فهرست بیماری‌ها

اموزشی

آویرایش

= الفویرایش

بویرایش

disease

پویرایش

تویرایش

جویرایش

چویرایش

حویرایش

خویرایش

دویرایش

ذویرایش

  • ذات الریه، Pneumonia
    • ذات الریه اکتسابی از جامعه، Comunity Acquired Pneumonia
    • ذات الریه بیمارستانی، Nosocomical Pneumonia
    • ذات الریه کلامیدیایی، Chlamydia pneumonia

رویرایش

زویرایش

سویرایش

شویرایش

صویرایش

طویرایش

عویرایش

غویرایش

فویرایش

قویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش

نویرایش

وویرایش

هویرایش

یویرایش

منابعویرایش

  • درسنامهٔ پزشکی آکسفورد ۱، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸
  • هفته‌نامهٔ نوین پزشکی
  • طب الکبیر یا فرشتهٔ نجات، محمد سرورالدین، تهران: مؤسسهٔ انتشاراتی عطائی