فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۳۰۱ تا ۴۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۳۰۱ تا ۴۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۰ اکتبر ۱۹۷۱ میلادی تا ۰۷ دسامبر ۱۹۷۶ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۳۰۱ ۲۰ اکتبر ۱۹۷۱ ۱۳-۲-۰ وضعیت نامبیا
۳۰۲ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ ۱۴-۱-۰ شکایت توسط سنگال
۳۰۳ ۰۶ دسامبر ۱۹۷۱ ۱۱-۴-۰ وضعیت در شبه‌قارهٔ هند-پاکستان
۳۰۴ ۰۸ دسامبر ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: امارات متحده عربی
۳۰۵ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۱ ۱۴-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۳۰۶ ۲۱ دسامبر ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۳۰۷ ۲۱ دسامبر ۱۹۷۱ ۱۳-۲-۰ وضعیت در شبه‌قارهٔ هند/پاکستان
۳۰۸ ۱۹ ژانویه ۱۹۷۲ - - درخواست سازمان آفریقایی وحدت در مورد برگزاری جلسات شورای امنیت سازمان ملل در پایتخت آفریقایی
۳۰۹ ۰۴ فوریه ۱۹۷۲ ۱۴-۰-۰ وضعیت نامبیا
۳۱۰ ۰۴ فوریه ۱۹۷۲ ۱۳-۲-۰ وضعیت نامبیا
۳۱۱ ۰۴ فوریه ۱۹۷۲ ۱۴-۱-۰ مسئله درگیری‌های نژادی در آفریقای جنوبی ناشی از سیاست‌های آپارتاید دولت جمهوری آفریقای جنوبی
۳۱۲ ۰۴ فوریه ۱۹۷۲ ۹-۶-۰ مسئلهٔ در رابطه با وضعیت در سرزمین‌های تحت حکومت پرتغال
۳۱۳ ۲۸ فوریه ۱۹۷۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۳۱۴ ۲۸ فوریه ۱۹۷۲ ۱۳-۲-۰ مسئلهٔ در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۳۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۲ ۱۴-۱-۰ مسئلهٔ قبرس
۳۱۶ ۲۶ ژوئن ۱۹۷۲ ۱۳-۲-۰ وضعیت خاورمیانه
۳۱۷ ۲۱ جولای ۱۹۷۲ ۱۴-۱-۰ وضعیت خاورمیانه
۳۱۸ ۲۸ جولای ۱۹۷۲ ۱۴-۱-۰ مسئلهٔ در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۳۱۹ ۰۱ اوت ۱۹۷۲ ۱۴-۰-۰ وضعیت نامبیا
۳۲۰ ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۲ ۱۳-۲-۰ مسئلهٔ در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۳۲۱ ۲۳ اکتبر ۱۹۷۲ ۱۲-۳-۰ شکایت توسط سنگال
۳۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۲ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در رابطه با وضعیت در سرزمین‌های تحت حکومت پرتغال
۳۲۳ ۰۶ دسامبر ۱۹۷۲ ۱۳-۱-۰ وضعیت نامبیا
۳۲۴ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۲ ۱۴-۱-۰ مسئلهٔ قبرس
۳۲۵ ۲۶ ژانویه ۱۹۷۳ ۱۵-۰-۰ درخواست پاناما
۳۲۶ ۰۲ فوریه ۱۹۷۳ ۱۳-۲-۰ فتنه انگیزی‌های رودزیای جنوبی
۳۲۷ ۰۲ فوریه ۱۹۷۳ ۱۴-۱-۰ تصمیم به اعمال تحریم‌ها بر زیمبابوه
۳۲۸ ۱۰ مارس ۱۹۷۳ ۱۳-۲-۰ رودزیای جنوبی
۳۲۹ ۱۰ مارس ۱۹۷۳ ۱۵-۰-۰ تصمیم به اعمال تحریم‌ها بر زیمبابوه
۳۳۰ ۲۱ مارس ۱۹۷۳ ۱۲-۳-۰ صلح و امنیت در آمریکای جنوبی
۳۳۱ ۲۰ آوریل ۱۹۷۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۳۳۲ ۲۱ آوریل ۱۹۷۳ ۱۱-۴-۰ وضعیت خاورمیانه
۳۳۳ ۲۲ مه ۱۹۷۳ ۱۲-۳-۰ رودزیای جنوبی
۳۳۴ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۳ ۱۴-۱-۰ توسعه ی پایدار در قبرس
۳۳۵ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۳ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد
۳۳۶ ۱۸ جولای ۱۹۷۳ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: باهاماس
۳۳۷ ۱۵ اوت ۱۹۷۳ ۱۵-۰-۰ هواپیماربایی در خطوط هوایی لبنان
۳۳۸ ۲۲ اکتبر ۱۹۷۳ ۱۴-۱-۰ آتش‌بس در خاورمیانه
۳۳۹ ۲۳ اکتبر ۱۹۷۳ ۱۴-۱-۰ آتش‌بس بین مصر و اسرائیل
۳۴۰ ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳ ۱۴-۰-۰ نیروهای اضطراری سازمان ملل متحد در خاورمیانه
۳۴۱ ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳ ۱۴-۰-۰ استقرار نیروهای اضطراری سازمان ملل متحد
۳۴۲ ۱۱ دسامبر ۱۹۷۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت نامبیا
۳۴۳ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ ۱۴-۱-۰ مسئلهٔ قبرس
