فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ میلادی تا ۱۲ فوریه ۲۰۱۵ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۲۱۰۱ ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در ساحل عاج
۲۱۰۲ ۲ مه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۱۰۳ ۲۲ مه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در گینه بیسائو
۲۱۰۴ ۲۹ مه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ جدایی سودان و سودان جنوبی
۲۱۰۵ ۵ ژوئن ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت کارشناس ناظر بر تحریم‌ها علیه ایران
۲۱۰۶ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تأیید دوبارهٔ ۱۴ قطعنامه
۲۱۰۷ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت عراق و کویت
۲۱۰۸ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تنش‌ها در خاورمیانه
۲۱۰۹ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سودان و سودان جنوبی
۲۱۱۰ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در عراق
۲۱۱۱ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۱۱۲ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در ساحل عاج
۲۱۱۳ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل دربارهٔ سودان
۲۱۱۴ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ ۱۳-۰-۲ وضعیت در قبرس، تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در قبرس
۲۱۱۵ ۲۹ اوت ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در خاورمیانه
۲۱۱۶ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۲۱۱۷ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳ ۱۴-۰-۱ معاهدهٔ تجارت اسلحه، سلاح‌های سبک و اسلحه‌های کوچک
۲۱۱۸ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ سلاح‌های شیمیایی در سوریه
۲۱۱۹ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در هائیتی
۲۱۲۰ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در افغانستان
۲۱۲۱ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۲۱۲۲ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تأیید دوبارهٔ ۶ قطعنامه
۲۱۲۳ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در یوگسلاوی سابق
۲۱۲۴ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۱۲۵ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۱۲۶ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سودان و سودان جنوبی
۲۱۲۷ ۵ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۲۱۲۸ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تحسین پیشرفت‌های دولتی در لیبریا
۲۱۲۹ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تأیید دوبارهٔ مبارزه با تروریسم
۲۱۳۰ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تأیید دوبارهٔ دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق
۲۱۳۱ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در خاورمیانه
۲۱۳۲ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سودان جنوبی
۲۱۳۳ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تهدیدهای مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی به‌واسطهٔ اقدامات تروریستی
۲۱۳۴ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۲۱۳۵ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در قبرس، تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در قبرس
۲۱۳۶ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۱۳۷ ۱۳ فوریه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در بوروندی
۲۱۳۸ ۱۳ فوریه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در دارفور
۲۱۳۹ ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ دسترسی به کمک‌های انسان‌دوستانه در سوریه
۲۱۴۰ ۲۶ فوریه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در یمن
۲۱۴۱ ۵ مارس ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در کره شمالی
۲۱۴۲ ۵ مارس ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۱۴۳ ۷ مارس ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ درگیری‌های نظامی و کودکان
۲۱۴۴ ۱۴ مارس ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبی
۲۱۴۵ ۱۷ مارس ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در افغانستان
۲۱۴۶ ۱۹ مارس ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبی
۲۱۴۷ ۲۸ مارس ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۱۴۸ ۳ آوریل ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سودان
۲۱۴۹ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۲۱۵۰ ۱۶ آوریل ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ پیش‌گیری و مبارزه با نسل‌کشی و سایر جنایات جدی تحت قوانین بین‌المللی
۲۱۵۱ ۲۸ آوریل ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ اصلاحات بخش امنیتی
۲۱۵۲ ۲۹ آوریل ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در صحرای غربی
۲۱۵۳ ۲۹ آوریل ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در ساحل عاج
۲۱۵۴ ۸ مه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ ایجاد مدال شجاعت Captain Mbaye Diagne برای شجاعت استثنایی
۲۱۵۵ ۲۷ مه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سودان جنوبی
۲۱۵۶ ۲۹ مه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ جدایی سودان و سودان جنوبی
۲۱۵۷ ۲۹ مه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در گینه بیسائو
۲۱۵۸ ۲۹ مه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۱۵۹ ۹ ژوئن ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت کارشناس ناظر بر تحریم‌ها علیه ایران
۲۱۶۰ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی به‌وجودآمده توسط طالبان
۲۱۶۱ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی به‌وجودآمده توسط القاعده
۲۱۶۲ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در ساحل عاج (UNOCI)
۲۱۶۳ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد
۲۱۶۴ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در مالی (MINUSMA)
۲۱۶۵ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سوریه و ایجاد یک سازوکار نظارتی
۲۱۶۶ ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ اوکراین و پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی
۲۱۶۷ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تأیید دوبارهٔ حمایت‌های اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا از عملیات نیروهای صلح‌بان
۲۱۶۸ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ گسترش مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در قبرس
۲۱۶۹ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ محکومیت داعش، تأیید مجدد و گسترش مأموریت هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی)
۲۱۷۰ ۱۵ اوت ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی به‌وجودآمده توسط داعش و جبهةالنصره
۲۱۷۱ ۲۱ اوت ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ جلوگیری از درگیری
۲۱۷۲ ۲۶ اوت ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ اسرائیل، لبنان، و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان
۲۱۷۳ ۲۷ اوت ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت در دارفور
۲۱۷۴ ۲۷ اوت ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبی
۲۱۷۵ ۲۹ اوت ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ حفاظت از نیروهای صلح‌بان سازمان ملل و نیروهای نظامی شرکت‌کننده در درگیری‌ها
۲۱۷۶ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت هیئت سازمان ملل در لیبریا (UNMIL)
۲۱۷۷ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تشکیل هیئت اعزامی سازمان ملل برای واکنش فوری در مقابل ابولا (UNMEER)
۲۱۷۸ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تهدیدهای مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی به‌واسطهٔ اقدامات تروریستی
۲۱۷۹ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ گزارش‌های دبیرکل در زمینهٔ سودان و سودان جنوبی
۲۱۸۰ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۲۱۸۱ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۲۱۸۲ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴ ۱۳-۰-۲ وضعیت در سومالی
۲۱۸۳ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ ۱۴-۰-۱ وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۲۱۸۴ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۱۸۵ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ عملیات‌های صلح‌بانی
۲۱۸۶ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در گینه بیسائو
۲۱۸۷ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ گزارش‌های دبیرکل در زمینهٔ سودان و سودان جنوبی
۲۱۸۸ ۹ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۲۱۸۹ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در افغانستان
۲۱۹۰ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۲۱۹۱ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در خاورمیانه
۲۱۹۲ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ وضعیت در خاورمیانه
۲۱۹۳ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۴-۰-۱ دادگاه بین‌المللی
۲۱۹۴ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی
۲۱۹۵ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی
۲۱۹۶ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۲۱۹۷ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵ ۱۵-۰-۰ وضعیت در قبرس
۲۱۹۸ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۱۹۹ ۱۲ فوریه ۲۰۱۵ ۱۵-۰-۰ تهدیدهای مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی به‌واسطهٔ اقدامات تروریستی
۲۲۰۰ ۱۲ فوریه ۲۰۱۵ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سودان و سودان جنوبی