ویکی‌پدیا:گزیدن نگاره برگزیده/آوریل-۲۰۲۰

نگاره‌های برگزیده:

۲۰۱۱: ژانویه - فوریه - مارس- آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۱۲: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۱۳: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۱۴: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۱۵: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۱۶: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۱۷: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۱۸: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۱۹: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۲۰: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۲۱: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر
۲۰۲۲: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر


کاخ لوورویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۲:۳۵:۰۴ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
سراسرنمایی از کاخ لوور (en) و حیاط ناپلئون.
هرم لوور، اثر آی.ام.پِی، معمار بزرگ چینی-آمریکایی در وسط حیاط موزه قابل مشاهده است.
 
سراسرنمایی از جهت مخالف (سمت غربی) از کاخ لوور.
دلایل
دانشنامه‌ای با کیفیت و برگزیدهٔ انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
موزه لوور
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/سراسرنما
پدیدآورنده(ها)
Benh
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۳۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)
 •   موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)
 •   موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت و زیبا - MA Javadi (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای با کیفیت و برگزیدهٔ انبار است. In fact ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۵ (UTC)


چوب آب‌آوردویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۰۷:۲۱:۵۹ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
چوب آب‌آورد در ساحل اقیانوس آرام در نیوزیلند.
چوب آب‌آورد، نوعی زبالهٔ دریایی یا رودخانه‌ای است.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
چوب آب‌آورد
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/طبیعت
پدیدآورنده(ها)
Michal Klajban
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۰۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۲۳ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۳۷ (UTC)


منظره‌ای از لائوسویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۰۰:۲۲:۵۷ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای در ساعت طلایی از حاشیهٔ رودخانهٔ مکونگ با منظرهٔ خانه‌های روی آب (en) در سی فان دون (enلائوس.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
ساعت طلایی (عکاسی)
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/طبیعت
پدیدآورنده(ها)
Basile Morin
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۲۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۲۳ (UTC)
 • موافق Editor7798  بحث  ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۵ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۱ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و با کیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)


دوشکستی پرتور لیزرویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۲۷:۲۰ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از ضریب شکست مضاعف پرتوهای لیزر در حالی که از طریق یک کانی کلسیت عبور می‌کند ، برخی از اثرات فلورسنس نیز وجود دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
دوشکستی
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/علمی/علم مواد
پدیدآورنده(ها)
Jan Pavelka
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۷ (UTC)
اگر دوستان فنی‌مان، ترجمه بهتری دارند، لطفا این متن را تصحیح کنند. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۵ (UTC)
 •   موافق Freshman404Talk ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۲۱ (UTC)
 • موافق Editor7798  بحث  ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۵ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۲۸ (UTC)


پرستوی دریایی شمالگانویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۱:۴۷:۲۵ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از پرستوی دریایی شمالگان، اثر جان جیمز اودوبان از کتاب پرندگان آمریکا که نخستین‌بار در سال ۱۸۲۷ میلادی در بریتانیا چاپ شد.
هم‌اکنون تنها ۱۱۹ نسخه شناخته‌شده از این کتاب پرنده‌شناسی در جهان موجود است که ۱۰۸ نسخه از آن‌ها در مالکیت موزه‌ها و کتاب‌خانه‌ها قرار دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
پرستوی دریایی شمالگان و پرندگان آمریکا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/نقاشی و طراحی
پدیدآورنده(ها)
جان جیمز اودوبان
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Behnam mancini (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)
 • موافق Editor7798  بحث  ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت Mehdi J {بحث} ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)


تلسکوپ فضایی هابلویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۰۵:۲۹:۲۷ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای باکیفیت از تلسکوپ فضایی هابل در فضا که در تاریخ ‏۱۹ مه ۲۰۰۹‏ میلادی و طی مامورات دوم اس‌تی‌اس-۱۲۵ از فضاپیمای آتلانتیس ثبت شد.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
تلسکوپ فضایی هابل
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/سفر به فضا
پدیدآورنده(ها)
ناسا
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۲۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۲ (UTC)
 • موافق قلی زادگان (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۳ (UTC)
 • موافق Editor7798  بحث  ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت است. In fact ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت Mehdi J {بحث} ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)


