فهرست فیلسوفان ایرانی

فهرست فیلسوفان و حکیمان ایرانی. از ایران باستان تا کنون در مکتبهای فکری مختلف. حکمت و فلسفه در ایران پیش از تفکر میترائیسم شروع شده و اولین نام آن حکمت خسروانی است. بعدها با پذیرش اسلام و ترجمه متون یونانی در قالب حکمت مشاء ابوعلی سینا، حکمت اشراق سهروردی، حکمت یمانی میرداماد و حکمت متعالیه ملاصدرا درآمده است.[نیازمند منبع]

فیلسوفان ایرانیویرایش

این قسمت قابل بررسی و بازبینی است.

معاصرینویرایش


محققین غیر ایرانی فلسفه ایرانی اسلامیویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش