فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۵ میلادی تا ۲۷ مارس ۱۹۹۷ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۰۰۶ ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۱۰۰۷ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۱۰۰۸ ۰۷ اوت ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۱۰۰۹ ۱۰ اوت ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۱۰۱۰ ۱۰ اوت ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۱۰۱۱ ۱۶ اوت ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ رواندا
۱۰۱۲ ۲۸ اوت ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ بوروندی
۱۰۱۳ ۰۷ سپتامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ رواندا
۱۰۱۴ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ لیبریا
۱۰۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۱۰۱۶ ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۱۰۱۷ ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۱۰۱۸ ۰۷ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۰۱۹ ۰۹ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۱۰۲۰ ۱۰ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ لیبریا
۱۰۲۱ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۴-۱-۰ یوگسلاوی سابق
۱۰۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۴-۱-۰ یوگسلاوی سابق
۱۰۲۳ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۱۰۲۴ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۱۰۲۵ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۱۰۲۶ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۱۰۲۷ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ جمهوری مقدونیه
۱۰۲۸ ۰۸ دسامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ رواندا
۱۰۲۹ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ رواندا
۱۰۳۰ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ تاجیکستان
۱۰۳۱ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۱۰۳۲ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ قبرس
۱۰۳۳ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۱۰۳۴ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۱۰۳۵ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۱۰۳۶ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت در گرجستان
۱۰۳۷ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت در کرواسی
۱۰۳۸ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت در کرواسی
۱۰۳۹ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۱۰۴۰ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت در بوروندی
۱۰۴۱ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۱۰۴۲ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت صحرای غربی
۱۰۴۳ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ وضعیت در کرواسی
۱۰۴۴ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ نامه‌ای از اتیوپی به رئیس شورای امنیت در مورد سودان
۱۰۴۵ ۰۸ فوریه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۰۴۶ ۱۳ فوریه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۰۴۷ ۲۹ فوریه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ انتساب دادستان برای دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا
۱۰۴۸ ۲۹ فوریه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ هائیتی
۱۰۴۹ ۰۵ مارس ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوروندی
۱۰۵۰ ۰۸ مارس ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در رواندا
۱۰۵۱ ۲۷ مارس ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۰۵۲ ۱۸ آوریل ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۰۵۳ ۲۳ آوریل ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در رواندا
۱۰۵۴ ۲۶ آوریل ۱۹۹۶ ۱۳-۲-۰ نامه‌ای از اتیوپی به رئیس شورای امنیت در مورد سودان
۱۰۵۵ ۰۸ مه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۰۵۶ ۲۹ مه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۰۵۷ ۳۰ مه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۰۵۸ ۳۰ مه ۱۹۹۶ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۰۵۹ ۳۱ مه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۰۶۰ ۱۲ ژوئن ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۰۶۱ ۱۴ ژوئن ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان بر سر امتداد مرز بین تاجیکستان و افغانستان
۱۰۶۲ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۰۶۳ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در مورد هائیتی
۱۰۶۴ ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۰۶۵ ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۰۶۶ ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۰۶۷ ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶ ۱۳-۲-۰ شلیک به دو هواپیمای غیرنظامی
۱۰۶۸ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۰۶۹ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۰۷۰ ۱۶ اوت ۱۹۹۶ ۱۳-۲-۰ نامه‌ای از اتیوپی به رئیس شورای امنیت در مورد سودان
۱۰۷۱ ۳۰ اوت ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۰۷۲ ۳۰ اوت ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوروندی
۱۰۷۳ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۶ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت در سرزمین‌های عرب
۱۰۷۴ ۰۱ اکتبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق
۱۰۷۵ ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۰۷۶ ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۰۷۷ ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۰۷۸ ۰۹ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در منطقه دریاچه‌های بزرگ
۱۰۷۹ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۰۸۰ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در منطقه دریاچه‌های بزرگ
۱۰۸۱ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۰۸۲ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۰۸۳ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۰۸۴ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۰۸۵ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در مورد هاییتی
۱۰۸۶ ۰۵ دسامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در مورد هاییتی
۱۰۸۷ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۰۸۸ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۰۸۹ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان بر سر امتداد مرز بین تاجیکستان و افغانستان
۱۰۹۰ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶ - - توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۱۰۹۱ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶ - - توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۱۰۹۲ ۲۳ دسامبر ۱۹۹۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۰۹۳ ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۰۹۴ ۲۰ ژانویه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی: تلاش برای برقرای صلح
۱۰۹۵ ۲۸ ژانویه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۰۹۶ ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۰۹۷ ۱۸ فوریه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در منطقه دریاچه‌های بزرگ
۱۰۹۸ ۲۷ فوریه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۰۹۹ ۱۴ مارس ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان بر سر امتداد مرز بین تاجیکستان و افغانستان
۱۱۰۰ ۲۷ مارس ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا