فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰

فهرست ویکی‌مدیا
قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸ میلادی تا ۳۱ مه ۲۰۰۰ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۲۰۱ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۱۲۰۲ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۲۰۳ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۸ ۱۳-۲-۰ بررسی وضعیت در کوزوو
۱۲۰۴ ۳۰ اکتبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۲۰۵ ۰۵ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۰۶ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان بر سر امتداد مرز بین تاجیکستان و افغانستان
۱۲۰۷ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۴-۱-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۲۰۸ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آفریقا
۱۲۰۹ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آفریقا
۱۲۱۰ ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۱۱ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۲۱۲ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۳-۲-۰ مسئلهٔ هائیتی
۱۲۱۳ ۰۳ دسامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت آنگولا
۱۲۱۴ ۰۸ دسامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۲۱۵ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۲۱۶ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گینه بیسائو
۱۲۱۷ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۲۱۸ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۲۱۹ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت آنگولا
۱۲۲۰ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۲۲۱ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت آنگولا
۱۲۲۲ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت کرواسی
۱۲۲۳ ۲۸ ژانویه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۲۲۴ ۲۸ ژانویه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۲۲۵ ۲۸ ژانویه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت گرجستان
۱۲۲۶ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۲۲۷ ۱۰ فوریه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۲۲۸ ۱۱ فوریه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۲۲۹ ۲۶ فوریه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت آنگولا
۱۲۳۰ ۲۶ فوریه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت جمهوری آفریقای مرکزی
۱۲۳۱ ۱۱ مارس ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۲۳۲ ۳۰ مارس ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۲۳۳ ۰۶ آوریل ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گینه بیسائو
۱۲۳۴ ۰۹ آوریل ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به جمهوری دمکراتیک کنگو
۱۲۳۵ ۳۰ آوریل ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۲۳۵ ۱۴ مه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۲۳۶ ۰۷ مه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت تیمور
۱۲۳۷ ۰۷ مه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت آنگولا
۱۲۳۹ ۱۴ مه ۱۹۹۹ ۱۳-۲-۰ بررسی وضعیت کوزوو
۱۲۴۰ ۱۵ مه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان پیرامون مرز تاجیکستان-افغانستان
۱۲۴۱ ۱۹ مه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی برای رواندا
۱۲۴۲ ۲۱ مه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۴۳ ۲۷ مه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۲۴۴ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت کوزوو
۱۲۴۵ ۱۱ ژوئن ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سیرالئون
۱۲۴۶ ۱۱ ژوئن ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت تیمور
۱۲۴۷ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت بوسنی و هرزگوین
۱۲۴۸ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۹ - - پذیرش اعضای تازه در سازمان ملل:جمهوری کیریباتی
۱۲۴۹ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۹ ۱۴-۱-۰ پذیرش اعضای تازه در سازمان ملل: جمهوری نائورو
۱۲۵۰ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت قبرس
۱۲۵۱ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت قبرس
۱۲۵۲ ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت کرواسی
۱۲۵۳ ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۹ - - پذیرش اعضای تازه در سازمان ملل: پادشاهی تونگا
۱۲۵۴ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۲۵۵ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۲۵۶ ۰۳ اوت ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۲۵۷ ۰۳ اوت ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تیمور شرقی
۱۲۵۸ ۰۶ اوت ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۲۵۹ ۱۱ اوت ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ انتساب دادستان برای دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا
۱۲۶۰ ۲۰ اوت ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۲۶۱ ۲۵ اوت ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ کودکان و درگیری‌های مسلحانه
۱۲۶۲ ۲۷ اوت ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تیمور شرقی
۱۲۶۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۲۶۴ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تیمور شرقی
۱۲۶۵ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه
۱۲۶۶ ۰۴ اکتبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۶۷ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۲۶۸ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۲۶۹ ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
۱۲۷۰ ۲۲ اکتبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۲۷۱ ۲۲ اکتبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۱۲۷۲ ۲۵ اکتبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تیمور شرقی
۱۲۷۳ ۰۵ نوامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۲۷۴ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان پیرامون مرز تاجیکستان-افغانستان
۱۲۷۵ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۷۶ ۲۴ نوامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۲۷۷ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹ ۱۴-۱-۰ مسئلهٔ در مورد هائیتی
۱۲۷۸ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۲۷۹ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۲۸۰ ۰۳ دسامبر ۱۹۹۹ ۱۱-۳-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۸۱ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۸۲ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۲۸۳ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۲۸۴ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ ۱۱-۴-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۸۵ ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۲۸۶ ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوروندی
۱۲۸۷ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۲۸۸ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۲۸۹ ۰۷ فوریه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۲۹۰ ۱۷ فوریه ۲۰۰۰ ۱۴-۱-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: تووالو
۱۲۹۱ ۲۴ فوریه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۲۹۲ ۲۹ فوریه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۲۹۳ ۳۱ مارس ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۲۹۴ ۱۳ آوریل ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۲۹۵ ۱۸ آوریل ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۲۹۶ ۱۹ آوریل ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه
۱۲۹۷ ۱۲ مه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۲۹۸ ۱۷ مه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۲۹۹ ۱۹ مه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۰۰ ۳۱ مه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه