۲۴۸ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴۷ و قبل از ۲۴۹ قرار دارد.

→ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ←
اصلیدوصدچهل-هشت
ترتیبیدویست و چهل و هشتمین
تجزیه۲۳×۳۱'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΜΗ´
رومی
CCXLVIII
پایه ۲۱۱۱۱۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۰۱۲۳
پایه ۴۳۳۲۰۴
پایه ۵۱۴۴۳۵
پایه ۶۱۰۵۲۶
پایه ۸۳۷۰۸
پایه ۱۲۱۸۸۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶W۳۶
فارسی۲٤۸

منابع

ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۳۱ اكتبر ۲۰۱۰. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)