۲۴۵ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴۴ و قبل از ۲۴۶ قرار دارد.

→ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ←
اصلیدوصدچهل-پنج
ترتیبیدویست و چهل و پنجمین
تجزیه۵×۷۲'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΜΕ´
رومی
CCXLV
پایه ۲۱۱۱۱۰۱۰۱۲
پایه ۳۱۰۰۰۰۲۳
پایه ۴۳۳۱۱۴
پایه ۵۱۴۴۰۵
پایه ۶۱۰۴۵۶
پایه ۸۳۶۵۸
پایه ۱۲۱۸۵۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶T۳۶
فارسی۲٤٥

منابع ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۳۰ اكتبر ۲۰۱۰. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)