ضیافت خدایانویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۰:۰۱:۴۲ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
ضیافت خدایان، نام آخرین اثر بزرگ جووانی بلینی، نقاش برجستهٔ ایتالیایی است. این اثر توسط دوسو دوسی و تیسین به شکل کنونی تکمیل شد.
موضوع اثر به ضيافت باشكوهى اشاره دارد كه همةً خدايان در آن شركت داشتند و در اواخر ضیافت پریاپوس تلاش داشت تا به لوتیس (en) تجاوز کند، اما ناکام ماند و به هدفش نرسید.
این اثر اکنون در مالکیت نگارخانه ملی هنر آمریکا قرار دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و اثر برجستهٔ هنری
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
ضیافت خدایان و نگارخانه ملی هنر آمریکا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/نقاشی و طراحی
پدیدآورنده(ها)
جووانی بلینی، دوسو دوسی و تیسین
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۶ (UTC)
 • موافق Editor7798  بحث  ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۴ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت Mehdi J {بحث} ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)


هیره زردویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۰۱:۵۴:۱۵ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای ثبت‌شده از یک هیره زرد. این نگاره به‌وسيلهٔ لنزی با قدرت بزرگنمایی ۲۰۰ برابری ثبت شده‌است.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
هیره زرد
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/دیگر جانوران زنده
پدیدآورنده(ها)
عکاس: Eric Erbe
رنگ‌آمیزی دیجیتال: Chris Pooley
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۵۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۶ (UTC)
 • موافق Editor7798  بحث  ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۴ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و کیفیت بسیار بالا و جالب - MA Javadi (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۲ (UTC)


نوتردام در آتشویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۰:۰۶:۳۷ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از آتش‌سوزی کلیسای نوتردام پاریس که در ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ میلادی اتفاق افتاد.
کلیسای نوتردام از مظاهر ملی و فرهنگی فرانسه محسوب می‌شود. این کلیسا در منطقه چهارم پاریس واقع شده‌است.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
آتش‌سوزی کلیسای نوتردام پاریس
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/پدیده‌های طبیعی
پدیدآورنده(ها)
LEVRIER Guillaume
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۳ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۰ (UTC)


عنکبوت خرچنگ طلاویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۴۵:۴۱ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از یک عنکبوت خرچنگ طلا بر روی گل‌برگ‌های گل رُز. این جانور، یک گونه از تیرهٔ عنکبوت خرچنگی است و نخستین‌بار در سال ۱۷۵۷ میلادی، توصیف‌شد.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
عنکبوت خرچنگ طلا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/حشرات
پدیدآورنده(ها)
Ermell
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۴۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۸ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۲ (UTC)
 • موافق Editor7798  بحث  ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۳ (UTC)


رستوران سنتی ژاپنیویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۳:۲۴:۲۷ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از ساختمان یک رستوران سنتی در منطقهٔ یوراکوچو، توکیو، ژاپن.
نوشته‌ها به خط کانجی و نورپردازی ویترین جلب توجه می‌کند.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
رستوران
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/سایر
پدیدآورنده(ها)
Basile Morin
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۲۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. طراحی ژاپنی با‌وجود سادگی واقعاً زیباست. Rez-A (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت است. In fact ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۶ (UTC)


گل نازویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۳:۱۵:۱۴ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
گل ناز با (نام علمی: Portulaca grandiflora)، گیاهی گُل‌دار از خانوادهٔ خرفه‌ئیان است. این گیاه بومی آرژانتین، اروگوئه و جنوب برزیل است.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
گل ناز
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/گیاهان/گل و شکوفه
پدیدآورنده(ها)
Basile Morin
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۱۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت است. In fact ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۲ (UTC)
 • موافق با کیفیت و زیبا.--ژیلبرت (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۴۶ (UTC)


بازار شناورویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۰۹:۵۵ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
بانجارماسین
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/فرهنگ
پدیدآورنده(ها)
Muhammad Haris
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۱ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)


جشن نوروز در تنگی سرویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۰۰:۵۰:۰۰ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
روستای تنگی سر
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/فرهنگ
پدیدآورنده(ها)
سالار ارکان
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۵۰ (UTC)
 •   مخالف از نظر من که مناسب برگزیدگی نیست. اجزای زاید زیادی در تصویر است. حتی الان معلوم نیست که تصویر چه چیزی را بیان می‌کند! Freshman404Talk ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۵ (UTC)
 •   مخالف تعدادی خانه و جمعیتی که حول یک هیمه آتش تجمع کرده اند. بیشتر شبیه تجمع و اعتراضات اجتماعی است و نمی تواند آیین و فرهنگ رو بشناسونه. قلی زادگان (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۳ (UTC)
 • مخالف موضوع متمرکز ندارد. Rez-A (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)
 • مخالف به خوبی محتوا و سوژه قابل تشخیص نیست زاید الوصف (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۳ (UTC)
 • مخالف دلیلی برای برگزیدگی آن وجود ندارد Behnam mancini (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۲ (UTC)


طبیعت آلاسكاویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۴۴:۴۵ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از رودخانه عقاب (en) در ناحیهٔ انکوریج، ایالت آلاسکا، ایالات متحده آمریکا.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
آلاسكا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/طبیعت
پدیدآورنده(ها)
دیگو دِلسو
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۴ (UTC)
 •   موافق Freshman404Talk ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۶ (UTC)
 •   موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)
 •   موافق Editor7798  بحث  ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۴ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۱۰ (UTC)


لبخند ماهی‌گیرویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۰:۳۸:۴۶ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
لبخند ماهی‌گیر، پرتره‌ای خیابانی از یک مرد ماهی‌گیر در ماراکایبو، ونزوئلا.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و در آستانهٔ برگزیدگی در انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
عکاسی خیابانی
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/مشاهیر/سایرین
پدیدآورنده(ها)
Wilfredor
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۳۸ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۳ (UTC)
 • موافق پرترهٔ قوی. Rez-A (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۳ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۳۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۳ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - کمپوزیسیون و عمق خوب - MA Javadi (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۸ (UTC)


درخت مرده در دریای زندگیویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۰:۱۹:۲۴ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
درخت مرده در دریای زندگی، نام یک چیدمان هنری در دریای مرده است. این اثر در سال ۲۰۱۷ میلادی، توسط امیرام دورا، هنرمند اسرائیلی نصب شد.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
چیدمان
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/تندیس‌گری
پدیدآورنده(ها)
ערן רזניק
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۱۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۱ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۹ (UTC)
 •   موافق Freshman404Talk ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، زیبا، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۵ (UTC)


سگ‌های هاسکیویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۲۸:۴۴ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
سگ سورتمه
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/پستانداران
پدیدآورنده(ها)
Markus Trienke
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۲۸ (UTC)
 • موافق برگزیدهٔ انبار و راه‌یافته به فینال نگارهٔ سال ۲۰۱۹. احمدگفتگو ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۳۴ (UTC)
 •   موافق Freshman404Talk ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۱۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۱ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۱ (UTC)
 •   موافق Editor7798  بحث  ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۳۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۰۸ (UTC)


آب‌نمای خانهٔ هاتفیلدویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۵۹:۳۹ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از آب‌نمای مُدرن خانه هاتفیلد (en) در هاتفیلد، هرتفوردشر، واقع در شرق انگلستان.
آب‌نما، اثر آنجلا کانر (en) مجسمه‌ساز انگلیسی است.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
آب‌نما
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/تندیس‌گری
پدیدآورنده(ها)
Acabashi
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۰ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۲۹ (UTC)


برج اسملومویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۴۸:۱۲ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
برج اسملوم، یک برج پیل در اسملوم (en) در هشت کیلومتری غرب کلسو، اسکاتیش بوردرز است.
این بنا یک یادمان محافظت شده و در اختیار سازمان محیط زیست تاریخی اسکاتلند است.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
برج اسملوم
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/سایر
پدیدآورنده(ها)
Keith Proven
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۹ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۲۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۰ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)


