فهرست زبان‌ها بر پایه مجموع تعداد سخنوران

در این فهرست مجموع جمعیت کسانی که از زبان به عنوان زبان اول یا زبان دوم خود استفاده می‌کنند، محاسبه شده‌است. به علت عدم اطمینان در تخمین‌ها در پائین چندین تخمین معتبر ارائه می‌گردد.

زبان‌های برتر بر پایه جمعیت سخنورویرایش

زبان خانواده زبانی شاخه زبان مادری
(L1) سخنوران
زبان دوم
(L2) سخنوران
مجموع سخنوران
(L1+L2)
زبان انگلیسی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های ژرمنی ۳۷۲٫۹ میلیون [۱]1.080 میلیارد ۱٫۴۵۲ میلیارد
چینی ماندارین
(incl. چینی معیار، but excl. گونه‌های چینی)
زبان‌های چینی-تبتی زبان‌های چینی ۹۲۹٫۰ میلیون [۲]198.7 میلیون 1.118 میلیارد
زبان هندی
(excl. زبان اردو)
زبان‌های هندواروپایی زبان‌های هندوآریایی ۳۴۳٫۹ میلیون [۳]۲۵۸٫۳ میلیون ۶۰۲٫۲ میلیون
زبان اسپانیایی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های رومی ۴۷۴٫۷ میلیون [۴]۷۳٫۶ میلیون ۵۴۸٫۳ میلیون
زبان فرانسوی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های رومی ۷۹٫۹ میلیون [۵]۱۹۴٫۲ میلیون ۲۷۴٫۱ میلیون
عربی نوین معیار
(excl. گویش‌های عربی)
زبان‌های آفروآسیایی زبان‌های سامی 0[الف] [۷]۲۷۴٫۰ میلیون ۲۷۴٫۰ میلیون
زبان بنگالی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های هندوآریایی ۲۳۳٫۷ میلیون [۸]۳۹٫۰ میلیون ۲۷۲٫۷ میلیون
زبان روسی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های بالتواسلاوی ۱۵۴٫۰ میلیون [۹]۱۰۴٫۱ میلیون ۲۵۸٫۲ میلیون
زبان پرتغالی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های رومی ۲۳۲٫۴ میلیون [۱۰]۲۵٫۲ میلیون ۲۵۷٫۷ میلیون
زبان اردو
(excl. زبان هندی)
زبان‌های هندواروپایی زبان‌های هندوآریایی ۷۰٫۲ میلیون [۱۱]۱۶۱٫۰ میلیون ۲۳۱٫۳ میلیون
زبان اندونزیایی
(excl. زبان مالایی)
زبان‌های آسترونزیایی زبان‌های مالایو-پلی‌نزیایی ۴۳٫۶ میلیون [۱۲]۱۵۵٫۴ میلیون ۱۹۹٫۰ میلیون
آلمانی معیار زبان‌های هندواروپایی زبان‌های ژرمنی ۷۵٫۶ میلیون [۱۳]۵۹٫۱ میلیون ۱۳۴٫۶ میلیون
زبان ژاپنی زبان‌های ژاپنی ۱۲۵٫۳ میلیون [۱۴]۰٫۱ میلیون ۱۲۵٫۴ میلیون
Nigerian Pidgin English Creole زبان کریو ۴٫۷ میلیون [۱۵]۱۱۶٫۰ میلیون ۱۲۰٫۷ میلیون
زبان مراتی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های هندوآریایی ۸۳٫۱ میلیون [۱۶]16.0 میلیون ۹۹٫۱ میلیون
زبان تلوگو زبان‌های دراویدی South-Central ۸۲٫۷ میلیون [۱۷]13.0 میلیون ۹۵٫۷ میلیون
زبان ترکی استانبولی زبان‌های ترکی زبان‌های اوغوز ۸۲٫۲ میلیون [۱۸]5.9 میلیون ۸۸٫۱ میلیون
زبان تامیلی زبان‌های دراویدی Southern ۷۸٫۴ میلیون [۱۹]8.0 میلیون ۸۶٫۴ میلیون
چینی یوئی
(incl. کانتونی)
زبان‌های چینی-تبتی زبان‌های چینی ۸۵٫۲ میلیون [۲۰]0.4 میلیون ۸۵٫۶ میلیون
زبان ویتنامی زبان‌های آستروآسیایی Vietic ۸۴٫۶ میلیون [۲۱]0.7 میلیون ۸۵٫۳ میلیون
زبان تاگالوگ[ب] زبان‌های آسترونزیایی Central Philippine ۲۸٫۲ میلیون [۲۲]54.2 میلیون ۸۲٫۳ میلیون
چینی وو
(incl. زبان شانگهایی)
زبان‌های چینی-تبتی زبان‌های چینی ۸۱٫۷ میلیون [۲۳]0.1 میلیون ۸۱٫۸ میلیون
زبان کره‌ای زبان‌های کره‌ای
[۲۴]
۸۱٫۷ میلیون
فارسی ایرانی
(excl. فارسی افغانستان and فارسی تاجیکی)
زبان‌های هندواروپایی زبان‌های ایرانی ۵۶٫۴ میلیون [۲۵]21.0 میلیون ۷۷٫۴ میلیون
زبان هوسه زبان‌های آفروآسیایی زبان‌های چادی ۵۰٫۸ میلیون [۲۶]26.3 میلیون ۷۷٫۱ میلیون
عربی مصری
(excl. گویش‌های عربی)
زبان‌های آفروآسیایی زبان‌های سامی
[۲۷]
۷۴٫۸ میلیون
زبان سواحلی زبان‌های نیجر-کنگو زبان‌های بانتو ۱۶٫۱ میلیون [۲۸]55.4 میلیون ۷۱٫۴ میلیون
زبان جاوه‌ای زبان‌های آسترونزیایی زبان‌های مالایو-پلی‌نزیایی
[۲۹]
۶۸٫۳ میلیون
زبان ایتالیایی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های رومی ۶۴٫۸ میلیون [۳۰]3.1 میلیون ۶۷٫۹ میلیون
زبان پنجابی
(excl. زبان پنجابی)
زبان‌های هندواروپایی زبان‌های هندوآریایی
[۳۱]
۶۶٫۴ میلیون
زبان کنادا زبان‌های دراویدی Southern ۴۸٫۶ میلیون [۳۲]15.4 میلیون ۶۴٫۰ میلیون
زبان گجراتی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های هندوآریایی ۵۷٫۰ میلیون [۳۳]5.0 میلیون ۶۲٫۰ میلیون
زبان تای زبان‌های کرا-دای زبان‌های تای ۲۰٫۷ میلیون [۳۴]40.0 میلیون ۶۰٫۷ میلیون
زبان امهری زبان‌های آفروآسیایی زبان‌های سامی ۳۲٫۴ میلیون [۳۵]25.1 میلیون ۵۷٫۵ میلیون
زبان بوجپوری زبان‌های هندواروپایی زبان‌های هندوآریایی ۵۲٫۳ میلیون [۳۶]0.2 میلیون ۵۲٫۵ میلیون
زبان پنجابی
(excl. زبان پنجابی)
زبان‌های هندواروپایی زبان‌های هندوآریایی ۴۸٫۱ میلیون [۳۷]3.6 میلیون ۵۱٫۷ میلیون
مین جنوبی
(incl. هاکین)
زبان‌های چینی-تبتی زبان‌های چینی ۴۹٫۳ میلیون [۳۸]0.4 میلیون ۴۹٫۷ میلیون
چینی جین زبان‌های چینی-تبتی زبان‌های چینی
[۳۹]
۴۷٫۱ میلیون
زبان یوروبایی زبان‌های نیجر-کنگو زبان‌های اطلس–کنگو ۴۳٫۶ میلیون [۴۰]2.0 میلیون ۴۵٫۶ میلیون
چینی هاکا زبان‌های چینی-تبتی زبان‌های چینی ۴۳٫۸ میلیون [۴۱]0.2 میلیون ۴۴٫۱ میلیون
زبان برمه‌ای زبان‌های چینی-تبتی زبان‌های تبتی-برمه‌ای ۳۳٫۰ میلیون [۴۲]10.0 میلیون ۴۳٫۰ میلیون
عربی سودانی زبان‌های آفروآسیایی زبان‌های سامی ۳۳٫۳ میلیون [۴۳]9.0 میلیون ۴۲٫۳ میلیون
زبان لهستانی زبان‌های هندواروپایی زبان‌های بالتواسلاوی ۴۰٫۰ میلیون [۴۴]0.7 میلیون ۴۰٫۶ میلیون
عربی الجزایری زبان‌های آفروآسیایی زبان‌های سامی ۳۴٫۷ میلیون [۴۵]5.6 میلیون ۴۰٫۳ میلیون
زبان لینگالایی زبان‌های نیجر-کنگو زبان‌های اطلس–کنگو ۲۰٫۳ میلیون ۲۰٫۰ میلیون ۴۰٫۳ میلیون

تخمین سایت Ethnologueویرایش

زبان سخنوران بومی زبان دوم سخنوران مجموع
۱ ماندارین معیار[۴۶] ۸۴۵ میلیون (۲۰۰۰) ۱۷۸ میلیون ۱٬۰۱۳ میلیون
۲ زبان انگلیسی[۴۷] ۳۲۸ میلیون (۲۰۰۰–۲۰۰۶) ۱۶۷ میلیون[۴۸] ۴۹۵ میلیون
۳ زبان اسپانیایی[۴۹] ۳۲۹ میلیون (۱۹۸۶–۲۰۰۰) ۶۰ میلیون ۳۸۹ میلیون
۴ زبان هندی[۵۰] ۱۸۲ میلیون (۱۹۹۱) ۱۲۰ میلیون ۳۰۲ میلیون
۵ زبان روسی[۵۱] ۱۴۴ میلیون (۲۰۰۲) ۱۱۰ میلیون ۲۵۴ میلیون
۶ زبان بنگالی[۵۲] ۱۸۱ میلیون (۱۹۹۷–۲۰۰۱) ۶۹ میلیون ۲۵۰ میلیون
۷ زبان پرتغالی[۵۳] ۱۷۸ میلیون (۱۹۹۸) ۱۵ میلیون ۱۹۳ میلیون
۸ زبان مالایی[۵۴] ۲۳ میلیون (۲۰۰۰) ۱۴۰ میلیون ۱۶۳ میلیون
۹ زبان ژاپنی[۵۵] ۱۲۲ میلیون (۱۹۸۵) ۱ میلیون ۱۲۳ میلیون
۱۰ زبان آلمانی[۵۶] ۹۰ میلیون (۱۹۹۰) ۲۸ میلیون ۱۱۸ میلیون
۱۱ زبان فرانسوی[۴۹] ۶۸ میلیون (۲۰۰۵) ۵۰ میلیون ۱۱۸ میلیون

خانواده زبانویرایش

Macro-language سخنوران بومی و جمع با هم‌خانواده‌ها و زبان‌های مشابه زبان دوم مجموع (۱۹۹۹)
زبان‌های چینی[۵۷] ۱٬۲۱۳ میلیون ۱
زبان هندوستانی (Hindi-Urdu)[۵۸][۵۹] ۳۶۶ میلیون ۱۲۱ میلیون ۴۸۷ میلیون ۲
زبان عربی[۶۰] ۲۰۶ میلیون ۲۴۶ میلیون ۴۵۲ میلیون ۳
زبان‌های لندا[۶۱] ۷۸٬۳ میلیون ۴

تخمین جورج وبرویرایش

در مقاله‌ای که در دسامبر ۱۹۹۷ توسط جورج وبر (George H. J. Weber) منتشر شد تعداد سخنوران به زبان‌ها به شرح زیر بیان گردید[۶۲]

تخمین جورج وبر[۶۳]
زبان سخنوران بومی سخنوران زبان دوم مجموع
۱. زبان ماندارین ۱٬۱۰۰ میلیون ۲۰ میلیون ۱٬۱۲۰ میلیون
۲. زبان انگلیسی ۳۳۰ میلیون ۱۵۰ میلیون ۴۸۰ میلیون
۳. زبان اسپانیایی ۳۰۰ میلیون ۲۰ میلیون ۳۲۰ میلیون
۴. زبان روسی ۱۶۰ میلیون ۱۲۵ میلیون ۲۸۵ میلیون
۵. زبان فرانسوی ۷۵ میلیون ۱۹۰ میلیون ۲۶۵ میلیون
۶. زبان هندوستانی ۲۵۰ میلیون ۲۵۰ میلیون
۷. زبان عربی ۲۰۰ میلیون ۲۱ میلیون ۲۲۱ میلیون
۸. زبان پرتغالی ۱۶۰ میلیون ۲۸ میلیون ۱۸۸ میلیون
۹. زبان بنگالی ۱۸۵ میلیون ۱۸۵ میلیون
۱۰. زبان ژاپنی ۱۲۵ میلیون ۸ میلیون ۱۳۳ میلیون
۱۱. زبان پنجابی ۱۳۰ میلیون ۱۳۰ میلیون
۱۲. زبان آلمانی ۱۰۰ میلیون ۹ میلیون ۱۰۹ میلیون

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. الگو:E25
 2. الگو:E25
 3. الگو:E25
 4. الگو:E25
 5. الگو:E25
 6. الگو:E25
 7. الگو:E25
 8. الگو:E25
 9. الگو:E25
 10. الگو:E25
 11. الگو:E25
 12. الگو:E25
 13. الگو:E25
 14. الگو:E25
 15. الگو:E25
 16. الگو:E25
 17. الگو:E25
 18. الگو:E25
 19. الگو:E25
 20. الگو:E25
 21. الگو:E25
 22. الگو:E25
 23. الگو:E25
 24. الگو:E25
 25. الگو:E25
 26. الگو:E25
 27. الگو:E25
 28. الگو:E25
 29. الگو:E25
 30. الگو:E25
 31. الگو:E25
 32. الگو:E25
 33. الگو:E25
 34. الگو:E25
 35. الگو:E25
 36. الگو:E25
 37. الگو:E25
 38. الگو:E25
 39. الگو:E25
 40. الگو:E25
 41. الگو:E25
 42. الگو:E25
 43. الگو:E25
 44. الگو:E25
 45. الگو:E25
 46. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=cmn
 47. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=eng
 48. ۵۰۸ میلیون as first and second language - 341 میلیون as first language in 1999: ethnologue.com
 49. ۴۹٫۰ ۴۹٫۱ http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=spa
 50. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=hin
 51. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=rus
 52. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ben
 53. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=por
 54. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ind
 55. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=jpn
 56. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=deu
 57. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=zho
 58. http://www.ethnologue.com/14/show_language.asp?code=hnd
 59. 452 میلیون Hindi languages speakers (258 میلیون standard Hindi speakers) + 51.5 میلیون Urdu speakers in India: Indian census, 2001 بایگانی‌شده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine
 60. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=arb
 61. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=lah
 62. «The World's 10 most influential Languages». Andaman.org. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ آوریل ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۱۲-۱۰-۲۰.
 63. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲.

منابعویرایش


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().