ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه/بایگانی ۱۷

محتویات

درخواست‌های محافظت

سیل ۱۳۹۸ شیراز

بحث زیر پایان یافته‌است.

سیل ۱۳۹۸ شیراز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آی‌پی‌ها به طور مداوم آمار تلفات را بدون منبع تغییر می‌دهند. JeeputerTalk ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۳۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد برای یک هفته UnitedPowersTalk ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۷ (UTC)

جنگ گنپی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)

  انجام شد UnitedPowersTalk ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۸ (UTC)

لاک‌پشت پوزه‌عقابی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۵۲ (UTC)

  انجام شد UnitedPowersTalk ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۸ (UTC)

اسماعیل زارعی کوشا

بحث زیر پایان یافته‌است.

اسماعیل زارعی کوشا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی. —FarsiNevis (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)

بهینه‌سازی موتور جستجو

بحث زیر پایان یافته‌است.

بهینه‌سازی موتور جستجو (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آی‌پی‌ها به‌طور متناوب و مکرر سعی در گنجاندن مطالب و پیوندهای تبلیغاتی دارند. برساوش (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۳۱ (UTC)

با توجه به سابقه خرابکاری و حفاظت‌های قبلی، سه ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۹ (UTC)

حیران (آستارا)

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. Zoairani (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۶ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد برای یک ماه UnitedPowersTalk ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۲۰ (UTC)

محسن فروزان

بحث زیر پایان یافته‌است.
:  نیمه‌حفاظت شد برای یک هفته، با احترام Babooneh 🌼 ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۱۳ (UTC)

محسن فروزان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. ^^^^ (بحث) ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۴ (UTC)

دز

بحث زیر پایان یافته‌است.

دز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) مقاله با توجه به خرابکاری ها ممتد برای یک سال محافظت در سطح کاربران تایید شده پایدار صورت گیرد این وضعیت برای چهار مقاله زیر نیز صدق می کنددرگیری کاربران اندیمشک و دزفول سال ها تاریخچه این مقالات را بی مورد پر نموده استMSes T / C ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۱ (UTC)

سد دز

بحث زیر پایان یافته‌است.

سد دز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) مقاله با توجه به خرابکاری ها ممتد برای یک سال محافظت در سطح کاربران تایید شده پایدار صورت گیرد MSes T / C ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۱ (UTC)

در دو سال اخیر 50 ویرایش داشته و بازبینی هم روی آن فعال است. در حال حاضر 10 روز است که خرابکاری خاصی روی آن انجام نشده است. نیازی به حفاظت بیشتر نیست. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۷ (UTC)

اندیمشک

بحث زیر پایان یافته‌است.

اندیمشک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) مقاله با توجه به خرابکاری ها ممتد برای یک سال محافظت در سطح کاربران تایید شده پایدار صورت گیرد MSes T / C ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۱ (UTC)

یک ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۸ (UTC)

دزفول =

بحث زیر پایان یافته‌است.

دزفول (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) مقاله با توجه به خرابکاری ها ممتد برای یک سال محافظت در سطح کاربران تایید شده پایدار صورت گیرد MSes T / C ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۱ (UTC)

دو هفته است که مقاله ویرایش مشکل‌دار نداشته و طی یکسال اخیر ویرایش‌ها و خرابکاری‌ها زیاد نبوده‌اند. نیازی به حفاظت نیست. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۹ (UTC)

سد کرخه

بحث زیر پایان یافته‌است.

سد کرخه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) مقاله با توجه به خرابکاری ها ممتد برای یک سال محافظت در سطح کاربران تایید شده پایدار صورت گیرد MSes T / C ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۱ (UTC)

50 ویرایش اخیر را بررسی کردم. بسیاری از آنها خرابکاری نیستند. دقت کنید که اضافه کردن مطلب بدون منبع خرابکاری نیست. ویرایش زیادی روی مقاله انجام نشده و نیازی به حفاظت ندارد. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)

برنده باش

بحث زیر پایان یافته‌است.

برنده باش (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – اصرار آی‌پی به درج نام قدیمی مجموعه بدون ذکر منبع. JeeputerTalk ‏۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۶ (UTC)

یک ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)

چغازنبیل

بحث زیر پایان یافته‌است.

چغازنبیل (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: به علت خرابکاری مداوم IPها حذف مداوم متنهای مذکور در رفرنسهای اصلی مقاله توسط IPهای ناشناس واضاف کردن متنهای انشا وار بدون ارائه رفرنس توسط IPهای ناشناس. Ted hamiltun (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۴۱ (UTC)

یک ماه بازبینی را فعال کردم. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۹ (UTC)

آگاه‌سازی تام۳/توضیحات

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:آگاه‌سازی تام۳/توضیحات (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس – لطفاً در سطح کاربران تأیید شدهٔ پایدار محافظت شود. با سپاس،. —FarsiNevis (بحث) ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۳۵ (UTC)

توضیحات الگو فقط در سه صفحه بکار رفته و حساس محسوب نمی‌شود. نیازی به حفاظت نیست. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۱۶ (UTC)

دانشکده فنی شهید باهنر شیراز

بحث زیر پایان یافته‌است.

دانشکده فنی شهید باهنر شیراز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی با عناوین مختلف – با توجه به جمع‌بندی نظرخواهی جدیددانشکده فنی شهید باهنر و محافظت آن در برابر ایجاد، لطفاً عنوان دانشکده فنی شهید باهنر شیراز نیز که پیش از این در نظرخواهی سال ۲۰۱۷ حذف شده و هم‌اکنون در حال ایجاد است را محافظت نمایید. با احترام . Babooneh 🌼 ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۴ (UTC)

تپ‌سی

بحث زیر پایان یافته‌است.

تپ‌سی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – درود متاسفانه به دلیل مشکلات با رانندگان خرابکاری دائمی لطفا حفاظت برای آی پی و تایید نشدگان محبت بفرمایید با مهر . شهنام ک (گفتگو) ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۴۹ (UTC)

یک ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۱۳ (UTC)

محمدجواد ظریف

بحث زیر پایان یافته‌است.

محمدجواد ظریف (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حمله و خرابکاری، بی پایان در حد کاربر تائید شده پایدار . خاچی ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۵۷ (UTC)

طی دو ماه اخیر فقط یک خرابکاری در مقاله بوده است. نیازی به حفاظت نیست. ARASH PT  بحث  ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۸ (UTC)

صدف خادم

بحث زیر پایان یافته‌است.

صدف خادم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله  – وپ:تدا توسط آی‌پی. Hanooz ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۶ (UTC)

یک ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۹ (UTC)

مانی رحمانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مانی رحمانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر انتقال: محافظت در برابر ایجاد. برای مقاله ای که چندین بار حذف سریع شده اما باز ایجاد شده است . MAX بحث ۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۲ (ایران) ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۱۵ (UTC)

شاه‌میرزا مرادی

بحث زیر پایان یافته‌است.

شاه‌میرزا مرادی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – محافظت در برابر آی پی به دلیل خرابکاری های مداوم. Hamid2524 (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۲ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. UnitedPowersTalk ‏۱۶ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۵ (UTC)

بازاریابی پارتیزانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

بازاریابی پارتیزانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: لینک های تمام نشدنی و تجاری. Eakni (بحث) ‏۱۶ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۹ (UTC)

  رد شد UnitedPowersTalk ‏۱۶ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۷ (UTC)

طرح انتقال آب بهشت‌آباد

بحث زیر پایان یافته‌است.

با توجه به جریانات سیل، مقاله از سوی افراد مختلف از دو سوی ماجرا تغییر داده می‌شود. مقاله را به آخرین نسخه قبل از سیل بازگرداندم. لطفا تا فروکش کردن سیل محافظت کنید. با سپاس Elph (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۴ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۶ (UTC)

صادق نوجوکی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت دائم. صفحه تاریخچه‌ای طولانی در جعل منبع و زاپاس‌بازی دارد که در تاریخچه، بحث و ویکی‌پدیا:درخواست بازرسی کاربر/ژوئیهٔ ۲۰۱۷/MRaeisifard پیداست. ۸ نوبت محافطت کوتاه‌مدت هم کمکی نکرده. تاریچه لبریز شده از ویرایش‌هایی که بازگردانی می‌شوند.. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)

اینکه این صفحه متاسفانه دستخوش واگردانی‌ها بوده، دلیلی بر این نیست که تر و خشک با هم سوزانده شوند. اینکه فردی از خصومت یک «و» و یک «سرشناس» را عاملی برای بازگردانی ویرایش دیگران می‌داند تنها از خصومت او ریشه دارد. متاسفم برای این دیدگاه. سعید.ش (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۲ (UTC)
  Mardetanha (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۵ (UTC)

حسین سلامی

بحث زیر پایان یافته‌است.

حسین سلامی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: رویداد روز و تغییرات متوالی کاربران ناشناس. Telluride (بحث)  ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)

  توسط جناب Mardetanha به مدت دو هفته نیمه محافظت شد. با احترام Babooneh 🌼 ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۲ (UTC)

وینیسیوس جونیور

بحث زیر پایان یافته‌است.

وینیسیوس جونیور (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Shervin27 (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۴۸ (UTC)

 Y انجام شد ArefKabi (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

نگین معتضدی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نگین معتضدی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مدام آی پی های مختلف و اضافه کردن مطالب بدون منبع. خاچی ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۳۴ (UTC)

  با توجه به گذشت زمان و به عنوان بار اول، یک هفته نیمه‌حفاظت شد. Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۳۴ (UTC)

ادن آزار

بحث زیر پایان یافته‌است.

ادن آزار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – لطفاً یک ماه محافظت شود. آی‌پی‌ها ویرایش سودمندی انجام نمی‌دهند. —FarsiNevis (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۲۶ (UTC)

  Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۳۱ (UTC)

فهرست برترین گلزنان فوتبال ملی جهان

بحث زیر پایان یافته‌است.

فهرست برترین گلزنان فوتبال ملی جهان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری بیش از حد آیپی ها که باعث واگردانی ها می شود و صفحه تغییرات شلوغ می شود. ☞ ☛ ۩ mojtaba ۩ ☚ ☜ (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۴۲ (UTC)

سطح ویرایش‌های نادرست و خنثی‌سازی‌ها در مقاله بسیار زیاد است. با توجه به اینکه بار اول است فعلاً ۱ ماه نیمه‌حفاظت شد. Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۲۸ (UTC)

نوید محمدزاده

بحث زیر پایان یافته‌است.

نوید محمدزاده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – نسبت دادن مداوم او با یکی از بازیگران سرشناس. خاچی ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۳۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ ماه. پس از ۱ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۲۵ (UTC)

کاج سیبری

بحث زیر پایان یافته‌است.

کاج سیبری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری تبلیغاتی آی پی. شهنام ک (گفتگو) ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۵۱ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ ماه. پس از ۱ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۲۳ (UTC)

رهبر ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

رهبر ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی پی لطفا محبت فرموده بررسی و اقدام بفرمایند. با مهر . شهنام ک (گفتگو) ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)

  فعلاً ۲ هفته. در صورتی که بعد از ۲ هفته دوباره شاهد خرابکاری بودید لطفاً دوباره درخواست دهید. Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۲۰ (UTC)

بیبی راننده

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۵۲ (UTC)

  Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۱۳ (UTC)

ملایر

بحث زیر پایان یافته‌است.

ملایر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: درود.این مقاله نیازمند محافظت از آی پی، به دلیل خرابکاری در جمعیت شهر است.سپاس. Hamid2524 (بحث) ‏۲۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۹ (UTC)

  با توجه به سیاههٔ محافظت‌های قبلی (قریب به ۲۰ مورد)، بی‌پایان نیمه‌حافظت شد. Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۱۱ (UTC)

هادی ساعی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری و درج اطلاعات غلط Hosseinronaghi (بحث) ‏۲۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۲ (UTC)

  به مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. Dalba ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۰۷ (UTC)

الله

بحث زیر پایان یافته‌است.

الله (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – با توجه به اینکه تاریخچه پر شده از ویرایش‌های پنهان شده توسط آی‌پی‌ها، بهتر برای حفظ تاریخچه از ویرایش آی‌پی جلوگیری شود. Babooneh 🌼 ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ ماه. پس از ۳ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۱ (UTC)

امامعلی حبیبی

بحث زیر پایان یافته‌است.

امامعلی حبیبی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مداوم آی پی . خاچی ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت دو هفته. پس از دو هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۱ (UTC)

پودمان:Citation/lang

بحث زیر پایان یافته‌است.

محفاظت در سطح مدیران، بی‌پایان (پودمان پرکاربرد) Mensis Mirabilis (بحث) ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۰۲ (UTC)

  Dalba ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۳۸ (UTC)

پود:Template wrapper

بحث زیر پایان یافته‌است.

محفاظت در سطح مدیران، بی‌پایان (پودمان پرکاربرد) Mensis Mirabilis (بحث) ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۰۲ (UTC)

  Dalba ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۳۸ (UTC)

اداره تحقیقات فدرال

بحث زیر پایان یافته‌است.

اداره تحقیقات فدرال (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده. Editor-1 (بحث) ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۴۰ (UTC)

  دلیل درخواست «محافظت کامل» مشخص نیست. به نظر می‌رسد خرابکاری‌ها بیشتر از جانب آی‌پی‌ها است. مقاله برای دو هفته نیمه‌حفاظت شد. Dalba ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۳۵ (UTC)

کارواش نانو بخار

بحث زیر پایان یافته‌است.

Talk:کارواش نانو بخار (ویرایش|article|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – سه بار ایجاد شده هربار شایسته حذف. MAX بحث ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۴ (ایران) ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۴ (UTC)

انجام شد.   -- ImanFakhriTalk ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۵۵ (UTC)

سعادت‌آباد (تهران)

بحث زیر پایان یافته‌است.

سعادت‌آباد (تهران) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن بی‌وقفه عبارت «گران‌قیمت و اعیان نشین» توسط آی‌پی. JeeputerTalk|Edits ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۳۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ماه. پس از ۱ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۹ (UTC)

موسیقی نیئا

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)

انجام شد.   -- ImanFakhriTalk ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۵۴ (UTC)

دبیرستان پیدمونت

بحث زیر پایان یافته‌است.

دبیرستان پیدمونت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت خرابکاری گسترده دستکاری آی‌پی‌ها. {آرمین} بحث ‏۲۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۰۳ (UTC)

  ویرایش‌ها بررسی شد در مقاله مذکور عمده ویرایش توسط شما انجام شده و دو ویرایش دیگر، خرابکاری نیست. با احترام Babooneh 🌼 ‏۲۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۰ (UTC)

دبیرستان پیدمونت

بحث زیر پایان یافته‌است.

دبیرستان پیدمونت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت خرابکاری گسترده دستکاری آی‌پی‌ها. {آرمین} بحث ‏۲۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۰۶ (UTC)

  هم‌‎زمان دوبار درخواست داده‌اید، در بالا رسیدیگی شد، نتیجه: در مقاله مذکور آی‌پی‌ها هیچ ویرایشی نکرده‌اند. با احترام Babooneh 🌼 ‏۲۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۰۹ (UTC)

یادکرد وب/هسته

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:یادکرد وب/هسته (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس. Mensis Mirabilis (بحث) ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۲۶ (UTC)

  Dalba ‏۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)

یادکرد خبر/هسته

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:یادکرد خبر/هسته (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس. Mensis Mirabilis (بحث) ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۲۷ (UTC)

  Dalba ‏۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)

الیگودرز

بحث زیر پایان یافته‌است.

الیگودرز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – درود.این مقاله نیازمند محافظت در برابر آی پی می باشد.سپاس. Hamid2524 (بحث) ‏۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

  Dalba ‏۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۳۷ (UTC)

یادکرد کتاب/هسته

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:یادکرد کتاب/هسته (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس. Mensis Mirabilis (بحث) ‏۵ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)

  Dalba ‏۶ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)

یادکرد/هسته پودمان

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:یادکرد/هسته پودمان (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس. Mensis Mirabilis (بحث) ‏۵ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)

  Dalba ‏۶ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)

یادکرد دانشنامه/هسته

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:یادکرد دانشنامه/هسته (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس. Mensis Mirabilis (بحث) ‏۵ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۹ (UTC)

  Dalba ‏۶ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)

نبرد سمیرم

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت محافظت در برابر آی‌پی:. به علت خرابکاری IPها. در طی 24 ساعت گذشته ناچار شدم دو بار واگردانی کنم و برای بار سوم همان تغییرات دوباره بازگشته است. تغییرات، حذفی است و به نظر می رسد به درگیری های قومی مرتبط است. پیشنهاد: به مدت دو هفته تا یک ماه محافظت شود. ٪ مرتضا (بحث) ‏۶ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۲ هفته. پس از ۲ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۶ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۰ (UTC)

مارک ویلموتس

بحث زیر پایان یافته‌است.

مارک ویلموتس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده . Telluride (بحث)  ‏۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۰۹ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد برای یک هفته. با احترامFajr18 (بحث) ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ‏۱۲:۰۶ (UTC) ‏۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۶ (UTC)

پری بلنده

بحث زیر پایان یافته‌است.

پری بلنده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله  – نقض وپ:زنده (بازیگران زنده) در مقاله‌ی ایشان. Hanooz ‏۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۴۸ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد توسط جناب Modern Sciences. با احترام Babooneh 🌼 ‏۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۱ (UTC)

(سها) منوچهر برومند

بحث زیر پایان یافته‌است.

(سها) منوچهر برومند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: برخی افرادی که تهدید کرده اند، ممکن است در آن خرابکاری انجام دهند. Zahra.lfc (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۵ (UTC)

  صفحه‌ها پیش‌دستانه محافظت نمی‌شوند. Dalba ‏۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)

شهرداری ناحیه دو منطقه 17

بحث زیر پایان یافته‌است.

شهرداری ناحیه دو منطقه 17 (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی. —FarsiNevis (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۸ (UTC)

رضا تیرگر (بازیگر)

بحث زیر پایان یافته‌است.

رضا تیرگر (بازیگر) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/رضا تیرگر به‌واسطه درج اطلاعات غلط انداز در مقاله وقت گشت‌زن‌ها گرفته می‌شود. Babooneh 🌼 ‏۲۳ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۶ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۸ (UTC)

بوراک اوزچویت

بحث زیر پایان یافته‌است.

بوراک اوزچویت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری آی‌پی‌ها. به‌مدت ۱ ماه محافظت شود. Mani.Ghv (بحث) ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۴ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۹ (UTC)

فحریه اوجن

بحث زیر پایان یافته‌است.

فحریه اوجن (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری آی‌پی‌ها. به‌مدت ۱ ماه محافظت شود. Mani.Ghv (بحث) ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۵ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۰ (UTC)

شبی که ماه کامل شد

بحث زیر پایان یافته‌است.

شبی که ماه کامل شد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

برای یک بازه دو ماهه در سطح کاربران تایید شده پایدار محافظت شودMSes T / C ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۶ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)

بحث:صفحهٔ اصلی

بحث زیر پایان یافته‌است.

Talk:صفحهٔ اصلی (ویرایش|article|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر کاربران تایید نشده: اشتباه گرفتن صفحه و مطرح کردن موضوعات نامربوط. -- کوروش/بحث ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۳ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۳ (UTC)

ملکی

بحث زیر پایان یافته‌است.

ملکی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده و تغییرات بدون منبع یک بار توسط مدیران محافظت شده که ظاهرا مجددا خارج شده. با مهر . شهنام ک (گفتگو) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۴ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۳ (UTC)

رزن

بحث زیر پایان یافته‌است.

رزن (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Yangridersboot (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۳۹ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۴ (UTC)

اصفهان

بحث زیر پایان یافته‌است.

اصفهان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مداوم آی پی ها و درج اطلاعات غلط. خاچی ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۵۲ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)

املاک-خرد

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:املاک-خرد (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: ممکن است خرابکاری در آن شود. . {آرمین} بحث ‏۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۲۵ (UTC)

  هنوز زیاد از این الگو زیاد استفاده نشده است. ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۹ (UTC)

شهریار

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. Sarbaze naja (بحث) ‏۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۱ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۷ (UTC)

سوپر جام فوتبال ایران ۱۳۹۷

بحث زیر پایان یافته‌است.

سوپر جام فوتبال ایران ۱۳۹۷ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری در بی‌طرفی مقاله. Mani.Ghv (بحث) ‏۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۳۱ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۹ (UTC)

جامعه ملل

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۵ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۲۷ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۰ (UTC)

متری شیش و نیم

بحث زیر پایان یافته‌است.

متری شیش و نیم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مداوم آی پی ها. خاچی ‏۵ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۵۸ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۶ (UTC)

شهر مجازی زودباش

بحث زیر پایان یافته‌است.

شهر مجازی زودباش (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – با توجه به عدم کارایی محافظت موقت با مدت یک هفته، به مدت بیشتری نیاز به محافظت دارد. Babooneh 🌼 ‏۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)

میترا حجار

بحث زیر پایان یافته‌است.

میترا حجار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مداوم آی پی ها. محافظت بی پایان در حد کاربر تائید شده پایدار. خاچی ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۲۵ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)

خوزه مورسیا

بحث زیر پایان یافته‌است.

خوزه مورسیا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Shervin27 (بحث) ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۹ (UTC)

حسین یاری

بحث زیر پایان یافته‌است.

حسین یاری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – توهین و دستکاری مقاله. بی پایان دربرابر آی پی محافظت شود. . خاچی ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)

بهنام صفوی

بحث زیر پایان یافته‌است.

'موقت محافظت در برابر آی‌پی:. به علت درگذشت ممکن است با خرابکاری شدید IPها مواجه شود. Behnam mancini (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۳۵ (UTC)

  انجام شده است. ظهیریبحث ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۱۰ (UTC)

ماسیمو کاررا

بحث زیر پایان یافته‌است.

ماسیمو کاررا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری. Hosseinronaghi (بحث) ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۵۹ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۱۱ (UTC)

CURRENTMONTHNAME

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:CURRENTMONTHNAME (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: این صفحه صفحه مهمی است و ممکن است خرابکاری شود. {آرمین} بحث ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)

هیولا (مجموعه نمایش خانگی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

هیولا (مجموعه نمایش خانگی) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری شدید IPها در مقاله.بیش از 40 ویرایش انجام شده است که تغییری در محتوای آن رخ نداده است و فقط مقدار تاریخچه آن بی دلیل طولانی گشته است.Javadhidden (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۵۰ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۱ (UTC)

پود:Namespace detect

بحث زیر پایان یافته‌است.

پود:Namespace detect بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس. ‏ — Mensis Mirabilis (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)

  Dalba ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۳۲ (UTC)

پود:StringReplace

بحث زیر پایان یافته‌است.

پود:StringReplace بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس. ‏ — Mensis Mirabilis (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)

  Dalba ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۳۲ (UTC)

مگی گریس

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۶ (UTC)

  Dalba ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۹ (UTC)

حسین فهمیده

بحث زیر پایان یافته‌است.

حسین فهمیده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مداوم آی پی . شهنام ک (گفتگو) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۱۹ (UTC)

  با تشکر و احترام. Babooneh 🌼 ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۰ (UTC)

باورساد

بحث زیر پایان یافته‌است.

باورساد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری آی پی ها بدون منبع و خود نویسی . شهنام ک (گفتگو) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۲۷ (UTC)

  توسط جناب Modern Sciences. Babooneh 🌼 ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۶ (UTC)

پود:Age

بحث زیر پایان یافته‌است.

پود:Age بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس. ‏ — Mensis Mirabilis (بحث) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۱۳ (UTC)

  Dalba ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۴ (UTC)

امید دانا

بحث زیر پایان یافته‌است.

امید دانا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – سه بار ایجاد و حذف در ۲۲ مهٔ ۲۰۱۹. NameGame (بحث) ‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۰۸ (UTC)

@NameGame: سلام، من در حد بضاعت و اختیارات ویکی‌بانی آن را محافظت کردم اما باز هم ایجاد و حذف شد. با توجه به ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/امید دانا و اینکه ۸ بار ایجاد و حذف شده باید مدت بیشتری در سطح مدیران محافظت شود. با احترام Babooneh 🌼 ‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)
  ARASH PT  بحث  ‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۰ (UTC)

سید علی‌محمد باب

بحث زیر پایان یافته‌است.

