴۰۶٬۸۱۸٬۷۵۹ سیمین عدد Wedderburn-Etherington
۱٬۸۳۶٬۳۱۱٬۹۰۳ چهل و ششمین عدد فیبوناچی
۱٬۹۷۷٬۳۲۶٬۷۴۳ ۷۱۱
۲٬۱۴۷٬۴۸۳٬۶۴۷ هشتمین عدد اول مارین مرسن و بزرگ‌ترین عدد صحیح علامت‌دار ۳۲ بیتی
۲٬۱۴۷٬۴۸۳٬۶۴۸ ۲۳۱
۲٬۲۱۴٬۵۰۲٬۴۲۲ ششمین عدد اول pseudoperfect
۲٬۳۵۷٬۹۴۷٬۶۹۱ ۱۱۹
۲٬۹۷۱٬۲۱۵٬۰۷۳ یازدهمین عدد اول فیبوناچی (چهل و هفتمین عدد فیبوناچی)
۳٬۱۶۶٬۸۱۵٬۹۶۲ بیست و ششمین عدد Pell
۳٬۱۹۲٬۷۲۷٬۷۹۷ بیست و چهارمین عدد Motzkin
۳٬۳۲۳٬۲۳۶٬۲۳۸ سی و یکمین عدد Wedderburn-Etherington
۳٬۴۸۶٬۷۸۴٬۴۰۱ ۳۲۰
۴٬۲۹۴٬۸۳۶٬۲۲۳ شانزدهمین عدد Carol
۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۱ بزرگ‌ترین عدد اول ۳۲ بیتی صحیح بدون علامت
۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۵ بزرگ‌ترین عدد ۳۲ بیتی صحیح بدون علامت (در مبنای شانزده: FFFFFFFF)
۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۶ ۲۳۲
۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۷ اولین عدد مرکب فرما
۴٬۲۹۵٬۰۹۸٬۳۶۷ پانزدهمین عدد Kynea
۴٬۸۰۷٬۵۲۶٬۹۷۶ چهل و هشتمین عدد فیبوناچی
۵٬۷۸۴٬۶۳۴٬۱۸۱ سیزدهمین alternating factorial
۶٬۲۱۰٬۰۰۱٬۰۰۰ تنها عدد self-descriptive در مبنای ده
۶٬۲۲۷٬۰۲۰٬۸۰۰ سیزده فاکتوریل
۶٬۹۸۳٬۷۷۶٬۸۰۰ پانزدهمین عدد colossally abundant
۷٬۶۴۵٬۳۷۰٬۰۴۵ بیست و هفتمین عدد Pell
۷٬۷۷۸٬۷۴۲٬۰۴۹ چهل و نهمین عدد فیبوناچی
۷٬۸۶۲٬۹۵۸٬۳۹۱ سی و دومین عدد Wedderburn-Etherington
۸٬۵۸۹٬۸۶۹٬۰۵۶ ششمین عدد کامل
۸٬۵۸۹٬۹۳۴٬۵۹۲ ۲۳۳
۹٬۰۴۳٬۴۰۲٬۵۰۱ بیست و پنجمین عدد Motzkin
۹٬۸۱۴٬۰۷۲٬۳۵۶ بزرگ‌ترین عدد pandigital مجذور و بزرگ‌ترین عدد pandigital با توان خالص
۹٬۸۷۶٬۵۴۳٬۲۱۰ بزرگ‌ترین عدد pandigital با ارقام غیر تکراری

فاصله‌هایی با اعداد ده رقمی:


نام اعداد بزرگ
نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰۰ یک یونی u
۱۰۱ ده دکا da
۱۰۲ یک‌صد هکتو h
۱۰۳ یک‌هزار کیلو k
۱۰۴ ده هزار
۱۰۵ یکصد هزار
۱۰۶ میلیون مگا M
۱۰۹ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰۱۲ تریلیون بیلیون ترا T
۱۰۱۵ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰۱۸ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰۲۱ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰۲۴ سپتیلیون کوآدریلیون یوتا Y
۱۰۲۷ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰۳۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰۳۳ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰۳۶ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰۳۹ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰۴۲ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰۴۵ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰۴۸ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰۵۱ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰۵۴ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰۵۷ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰۶۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰۶۳ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰۶۶ آنویجینتیلیون آندسیلیون
۱۰۶۹ دویجینتیلیون آندسیلیارد
۱۰۷۲ ترسویجینتیلیون دودسیلیون
۱۰۷۵ کوادرویجینتیلیون دودسیلیارد
۱۰۷۸ کوینکاویجینتیلیون تریدسیلیون
۱۰۸۱ سیسویجینتیلیون تریدسیلیارد
۱۰۸۴ سپتمویجینتیلیون کوادردسیلیون
۱۰۸۷ آکتوویجینتیلیون کوادردسیلیارد
۱۰۹۰ نومویجینتیلیون کویندسیلیون
۱۰۹۳ تریویجینتیلیون کویندسیلیارد
۱۰۹۶ آنتریویجینتیلیون سیدسیلیون
۱۰۹۹ دوتریویجینتیلیون سیدسیلیارد
۱۰۱۰۰ گوگول
۱۰googol = ۱۰۱۰۱۰۰ گوگول پلکس
۱۰googolplex = ۱۰۱۰۱۰۱۰۰ گوگول پلکسیان

منابع

ویرایش
  • Weisstein, Eric W. "Milliard". MathWorld.
  • "Milliard" (به انگلیسی). Retrieved 6 April 2012.