۳۴۴ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۳ ۱۰-۴-۰ کنفرانس صلح در خاورمیانه
۳۴۵ ۱۷ ژانویه ۱۹۷۴ - - زبان چینی در شورای امنیت
۳۴۶ ۰۸ آوریل ۱۹۷۴ ۱۳-۰-۰ مصر-اسرائیل
۳۴۷ ۲۴ آوریل ۱۹۷۴ ۱۳-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۳۴۸ ۲۸ مه ۱۹۷۴ ۱۴-۱-۰ ایران-عراق
۳۴۹ ۲۹ مه ۱۹۷۴ ۱۴-۱-۰ قبرس
۳۵۰ ۳۱ مه ۱۹۷۴ ۱۳-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۳۵۱ ۱۰ ژوئن ۱۹۷۴ - - عضویت بنگلادش
۳۵۲ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۴ ۱۵-۰-۰ عضویت گرانادا
۳۵۳ ۲۰ جولای ۱۹۷۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۳۵۴ ۲۳ جولای ۱۹۷۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۳۵۵ ۰۱ اوت ۱۹۷۴ ۱۳-۲-۰ قبرس
۳۵۶ ۱۲ اوت ۱۹۷۴ ۱۵-۰-۰ عضویت گینه بیسائو
۳۵۷ ۱۴ اوت ۱۹۷۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۳۵۸ ۱۵ اوت ۱۹۷۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۳۵۹ ۱۵ اوت ۱۹۷۴ ۱۴-۰-۰ قبرس
۳۶۰ ۱۶ اوت ۱۹۷۴ ۱۱-۳-۰ قبرس
۳۶۱ ۳۰ اوت ۱۹۷۴ ۱۵-۰-۰ قبرس
۳۶۲ ۲۳ اکتبر ۱۹۷۴ ۱۳-۰-۰ مصر-اسرائیل
۳۶۳ ۲۹ نوامبر ۱۹۷۴ ۱۳-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۳۶۴ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۴ ۱۴-۰-۰ قبرس
۳۶۵ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۴ - - قبرس
۳۶۶ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ ۱۵-۰-۰ نامبیا
۳۶۷ ۱۲ مارس ۱۹۷۵ - - قبرس
۳۶۸ ۱۷ آوریل ۱۹۷۵ ۱۳-۰-۰ مصر-اسرائیل
۳۶۹ ۲۸ مه ۱۹۷۵ ۱۳-۰-۰ اسرائیل-سوریه
۳۷۰ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ ۱۴-۰-۰ قبرس
۳۷۱ ۲۴ جولای ۱۹۷۵ ۱۳-۰-۰ مصر-اسرائیل
۳۷۲ ۱۸ اوت ۱۹۷۵ ۱۵-۰-۰ عضویت کیپ ورد
۳۷۳ ۱۸ اوت ۱۹۷۵ ۱۵-۰-۰ عضویت سائوتومه و پرینسیپ
۳۷۴ ۱۸ اوت ۱۹۷۵ ۱۵-۰-۰ عضویت موزامبیک
۳۷۵ ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۵ ۱۵-۰-۰ عضویت پاپوآ گینه نو
۳۷۶ ۱۷ اکتبر ۱۹۷۵ ۱۴-۰-۰ عضویت کومور
۳۷۶ ۲۲ اکتبر ۱۹۷۵ - - صحرای غربی
۳۷۸ ۲۳ اکتبر ۱۹۷۵ ۱۳-۰-۰ مصر-اسرائیل
۳۷۹ ۰۲ نوامبر ۱۹۷۵ - - صحرای غربی
۳۸۰ ۰۶ نوامبر ۱۹۷۵ - - صحرای غربی
۳۸۱ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۵ ۱۳-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۳۸۲ ۰۱ دسامبر ۱۹۷۵ ۱۵-۰-۰ عضویت سورینام
۳۸۳ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۵ ۱۴-۰-۰ قبرس
۳۸۴ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۳۸۵ ۳۰ ژانویه ۱۹۷۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت نامبیا
۳۸۶ ۱۷ مارس ۱۹۷۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت در رودزی
۳۸۷ ۳۱ مارس ۱۹۷۶ ۹-۵-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۳۸۸ ۰۶ آوریل ۱۹۷۶ ۱۵-۰-۰ رودزیای جنوبی
۳۸۹ ۲۲ آوریل ۱۹۷۶ ۱۲-۲-۰ اشغال تیمور شرقی توسط اندونزی
۳۹۰ ۲۸ مه ۱۹۷۶ ۱۳-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۳۹۱ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۶ ۱۳-۰-۰ قبرس
۳۹۲ ۱۹ ژوئن ۱۹۷۶ - - آفریقای جنوبی
۳۹۳ ۳۰ جولای ۱۹۷۶ ۱۴-۱-۰ آفریقای جنوبی-زامبیا
۳۹۴ ۱۶ اوت ۱۹۷۶ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: سیشل
۳۹۵ ۲۵ اوت ۱۹۷۶ ۱۵-۰-۰ یونان-ترکیه
۳۹۶ ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶ ۱۳-۰-۰ مصر-اسرائیل
۳۹۷ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۶ ۱۳-۱-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: آنگولا
۳۹۸ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ ۱۲-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۳۹۹ ۰۱ دسامبر ۱۹۷۶ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: ساموای غربی
۴۰۰ ۰۷ دسامبر ۱۹۷۶ - - توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل