۲۲۸ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲۷ و قبل از ۲۲۹ قرار دارد.

→ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ←
اصلیدوصدبیست-هشت
ترتیبیدویست و بیست و هشتمین
تجزیه۲۲ × ۳ × ۱۹'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΚΗ´
رومی
CCXXVIII
پایه ۲۱۱۱۰۰۱۰۰۲
پایه ۳۲۲۱۱۰۳
پایه ۴۳۲۱۰۴
پایه ۵۱۴۰۳۵
پایه ۶۱۰۲۰۶
پایه ۸۳۴۴۸
پایه ۱۲۱۷۰۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶C۳۶
فارسی۲۲۸

منابع ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲۷ اكتبر ۲۰۱۰. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)