باز کردن منو اصلی

فیلسوفان غربیویرایش

فیلسوفان یونان باستانویرایش

۶۰۰ – ۵۰۰ پیش از میلادویرایش

۵۰۰ – ۴۰۰ پیش از میلادویرایش

۴۰۰ – ۳۰۰ پیش از میلادویرایش

 • آنتیستنس (ح. ۴۴۴ - ۳۶۵ پیش از میلاد). بنیان‌گذار مکتب کلبیون. شاگرد سقراط.
 • آریستیپوس اهل شحات (ح. ۴۴۰ - ۳۶۶ پیش از میلاد). یک پیروی مکتب کورنایی. هواخواه هدونیسم در فلسفه اخلاق.
 • Alcidamas (ح. ۴۳۵ - ح. ۳۵۰ پیش از میلاد). سوفسطایی.
 • Lycophron (سوفسطایی) (ح. ۴۳۰ - ح. ۳۵۰ پیش از میلاد). سوفسطایی.
 • دیوژن آپولونی (ح. ۴۲۵ - ح. ۳۵۰ پیش از میلاد). کیهان‌شناس.
 • هیپو (ح. ۴۲۵ - ح. ۴۲۵ پیش از میلاد). کیهان‌شناس خداناباور.
 • گزنفون (ح. ۴۲۷ - ۳۵۵ پیش از میلاد). مورخ.
 • افلاطون (ح. ۴۲۷ - ۳۴۷ پیش از میلاد). بلندآوازه بخاطر دیدگاه مُثُل متعالیه. هواخواه موجودیت سیاسی ای که به حکومت فیلسوفان باشد بود.
 • اسپئوسیپوس (ح. ۴۰۸ - ۳۳۹ پیش از میلاد). خواهرزاده افلاطون.
 • اودوکسوس کنیدوسی (ح. ۴۰۸ - ۳۵۵ پیش از میلاد). شاگرد افلاطون.
 • دیوژن کلبی (ح. ۳۹۹ - ۳۲۳ پیش از میلاد). از مکتب کلبیون.
 • گزنوکراتس (ح. ۳۹۶ - ۳۱۴ پیش از میلاد). مرید افلاطون.
 • ارسطو (ح. ۳۸۴ - ۳۲۲ پیش از میلاد). بحرالعلومی که آثارش در سرتاسر همه فیلدهای فلسفی گستره داشت.

فیلسوفان عصر هلنیستیویرایش

فیلسوفان رومیویرایش

۱۰۰ – ۰ پیش از میلادویرایش

۰ – ۱۰۰ میلادیویرایش

۱۰۰ – ۲۰۰ میلادیویرایش

۲۰۰ – ۴۰۰ میلادیویرایش

فیلسوفان غربی سده‌های میانهویرایش

فیلسوفان قریب به دوره مدرنویرایش

فیلسوفان سده ۱۷ میلادیویرایش

جستار اصلی: ۱۶۰۰-۱۷۰۰

فیلسوفان سده ۱۸ میلادیویرایش

جستار اصلی: ۱۷۰۰-۱۸۰۰

فیلسوفان مدرنویرایش

فیلسوفان سده ۱۹ میلادیویرایش

جستار اصلی: ۱۸۰۰-۱۹۰۰

فیلسوفان سده بیستمویرایش

جستار اصلی: ۲۰۰۰-۱۹۰۰

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش