۱۳۳۵ (خورشیدی)

سال ۱۳۳۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۳۵ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰
سال‌ها: ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸

زادروزویرایش

نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش