ویکی‌پدیا:رعایت احترام پیش‌کسوت

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:پیش‌کسوت)

در سازمان‌ها و مجموعه‌های بزرگ افرادی که مشارکت و همکاری طولانی‌مدت و موثری دارند همیشه مورد توجه هستند البته این توجه به معنی برتری فرد بر دیگران یا فخرفروش نیست.

در ویکی‌پدیا برای باسابقه شدن یک کاربر، زمان زیادی صرف می‌شود و دیگر کاربران با هشدار دادن و کمک کردن و راهنمایی کردن، هزینهٔ زمانی زیادی برای آموزش کاربر باسابقه، خرج می‌کنند. پس سعی کنیم به جای استناد مکرر به وپ:دردانه در بحثمان با کاربران باسابقه، وی را به آرامش دعوت کنیم و کاربر باسابقه هم این متن را بهانه‌ای برای خودستایی یا جلب توجه در نظر نگیرد فقط بداند که در ویکی‌پدیا احترام وی واجب است چون پیشکسوت است و از وی انتظار می‌رود که به جای بحث‌های فرسایشی و به رخ‌کشیدن مدت‌زمان ویرایش یا میزان ویرایشش، سعی کند در کمال احترام با جامعه همکاری کند هرچند که با بعضی از موضوعات موافق نباشد.

همچنین از کاربران پیشکسوت انتظار نمی‌رود که نظر دیگر کاربران را -سوای درستی یا نادرستی دیدگاه ایشان- با تکیه بر ناچیز شمردن نسبی شمار ویرایش‌های وی، زیر سؤال برده یا کم‌اهمیت بشمرند.

جستارهای وابسته ویرایش