زن برهنه حین استراحتویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۰۰:۲۰:۱۶ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
زن برهنه حین استراحت، نام اثری است به سال ۱۹۱۲ میلادی از ریک وُترز، تندیس‌گر و نقاش فوویسم اهل بلژیک.
این اثر اکنون در مالکیت موزه سلطنتی هنرهای زیبای آنتورپ قرار دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
ریک وترز و موزه سلطنتی هنرهای زیبای آنتورپ
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/نقاشی و طراحی
پدیدآورنده(ها)
ریک وترز
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۲۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۵ (UTC)
 • موافق زیباست؛ ابتدا فکر کردم از اگون شیله است! محک 📞 ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۵ (UTC)
@محک: همینطور هست که فرمودید، ضمنا ظاهرا مُدل نقاشی باردا باشد. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۲۹ (UTC)
 • موافق باکیفیت و زیبا.--ژیلبرت (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)


سقف شیشه‌ای کاخ سیبلویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۷:۲۴:۳۸ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از سقف شیشه‌ای کاخ سیبل واقع در پلازا د سیبلز (en) مادرید، اسپانیا.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
کاخ سیبل
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/معماری داخلی
پدیدآورنده(ها)
دیگو دِلسو
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۲۴ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۲۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۵ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)


پردهٔ در کعبهویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۴۸:۳۱ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از پردهٔ در کعبه که اکنون در مالکیت موزه هنر اسلامی دوحه قرار دارد.
در بالای پرده نوشته شده: «هذه السَّتارة الشَّریفَة لبابِ التَّوبَة» یعنی «این پرده محترم درب توبه است» و در ذیل این عبارت آیه ۲۵ سوره شوری درج شده: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ» (اوست كسى كه توبه را از بندگان خود مى ‏پذيرد و از گناهان درمى‏ گذرد). زیر این آیه عبارات «لا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ» و «مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّٰهِ» و ذیل آن آیةالکرسی و در دو طرف آن اسامی خلفای راشدین و حسنین درج گردیده است. ذیل آیةالکرسی نیز عبارت «شفاعت یا رسول الله» نوشته شده که قابل خواندن است و در زیر آن، یک طغرا قرار دارد که احتمالا مربوط به یکی از سلاطین عثمانی هست.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
موزه هنر اسلامی دوحه و طغرا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/سایر
پدیدآورنده(ها)
نامعلوم
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)
با تشکر از جناب @Mbazri: بابت توضیحات وافی و مفید. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت است. In fact ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۷ (UTC)
 • موافق Editor7798  بحث  ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۸ (UTC)


عملیات تمرینی رعد و برق پایدارویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۲۱:۳۲ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از چهار فروند جنگندهٔ اف-۳۵ متعلق به اسکادران ۱۴۰ (en) نیروی هوایی اسرائیل و اسکادران ۳۴م جنگنده (en) نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال عملیات تمرینی بر فراز صحرای نگب، اسرائیل.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
نیروی هوایی اسرائیل، صحرای نگب و لاکهید مارتین اف-۳۵ لایتنینگ ۲
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/وسایل نقلیه/هوایی
پدیدآورنده(ها)
نیروهای دفاعی اسرائیل
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ✈ قلی زادگان (بحث) ‏۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۳۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت است. In fact ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت.--ژیلبرت (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)


جزیره کُرسویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۱:۳۹:۴۷ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نقشهٔ توپوگرافی جزیرهٔ کُرس در دریای مدیترانه.
جزیرهٔ کُرس که یکی از ۱۸ ناحیه‌های فرانسه و چهارمین جزیره بزرگ دریای مدیترانه محسوب می‌شود، زادگاه ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه می‌باشد.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیدهٔ انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده‌است
نقشهٔ توپوگرافی و جزیرهٔ کُرس
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/نقشه
پدیدآورنده(ها)
Ikonact
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)
 •   مخالف من ویژگی برجسته‌ای که این نقشه را در میان نقشه‌های همانندش برجسته کند ندیدم--Freshman404Talk ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۹ (UTC)
درود، جهت یادآوری این نقشه برگزیدهٔ انبار است. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۳۹ (UTC)
@Gnosis: سلام. اینکه دیگران کاری را انجام داده‌اند به معنی درست بودنش نیست. --Freshman404Talk ‏۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۵۸ (UTC)
 • موافق دارای جزئیات دقیق. Rez-A (بحث) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای Behnam mancini (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)
 • مخالف برگزیده انبار ولی بجز کیفیت هدف مشخص دانشنامه‌ای جدا از نگاره‌های همتای خود ندارد. ارژنگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت . خوب هست گاهی یک نقشه توپوگرافی ببینیم. سپاس از نامزدی این نگاره Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۸ (UTC)
@Freshman404 و ارژنگ: گرامی، اگر جعبه توضیحات فارسی شود، ممکن است در نظرتان تجدیدنظر بفرمایید؟ ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۰۳ (UTC)


