فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۳۱ مه ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۸ مارس ۲۰۰۲ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۳۰۱ ۳۱ مه ۲۰۰۰ ۱۲-۲-۱ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۳۰۲ ۰۸ ژوئن ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۳۰۳ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت قبرس
۱۳۰۴ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به جمهوری دمکراتیک کنگو
۱۳۰۵ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۰ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت بوسنی و هرزگوین
۱۳۰۶ ۰۵ ژوئیه ۲۰۰۰ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت سیرالئون
۱۳۰۷ ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت کرواسی
۱۳۰۸ ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ مسئولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی: ایدز و عملیات پاسداری از صلح جهانی
۱۳۰۹ ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۳۱۰ ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۳۱۱ ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۳۱۲ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۳۱۳ ۰۴ اوت ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۱۴ ۱۱ اوت ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ کودکان و درگیری‌های مسلحانه
۱۳۱۵ ۱۴ اوت ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۱۶ ۲۳ اوت ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۳۱۷ ۰۵ سپتامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۱۸ ۰۷ سپتامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ اطمینان از نقش مؤثر شورای امنیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به ویژه در آفریقا
۱۳۱۹ ۰۸ سپتامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۳۲۰ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۳۲۱ ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۲۲ ۰۷ اکتبر ۲۰۰۰ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، شامل مسئله فلسطین
۱۳۲۳ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به جمهوری دمکراتیک کنگو
۱۳۲۴ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۳۲۵ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ زنان و صلح و امنیت
۱۳۲۶ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰ - - پذیرش اعضای تازه در سازمان ملل: جمهوری فدرال یوگسلاوی
۱۳۲۷ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ اجرای گزارش هیئت رئیسه در عملیات صلح سازمان ملل
۱۳۲۸ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۳۲۹ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۳۳۰ ۰۵ دسامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۳۳۱ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۳۳۲ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۳۳۳ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ ۱۳-۲-۰ اوضاع در افغانستان
۱۳۳۴ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۳۵ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۳۳۶ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۳۳۷ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۳۳۸ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۳۳۹ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۳۴۰ ۰۸ فوریه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۳۴۱ ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۳۴۲ ۲۷ فوریه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۳۴۳ ۰۷ مارس ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۴۴ ۱۵ مارس ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۳۴۵ ۲۱ مارس ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ نامه مورخ ۴ مارس ۲۰۰۱ از نماینده دائم جمهوری یوگسلاو مقدونیه سابق به سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت
۱۳۴۶ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۴۷ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۳۴۸ ۱۹ آوریل ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۳۴۹ ۲۷ آوریل ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۳۵۰ ۲۷ آوریل ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۳۵۱ ۳۰ مه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۳۵۲ ۰۱ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۳۵۳ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ تقویت همکاری با کشورهای مشارکت‌کننده در نیروی نظامی
۱۳۵۴ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۳۵۵ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۳۵۶ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۳۵۷ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۳۵۸ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱ - - توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۱۳۵۹ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۳۶۰ ۰۳ ژوئیه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۳۶۱ ۰۵ ژوئیه ۲۰۰۱ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۳۶۲ ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۳۶۳ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۳۶۴ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۳۶۵ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۳۶۶ ۳۰ اوت ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ نقش شورای امنیت در جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه
۱۳۶۷ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کوزوو
۱۳۶۸ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۳۶۹ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۳۷۰ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۷۱ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۳۷۲ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ ۱۴-۱-۰ دربارهٔ قطعنامه ۱۰۵۴ (۱۹۹۶)
۱۳۷۳ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۳۷۴ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۳۷۵ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوروندی
۱۳۷۶ ۰۹ نوامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۳۷۷ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۳۷۸ ۱۴ نوامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۳۷۹ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ کودکان و درگیری‌های مسلحانه
۱۳۸۰ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۳۸۱ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۳۸۲ ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۳۸۳ ۰۶ دسامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۳۸۴ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۳۸۵ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۸۶ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۳۸۷ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۳۸۸ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۳۸۹ ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۳۹۰ ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۳۹۱ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۳۹۲ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۳۹۳ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۳۹۴ ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۳۹۵ ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۳۹۶ ۰۵ مارس ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۳۹۷ ۱۲ مارس ۲۰۰۲ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۳۹۸ ۱۵ مارس ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۳۹۹ ۱۹ مارس ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴۰۰ ۲۸ مارس ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون