۲۴۵ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴۴ و قبل از ۲۴۶ قرار دارد.

→ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ←
اصلی۲۴۵
دویست و چهل و پنج
ترتیبی۲۴۵م
دویست و چهل و پنجم
تجزیه۵×۷۲[۱]
یونانی
ΣΜΕ´
رومی
CCXLV
پایه ۲۱۱٬۱۱۰٬۱۰۱۲
پایه ۳۱۰۰٬۰۰۲۳
پایه ۴۳٬۳۱۱۴
پایه ۵۱٬۴۴۰۵
پایه ۶۱٬۰۴۵۶
پایه ۸۳۶۵۸
پایه ۱۲۱۸۵۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶T۳۶
عربی۲٤٥

منابعویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین: