گاه‌شمار فیلسوفان غربی

(تغییرمسیر از نامداران فلسفه غرب)

این فهرستی است بر پایه سده، از فیلسوفان مربوط به سنت غربی از فلسفه.

فیلسوفان غربی

فیلسوفان یونان باستان

۶۰۰ – ۵۰۰ پیش از میلاد

۵۰۰ – ۴۰۰ پیش از میلاد

۴۰۰ – ۳۰۰ پیش از میلاد

 • آنتیستنس (ح. ۴۴۴–۳۶۵ پیش از میلاد). بنیان‌گذار مکتب کلبیون. شاگرد سقراط.
 • آریستیپوس اهل شحات (ح. ۴۴۰–۳۶۶ پیش از میلاد). یک پیروی مکتب کورنایی. هواخواه هدونیسم در فلسفه اخلاق.
 • Alcidamas (ح. ۴۳۵ - ح. ۳۵۰ پیش از میلاد). سوفسطایی.
 • Lycophron (سوفسطایی) (ح. ۴۳۰ - ح. ۳۵۰ پیش از میلاد). سوفسطایی.
 • دیوژن آپولونی (ح. ۴۲۵ - ح. ۳۵۰ پیش از میلاد). کیهان‌شناس.
 • هیپو (ح. ۴۲۵ - ح. ۴۲۵ پیش از میلاد). کیهان‌شناس خداناباور.
 • گزنفون (ح. ۴۲۷–۳۵۵ پیش از میلاد). مورخ.
 • افلاطون (ح. ۴۲۷–۳۴۷ پیش از میلاد). بلندآوازه بخاطر دیدگاه مُثُل متعالیه. هواخواه موجودیت سیاسی ای که به حکومت فیلسوفان باشد بود.
 • اسپئوسیپوس (ح. ۴۰۸–۳۳۹ پیش از میلاد). خواهرزاده افلاطون.
 • اودوکسوس کنیدوسی (ح. ۴۰۸–۳۵۵ پیش از میلاد). شاگرد افلاطون.
 • دیوژن کلبی (ح. ۳۹۹–۳۲۳ پیش از میلاد). از مکتب کلبیون.
 • گزنوکراتس (ح. ۳۹۶–۳۱۴ پیش از میلاد). مرید افلاطون.
 • ارسطو (ح. ۳۸۴–۳۲۲ پیش از میلاد). بحرالعلومی که آثارش در سرتاسر همه فیلدهای فلسفی گستره داشت.

فیلسوفان عصر هلنیستی

فیلسوفان رومی

۱۰۰ – ۰ پیش از میلاد

۰ – ۱۰۰ میلادی

۱۰۰ – ۲۰۰ میلادی

۲۰۰ – ۴۰۰ میلادی

فیلسوفان غربی سده‌های میانه

فیلسوفان قریب به دوره مدرن

فیلسوفان سده ۱۷ میلادی

جستار اصلی: ۱۶۰۰-۱۷۰۰

فیلسوفان سده ۱۸ میلادی

جستار اصلی: ۱۷۰۰-۱۸۰۰

فیلسوفان مدرن

فیلسوفان سده ۱۹ میلادی

جستار اصلی: ۱۸۰۰-۱۹۰۰

فیلسوفان سده بیستم

جستار اصلی: ۲۰۰۰-۱۹۰۰

جستارهای وابسته

منابع