ونیز کوچک در کُلمارویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۳:۵۶:۲۲ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از محلهٔ ونیز کوچک (fr) در شهر کُلمار واقع در ناحیهٔ گرانت است، فرانسه.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
کلمار
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/شهرها
پدیدآورنده(ها)
Krzysztof Golik
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۵۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)
 • موافق زیبا، دانشنامه‌ای و باکیفیت. یاد پاریس کوچولو افتادم. Rez-A (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۶ (UTC)
@Reza babaeian: شهر بسیار زیبایی است، من تاکنون یک تولد در این شهر زیبا گرفته‌ام. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۵۵ (UTC)
@Gnosis: درود، اگر منظورتان شهر کُلمار است که دورادور از نگاره معلوم است که زیباست، ولی اگر منظورتان پاریس کوچولوی ایران بجنورد است که من نیز تجربه‌ی زیبایی آن را داشته‌ام. Rez-A (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۸ (UTC)
@Reza babaeian: نه منظور همان بجنورد خودمان بود :) ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۹ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۰۶ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)


ونوس و آدونیسویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۲۲:۱۱:۴۰ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
ونوس و آدونیس، نام اثری است که حوالی ۱۶۴۲ میلادی، توسط سیمون ووئه، نقاش برجستهٔ فرانسوی خلق شد.
اثر صحنه‌ای از داستان ونوس و آدونیس، از اساطیر یونان باستان را به‌تصویر کشیده‌است.
این تابلو اکنون در مالکیت مرکز گتی قرار دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
سیمون ووئه
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/نقاشی و طراحی
پدیدآورنده(ها)
سیمون ووئه
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۱۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)
 • موافق اثر هنری با کیفیت خوب و مفید برای دانشنامه ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت است. In fact ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۷ (UTC)


جگوارویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۰۵:۰۳ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از یک جگوار نر در حین خمیازه‌کشیدن در کنارهٔ تالاب پانتانال، واقع در استان ماتوگروسو جنوبی، برزیل.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
جگوار و پانتانال
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/پستانداران
پدیدآورنده(ها)
Charles J Sharp
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۰۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۶ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۱۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۹ (UTC)
 • موافق زیبا و دانشنامه ای—radmanesh— بحث ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۴ (UTC)


کاراکارای تاجدار جنوبیویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۷:۴۴:۳۰ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از یک کاراکارای تاجدار جنوبی در حین پرواز بر روی تالاب پانتانال، برزیل.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و در آستانهٔ برگزیدگی در انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
کاراکارای تاجدار جنوبی و پانتانال
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/پرندگان
پدیدآورنده(ها)
Charles J Sharp
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۶ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه ای—radmanesh— بحث ‏۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)


پنجره‌ای در عمارت عالی‌قاپوویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۷:۵۰:۴۲ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
پنجره‌ای چوبی در یکی از پِله‌های مارپیچ کاخ عالی‌قاپو، واقع در ضلع غربی میدان نقش جهان اصفهان، ایران.
نقوش گل و بُته و تزئینات هنری بر روی دیواره‌ها و سقف گچی پلکان، جلوه‌ای زیبا به نگاره بخشیده است.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
عالی‌قاپو
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/معماری داخلی
پدیدآورنده(ها)
Alexander Popkov
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۵۰ (UTC)
 •   موافق--Freshman404Talk ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۲۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیتی خوب. ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۵ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه ای—radmanesh— بحث ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۱ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۲ (UTC)


دارالحکومه باکوویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۷:۲۳:۱۳ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از دارلحکومه باکو در باکو، جمهوری آذربایجان.
این ساختمان در زمان اتحاد جماهیر شوروی و در سبک معماری باروک ساخته‌شد. معمار این بنا لف رودنف، معمار برجستهٔ اهل روسیه بود.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
آذربایجان
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/معماری
پدیدآورنده(ها)
دیگو دِلسو
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۲۳ (UTC)
 •   موافق--Freshman404Talk ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۹ (UTC)
 • موافق با کیفیت و دانشنامه‌ای ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۴ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت و تقارن خوب - MA Javadi (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)
 • موافق زیبا و دانشنامه ای—radmanesh— بحث ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۱ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۳ (UTC)


آلپاکاویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۰۹:۴۰ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از یک آلپاکا در مزرعه‌ای در حوالی شهر دولمن واقع در نوردراین-وستفالن، آلمان.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
آلپاکا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/پستانداران
پدیدآورنده(ها)
Dietmar Rabich
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۰۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. جدا از آن، از گوگولی بودنش قلبم را به درد آورد. :)امیرΣυζήτηση ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۳۵ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۵ (UTC)


هتل شاه عباسویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۵:۵۳:۴۶ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
هتل عباسی یکی از هتل‌های بزرگ ایران و شهر اصفهان است که به دلیل معماری آن، که از معماری دوران صفوی الگو گرفته است و نیز واقع شدن آن در میان بافت تاریخی اصفهان دارای اهمیت فراوان است.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
هتل عباسی
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/معماری
پدیدآورنده(ها)
Koohkan
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --Rez-A (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۳ (UTC)
 • موافق. با کیفیت و زیبا. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۰۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)
 • موافق زیبا و دانشنامه ای—radmanesh— بحث ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۱۷ (UTC)
 •   موافق--Freshman404Talk ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۹ (UTC)
 • مخالف کیفیت ناکافی و کادربندی نه چندان درست و دقیق. ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۳ (UTC)


فیدو با من بیرون میای؟ویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۷:۴۳:۲۱ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
فیدو با من بیرون میای؟، نام اثری است از آلفرد استیونس، نقاش بلژیکی در سده ۱۹ میلادی در ژانر چهره‌نگاری.
اثر دختری متمول از اهالی پاریس را در حین ترک خانه و به همراه حیوان خانگی‌اش، به‌تصویر کشیده‌است.
این اثر اکنون در مالکیت موزه هنر فیلادلفیا قرار دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
آلفرد استیونس و موزه هنر فیلادلفیا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/نقاشی و طراحی
پدیدآورنده(ها)
آلفرد استیونس
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت --N.Iran.S (بحث) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)
 • موافق باکیفیت قابل قبول و یک اثر هنری مناسب دانشنامه ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۳۰ (UTC)


مزرعهٔ گندمویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۷:۲۶:۲۶ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
مزرعهٔ گندم حین باران، نام اثری به‌سال ۱۸۸۹ میلادی، از مجموعهٔ مزرعه گندم است که توسط ونسان ون گوگ در سن-رمی-دو-پروانس کشیده شده‌است.
این اثر اکنون در مالکیت موزه هنر فیلادلفیا قرار دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
مزرعه گندم، ونسان ون گوگ و موزه هنر فیلادلفیا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/نقاشی و طراحی
پدیدآورنده(ها)
ونسان ون گوگ
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۲۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه ای—radmanesh— بحث ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۲ (UTC)
 • موافق من عاشق این تابلو هستم. بسیار زیبا و دانشنامه‌ای محک 📞 ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۶ (UTC)
سپاس از @Zizimo: بابت ساخت مقالهٔ اصلی. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۵۷ (UTC)
 • موافق یک اثر هنری خوب با کیفیت خوب ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۶ (UTC)


پُرترهٔ شاهزاده شیخ‌علی میرزاویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۰۳:۲۵:۰۱ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
پُرترهٔ شاهزاده شیخ‌علی میرزا، نام اثری است که شاهزاده شیخ‌علی میرزا را با تاج و لباس فاخر درباری به‌تصویر کشیده‌است. شیخ‌علی میرزا، پسر نهم فتحعلی‌شاه قاجار بود. او مدت بیست و شش سال حکومت ملایر و تویسرکان را برعهده داشت و از فرماندهان قشون ایران در جنگ‌های ایران و روسیه بود.
این اثر که هنرمند آن ناشناس است، اکنون در مالکیت موزه هنر اسلامی دوحه قرار دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
شیخ‌علی میرزا
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/شرق‌شناسی
پدیدآورنده(ها)
نامشخص
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۲۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)
 •   موافق--Freshman404Talk ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۱ (UTC)
 • موافق با کیفیت کافی و اثرهنری مناسب دانشنامه. ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۳۱ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت - MA Javadi (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۰ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت است. In fact ‏۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۱ (UTC)


هنرمندان خیابانی/کودکان کارویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۲۴:۰۶ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از دو نوازندهٔ خیابانی کم‌سن و سال در حوالی دههٔ ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ میلادی در پاریس. یکی از دخترها آکاردونی در دست دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیدهٔ انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
کودکان کار، آکاردون و اجرای خیابانی
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/تاریخی/دیگر موارد
پدیدآورنده(ها)
Séeberger frères
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۴ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۱ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۱ (UTC)
 • موافق با کیفیت بسیار خوب و یک اثر هنری و باکیفیت دانشنامه‌ای. هنرمنان خیابانی و آکاردئونیست‌های رومانیایی هنوز هم در جای‌جای اروپا بچشم می‌خورند. ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۳۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیدهٔ انبار است. In fact ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)


فروش بدویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۵۸:۴۱ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از یک دست‌فروش در ماراکایبو، ونزوئلا با سبدی پر که انگار فروش خوبی نداشته‌است.
دلایل
دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
دست‌فروش
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/مشاهیر/سایرین
پدیدآورنده(ها)
Wilfredor
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۸ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای زاید الوصف (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)
 • مخالف چیز خاصی که به عنوان تصویر برگزیده باشه نمی بینم. ضمن این که سمت راست تصویر فضای زیاد خالی هست که چندان ربطی به سوژه که فرد باشه نداره. به عبارتی به نظر کادر خیلی بازه. قلی زادگان (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۵ (UTC)
 • نظر از نگاه من ترکیب پیاده‌رو با فرد دست‌فروش، موضوع دستفروشی را القا می‌کند و پیاده‌رو بی‌ربط نیست. Rez-A (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۳ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)
 • مخالف باوجود اینکه عکس در اواخر سال ۲۰۱۶ گرفته شده و در فتوشاب هم روی آن کار شده کیفیت کافی به عنوان یک نگاره برگزیده را ندارد. ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)
 •   مخالف هم نظر با قلی زادگان و ارژنگ گرامی Freshman404Talk ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۲ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۳۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای، با کیفیت و برگزیده انبار است. In fact ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۴۶ (UTC)


اعلامیه لغو بردگی در مستعمرات فرانسه، ۲۷ آوریل ۱۸۴۸ویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۵:۵۱:۳۱ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
اعلامیه لغو بردگی در مستعمرات فرانسه، ۲۷ آوریل ۱۸۴۸، نام اثری است مرتبط با تاریخ استعمارگری فرانسه. موضوع اثر لغو برده‌داری در کلیهٔ مستعمرات امپراتوری فرانسه بود که در طی جمهوری دوم رخ داد. نقاش این اثر فرانسوا-آگوست بیار است که آن را در سال ۱۸۴۹ میلادی خلق کرد.
این اثر اکنون در کاخ ورسای نگهداری می‌شود.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
فرانسوا-آگوست بیار، اعلامیه لغو بردگی در مستعمرات فرانسه، ۲۷ آوریل ۱۸۴۸ و برده‌داری
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/آثار هنری/نقاشی و طراحی
پدیدآورنده(ها)
فرانسوا-آگوست بیار
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای. Rez-A (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و کیفیت خوب Behnam mancini (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۲ (UTC)
 • موافق - دانشنامه‌ای و باکیفیت و جالب - MA Javadi (بحث) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۷ (UTC)
 • مخالف دانشنامه‌ای ولی با کیفیت ناکافی به عنوان نگاره برگزیده. ارژنـگ ‏۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای است. In fact ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۳۳ (UTC)


مشرق‌الاذکار سانتیاگوویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۰۵:۲۲:۳۰ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
نگاره‌ای از مشرق‌الاذکار سانتیاگو.
این بنا نخستین مشرق‌الاذکار آیین بهائی در آمریکای جنوبی است و در شهر سانتیاگو، شیلی ساخته شده‌است. معمار این بنا سیامک حریری، آرشیتکت ایرانی-کانادایی ‌است.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
مشرق‌الاذکار سانتیاگو و سیامک حریری
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/معماری
پدیدآورنده(ها)
Klausiee
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۲۲ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت. Rez-A (بحث) ‏۲۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۲ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و کیفیت خوب Behnam mancini (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۲ (UTC)
 • موافق با کیفیت و دانشنامه ای—radmanesh— بحث ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)
 • موافق کیفیت خیلی خوب و دانشنامه‌ای. 🍂Armin (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۸ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت است. معماری جالبی دارد. In fact ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۴ (UTC)
 • موافق زیبنده دانشنامه و با کیفیت Hma969 (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۳۳ (UTC)


مرغ نوروزیویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۵۵:۲۸ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
مرغ نوروزی، مرغ دریایی یا یاعو (نام علمی: laridae) از تیرهٔ پرندگان دریایی در راسته سلیم‌سانان شامل ۱۰۰ گونه در ۲۲ سرده است که گونه‌های مختلفی از جمله پرستوی دریایی و آب‌شکاف دارد.
دلایل
دانشنامه‌ای و با کیفیت
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
مرغ نوروزی
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/پرندگان
پدیدآورنده(ها)
حسین
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۶ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۵ (UTC)
 • موافق ضعیف باکیفیت. ولی نگاره موضوع متمرکزی ندارد و بخش اعظم آن آسمان آبی است. Rez-A (بحث) ‏۲۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۲ (UTC)
 • موافق با کیفیت خوب و دانشنامه‌ای --N.Iran.S (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۷ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و با کیفیت است. تشکر ویژه از عکاس و همچنین نامزد کننده. In fact ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۴ (UTC)
 •   مخالف درحالیکه تصویر با موضوه مرغ نوروزی است، تصویر جزییات قابل ملاحظه ای را نشان نمی‌دهد. به‌طور مثال، این تصویر جایگزین مناسب تری است. همچنین کادربندی هم چندان مناسب نیست. Freshman404Talk ‏۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۰ (UTC)


پل جاجرودویرایش

زمان رأی‌گیری به پایان رسیده‌است، لطفاً دیگر رأی ندهید. نظرخواهی در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۰ ساعت ۱۵:۲۵:۲۷ (یوتی‌سی) به پایان می‌رسد.

 
پل شاه عباسی جاجرود از آثار دوران سلجوقیان بر روی رودخانه جاجرود و در ۱۰ کیلومتری شمال شرق تهران در روستای سعیدآباد است. این پل در دوره های صفویه، قاجاریه و پس از آن بارها و مرمت شده و از جمله در زمان ناصرالدین شاه قاجار به دست حاج میرزا بیک نوری فراش خلوت شاه با هزینه بیست و چهار هزار تومان بازسازی شده است. تا سال ۱۳۴۲ این پل پل راه اصلی رفت‌وآمد مردم تهران به دماوند و مازندران بود.
دلایل
دانشنامه‌ای، نگاره با کیفیت انبار
نوشتارهایی که نگاره در آنها استفاده شده است
پل جاجرود
رده نگاره برگزیده
ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/جاها/معماری
پدیدآورنده(ها)
کاربر:مانفی
نظرات (حتما دلیل مخالفت ذکر شود)
 • موافق به عنوان نامزد کننده --م‍انفی ‏۲۴ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۵ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت Behnam mancini (بحث) ‏۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۱ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت ArefKabi (بحث) ‏۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۰ (UTC)
 • مخالف گوشه چپ پل نیفتاده است. --Z ‏۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۶ (UTC)
 • مخالف دارای عناصر بی‌ربط زیاد : دکل برق، تیر برق، کابل برق، ابزار بنایی و زباله در رودخانه. Rez-A (بحث) ‏۲۶ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۸ (UTC)
 • مخالف. متاسفانه با وجود زیبایی، عناصر بی‌ربط زیاد دارد. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۲۶ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۱ (UTC)
 •   موافق Freshman404Talk ‏۲۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۳ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای و باکیفیت زاید الوصف (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۲ (UTC)
 • موافق با کیفیت و دانشنامه ای—radmanesh— بحث ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)
 • موافق دانشنامه‌ای است . با تشکر از عکاس گرامی. In fact ‏۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)