فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۳۱ مه ۲۰۰۵ میلادی تا ۱۰ اوت ۲۰۰۶ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۶۰۱ ۳۱ مه ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در هائیتی
۱۶۰۲ ۳۱ مه ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت بوروندی
۱۶۰۳ ۰۳ ژوئن ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۶۰۴ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۶۰۵ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۰۶ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت بوروندی
۱۶۰۷ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۶۰۸ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ هائیتی
۱۶۰۹ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۶۱۰ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۶۱۱ ۰۷ جولای ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۶۱۲ ۲۶ جولای ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ کودکان و درگیری مسلحانه
۱۶۱۳ ۲۶ جولای ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۶۱۴ ۲۹ جولای ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۱۵ ۲۹ جولای ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت گرجستان
۱۶۱۶ ۲۹ جولای ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۱۷ ۲۹ جولای ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۶۱۸ ۰۴ اوت ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۶۱۹ ۱۱ اوت ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد عراق
۱۶۲۰ ۳۱ اوت ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۶۲۱ ۰۶ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۲۲ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۶۲۳ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۶۲۴ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ تهدید بین‌المللی صلح و امنیت (اجلاس سران شورای امنیت ۲۰۰۵)
۱۶۲۵ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ تهدید بین‌المللی صلح و امنیت (اجلاس سران شورای امنیت ۲۰۰۵)
۱۶۲۶ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۶۲۷ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مرتبط با سودان
۱۶۲۸ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۲۹ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۶۳۰ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۶۳۱ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه‌ای در حفظ صلح و امنیت جهانی
۱۶۳۲ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۶۳۳ ۲۱ اکتبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۶۳۴ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مرتبط با صحرای غربی
۱۶۳۵ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۳۶ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۳۷ ۰۸ نوامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان کویت و عراق
۱۶۳۸ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۶۳۹ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۶۴۰ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۶۴۱ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوروندی
۱۶۴۲ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۶۴۳ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۶۴۴ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۴۵ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ ایجاد صلح پس از درگیری
۱۶۴۶ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۳-۲-۰ ایجاد صلح پس از درگیری
۱۶۴۷ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۶۴۸ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۴۹ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۵۰ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت بوروندی
۱۶۵۱ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به سودان
۱۶۵۲ ۲۴ ژانویه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۶۵۳ ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا
۱۶۵۴ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۵۵ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۵۶ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت گرجستان
۱۶۵۷ ۰۶ فوریه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۶۵۸ ۱۴ فوریه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ هائیتی
۱۶۵۹ ۱۵ فوریه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۶۶۰ ۲۸ فوریه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۶۶۱ ۱۴ مارس ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۶۶۲ ۲۳ مارس ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۶۶۳ ۲۴ مارس ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به سودان
۱۶۶۴ ۲۹ مارس ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۶۵ ۲۹ مارس ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به سودان
۱۶۶۶ ۳۱ مارس ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت گرجستان
۱۶۶۷ ۳۱ مارس ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۶۶۸ ۱۰ آوریل ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۶۶۹ ۱۰ آوریل ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۷۰ ۱۳ آوریل ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۶۷۱ ۲۵ آوریل ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۷۲ ۲۵ آوریل ۲۰۰۶ ۱۲-۳-۰ بررسی وضعیت در مورد سودان
۱۶۷۳ ۲۷ آوریل ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ عدم گسترش سلاح کشتار جمعی
۱۶۷۴ ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ محافظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه
۱۶۷۵ ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۶۷۶ ۱۰ مه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۶۷۷ ۱۲ مه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت تیمور شرقی
۱۶۷۸ ۱۵ مه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۶۷۹ ۱۶ مه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سودان
۱۶۸۰ ۱۷ مه ۲۰۰۶ ۱۳-۲-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۸۱ ۳۱ مه ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۶۸۲ ۰۲ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۶۸۳ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۶۸۴ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۶۸۵ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۸۶ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۸۷ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۶۸۸ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۶۸۹ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۶۹۰ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت تیمور شرقی
۱۶۹۱ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۶ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری مونته‌نگرو
۱۶۹۲ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت بوروندی
۱۶۹۳ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۹۴ ۱۳ جولای ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۶۹۵ ۱۵ جولای ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد کره شمالی منع گسترش
۱۶۹۶ ۳۱ جولای ۲۰۰۶ ۱۴-۰-۱ بررسی وضعیت در مورد ایران منع گسترش
۱۶۹۷ ۳۱ جولای ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۶۹۸ ۳۱ جولای ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۶۹۹ ۰۸ اوت ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ مسائل عمومی مربوط به تحریم
۱۷۰۰ ۱۰ اوت ۲۰۰۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ عراق