سید علی‌محمد باب (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در حال انتظار: اخیراً خرابکاری‌های زیادی در این صفحه اتفاق افتاده (برای نمونه به این توضیحات و یا این ویرایش مراجعه فرمائید). با افزودن ویرایش‌های در حال انتظار می‌توان از خرابکاری‌های متعاقب جلوگیری کرد. ممنون Tarikhejtemai (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۴۳ (UTC)

  مقاله مدتهاست که بی‌پایان حفاظت شده است و کاربران تاییدشده امکان ویرایش آن را ندارند. تاریخچه مقاله را دیدم و به نظرم نیازی به حفاظت بیشتر نیست. ARASH PT  بحث  ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۷ (UTC)

حوزه علمیه قم

بحث زیر پایان یافته‌است.

حوزه علمیه قم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری آی پی ها با مهر. شهنام ک (گفتگو) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۰۶ (UTC)

  یک ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)

راهنما:خطاهای الگوی یادکرد

بحث زیر پایان یافته‌است.

راهنما:خطاهای الگوی یادکرد بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – به دلیل وجود پیوند به این صفحه در همه موارد خطای یادکرد، پربازدید و نیازمند حفاظت دربرابر کاربران ثبت‌نام نکرده و تأییدنشده (قفل نقره‌ای) است. ‏ — Mensis Mirabilis (بحث) ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۳ (UTC)

  ARASH PT  بحث  ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۴ (UTC)

قاضی محمد

بحث زیر پایان یافته‌است.

قاضی محمد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) خرابکاری گسترده توسط آی‌پی‌ها و حساب‌های کاربری زاپاس، با اتهام‌زنی‌های قوم‌پرستانه به نویسندگان. پەڕاو (بحث) ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۶ (UTC)

  دو هفته حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۳ (UTC)

ISBN

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:ISBN (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) موقت محافظت کامل: تغییرمسیر پرکاربرد به الگوی حساس. Hanooz ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC)

  ARASH PT  بحث  ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۹ (UTC)

مرغ ابریشمی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)

  ARASH PT  بحث  ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۱ (UTC)

معاویة بن ابی‌سفیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

معاویة بن ابی‌سفیان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: خرابکاری گسترده – تدوام خرابکاری و جبه جائی مطالب به صورت مداوم، در حد کاربر تائیده شده پایدار محافظت شود. . خاچی ‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۲ (UTC)

  توسط جناب مدیر Arash.pt انجام شد. ImanFakhriTalk ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۳۶ (UTC)

صدام حسین

بحث زیر پایان یافته‌است.

صدام حسین (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – در حد کاربر تائیده شده پایدار محافظت شود. خاچی ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۱ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۳۵ (UTC)

الگو:Graph:PageViews (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس؛ به کار رفته در {{بازدید سالانه}} و کد پیچیده. احمدگفتگو ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۱۰ (UTC)

  ظهیریبحث ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۲۳ (UTC)

انتقام‌جویان: پایان بازی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم – تاریخچه صفحه نشان می‌دهد که خرابکاری بالاست. صفحه‌اش بسیار پربازدید است، بیش از نود هزار بازدید در یک ماه اخیر، و مبارزه با خرابکاری‌هایش کاری فرسایشی. احمدگفتگو ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۲۵ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۶ (UTC)

ادن آزار

بحث زیر پایان یافته‌است.

ادن آزار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن مداوم مطالب بدون منبع. Shervin27 (بحث) ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۵۶ (UTC)

  Dalba ‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۸ (UTC)

Wikipedia:درخواست‌های ربات برای پیوند پایدار منابع برخط (ویرایش|talk|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.
 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۴۹ (UTC)

نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم – محافظت بی‌پایان؛ چون ظاهراً یک نفر اشتباه گرفته و این‌جا پیام‌های عجیب غریب می‌فرستد! این صفحه برای خوانندگان هم کاربردی ندارد و عملاً مخصوص ویرایشگران است. احمدگفتگو ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۸ (UTC)

پودمان‌های بالای ۵۰ هزار کاربرد

بحث زیر پایان یافته‌است.
به همگی قفل آبی زدم. — حجت/بحث ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۲ (UTC)

موارد بالای جدول در این فهرست که بسیار پرکابرد هستند بهتر است پیش از اقدام رباتیک در آینده (بحث پایین) محافظت کامل شوند. ‏ — Mensis Mirabilis (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)

سوپر جام فوتبال ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

سوپر جام فوتبال ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی‌پی‌ها و احتمال هجوم آی‌پی‌ها در چند روز آینده. Mani.Ghv (بحث) ‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ماه. پس از ۱ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۳۶ (UTC)

سروش رفیعی

بحث زیر پایان یافته‌است.

سروش رفیعی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری معدد و مستمر آی پی . شهنام ک (گفتگو) ‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۸ (UTC)

  توسط Mardetanha رسیدگی شده بود. Dalba ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۳۴ (UTC)

خوزه آنتونیو ریس

بحث زیر پایان یافته‌است.

خوزه آنتونیو ریس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Shervin27 (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)

  Dalba ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۳۳ (UTC)

برابری جنسیتی

بحث زیر پایان یافته‌است.

برابری جنسیتی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – در خواست محافظت در برابر آی پی، اخیراً چند مورد نظریات شخصی و منابع نامرتبط از طریق آی‌پی به این مقاله اضافه شده بود که واگردانی شد، برای جلوگیری از تکرار خرابکاری لطفا موقتا صفحه را در برابر آی‌پی محافظت نمایید. Tarikhejtemai (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

  Dalba ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۳۲ (UTC)

سیاست در افغانستان

بحث زیر پایان یافته‌است.
 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۲ (UTC)

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب mOsior (بحث) ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۵۳ (UTC)

جمهوری آرتساخ

بحث زیر پایان یافته‌است.

جمهوری آرتساخ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

با توجه به خرابکاری همیشگی روی این مقاله فوق در سطح کاربران تاییدشده بی پایان محافظت شود MSes T / C ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)

با توجه به اینکه درخواست محافظت بی‌پایان مدتی است بی‌پاسخ مانده فعلاً سه ماه نیمه‌حفاظت کردم. پس از سه ماه اگر دوباره خرابکاری شد درخواست دهید. Dalba ‏۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۲ (UTC)

علیقلی‌خان سردار اسعد

بحث زیر پایان یافته‌است.

علیقلی‌خان سردار اسعد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت شود خرابکاریSky365 (بحث) ‏۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۴۲ (UTC)

  Dalba ‏۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۹ (UTC)

ویشکا آسایش

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری IPها. سهرابی761 (بحث) ‏۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۱۴ (UTC)

  Dalba ‏۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۷ (UTC)

بالاگریوه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم. احمدگفتگو ‏۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۴ (UTC)

  Dalba ‏۶ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۵۶ (UTC)

کاملیا انتخابی‌فرد

بحث زیر پایان یافته‌است.

کاملیا انتخابی‌فرد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله  – نیازمند بازبینی. نقض مداوم وپ:زنده. Hanooz ‏۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۵۵ (UTC)

  Dalba ‏۶ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۵۷ (UTC)

عبدالله بن زبیر

بحث زیر پایان یافته‌است.

عبدالله بن زبیر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: Content dispute/edit warring – دستکاری مداوم آی پی ها . بی پایان در حد کاربر تائید شده پایدار . خاچی ‏۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۵ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۶ (UTC)

نیمار

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری مداوم . خاچی ‏۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۵ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۷ (UTC)

فرهنگ شریف

بحث زیر پایان یافته‌است.

فرهنگ شریف (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری کاربران تازه کار و آی پی. بزرگمهر (بحث) ‏۶ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۵۵ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۰ (UTC)

ناس (سوره)

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۲۷ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۵۲ (UTC)

میخال کوبیاک

بحث زیر پایان یافته‌است.

میخال کوبیاک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) نیازمند بازبینی: زندگان خرابکاری در مقاله  – نقض وپ:زنده توسط کاربران. Hanooz ‏۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۵ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۵۷ (UTC)

ریگی (طایفه)

بحث زیر پایان یافته‌است.

ریگی (طایفه) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مداوم و اضافه کردن افراد به عنوان مشاهیر . خاچی ‏۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۵۵ (UTC)

  به مدت دو هفته محافظت شد. در صورت ادامه خرابکاری، بی‌پایان محافظت می‌شود. ImanFakhriTalk ‏۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۵۹ (UTC)

مسعود سلطانی‌فر

بحث زیر پایان یافته‌است.

مسعود سلطانی‌فر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی‌پی. — Mahdi 28 ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ روز. پس از ۳ روز صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. البته آی‌پی را پالایه بسته، ولی به دلیل امکان تغییر آی‌پی سه روز محافظت کردم. احمدگفتگو ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۷ (UTC)

ایرانیان در تایلند

بحث زیر پایان یافته‌است.

ایرانیان در تایلند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Puuya (بحث) ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۴۴ (UTC)

تا بررسی بیشتر موضوع و شکایت توسط مدیران،   نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ روز. پس از ۱ روز صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. احمدگفتگو ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۸ (UTC)

حسین هدایتی

بحث زیر پایان یافته‌است.

حسین هدایتی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Mahdi 28 ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۰۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. احمدگفتگو ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۰۶ (UTC)

آنتوان گریزمن

بحث زیر پایان یافته‌است.

آنتوان گریزمن (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده و ویرایش بدون منبع. Mani.Ghv (بحث) ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۶ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. با توجه به فاصله زمانی بین ویرایش‌ها احمدگفتگو ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۲ (UTC)

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بحث زیر پایان یافته‌است.

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – با توجه به حذف این مقاله در ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/دانشکده علوم قرآنی و ایجاد مکرر مقاله پس از پایان محافظت موقت، لطفاً از ایجاد این عنوان با مدت طولانی‌تری در سطح مدیران محافظت شود. با احترام . Babooneh 🌼 ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۰ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)

باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)

مسعود ریگی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مسعود ریگی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان ویرایش‌های بدون منبع. — Mahdi 28 ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۱۰ (UTC)

  به مدت یک هفته محافظت شد. ImanFakhriTalk ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)

تمام فهرست‌های برگزیده

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان محافظت نیازمند بازبینی: با توجه به ویژه:تفاوت/26427730، لطفاً تمام فهرست‌های برگزیده وپ:فب را در این سطح محافظت کنید. ممنونم. احمدگفتگو ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

  Dalba ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۳۸ (UTC)

مصطفی دنیزلی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مصطفی دنیزلی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Mahdi 28 ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۶ (UTC)

  با احترام و تشکر از شما. Babooneh 🌼 ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۰ (UTC)

ما همه با هم هستیم

بحث زیر پایان یافته‌است.

ما همه با هم هستیم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری در اطلاعات مقاله در مقابل آی پی محافظت شود. یاس بحث ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۱ (UTC)

  با احترام و تشکر از شما. Babooneh 🌼 ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)

رده:نام‌های خانوادگی

بحث زیر پایان یافته‌است.

رده:نام‌های خانوادگی (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – در برابر آی‌پی. Babooneh 🌼 ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۲ (UTC)

  Dalba ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۲ (UTC)

اندیمشک

بحث زیر پایان یافته‌است.

اندیمشک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – چندین بار خرابکاری در نام و اطلاعات مقاله. یاس بحث ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۹ (UTC)

  Dalba ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۲ (UTC)

کیلین ام‌باپه

بحث زیر پایان یافته‌است.

کیلین ام‌باپه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – ویرایش‌های بدون منبع. Shervin27 (بحث) ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۳۳ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ روز. پس از ۳ روز صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. احمدگفتگو ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۱ (UTC)

ایرج عرب

بحث زیر پایان یافته‌است.

ایرج عرب (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری متعدد آی‌پی‌ها. برساوش (بحث) ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۰۳ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ روز. پس از ۱ روز صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. لطفاً اگر خرابکاری ادامه داشت، اطلاع دهید که طولانی‌تر حفاظت شود. احمدگفتگو ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)

شرکت آریان فولاد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – با توجه به حذف در ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/شرکت نورد آریان فولاد و دورزدن این حذف، لطفاً در سطح مدیران محافظت کنید. احمدگفتگو ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۷ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۰ (UTC)

کریم انصاری‌فرد

بحث زیر پایان یافته‌است.

کریم انصاری‌فرد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تکرار خرابکاری آی پی . یاس بحث ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ ماه. پس از ۳ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۸ (UTC)

علی علیزاده (تحلیلگر سیاسی) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت حداقل یک سال به دلیل نقض متوالی وپ:زنده. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۱۱ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ سال. پس از ۱ سال صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC)

زین ملک

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت: خرابکاری مداوم توسط IP ها و کاربران. Bionic (بحث) ‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۸ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ سال. پس از ۱ سال صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۵ (UTC)

هوندا اس۶۶۰

بحث زیر پایان یافته‌است.

هوندا اس۶۶۰ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

  • بی‌پایان حفاظت نیازمند بازبینی: مقاله خوب. احمدگفتگو ‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۳ (UTC)
      Dalba ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۱ (UTC)

بی‌تی‌اس (گروه موسیقی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌تی‌اس (گروه موسیقی) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان (یا مدت طولانی) تغییرات در حال انتظار: مقاله در معرض خرابکاری مداوم است و بازدید بسیار بالایی دارد؛ در ماه گذشته نزدیک به بیست‌هزار بازدید داشته. احمدگفتگو ‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ سال. پس از ۱ سال صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)

پژمان منتظری

بحث زیر پایان یافته‌است.

پژمان منتظری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Mahdi 28 ‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۱۷ (UTC)

  Dalba ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)

کاوه رضایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

کاوه رضایی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – ویرایش‌های بدون منبع. Shervin27 (بحث) ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۴۹ (UTC)

  Dalba ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۳ (UTC)

داریوش شجاعیان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم – نیازمند محافظت و هم‌چنین پنهان‌سازی . — Mahdi 28 ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۰۴ (UTC)

    نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. پنهان‌سازی هم انجام شد. ممنون. احمدگفتگو ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)

پپ گواردیولا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم. — Mahdi 28 ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۴۳ (UTC)

    نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. سپاس. --SalmanZ (بحث) ‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۲۲ (UTC)

نیویورک

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیویورک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری توسط آی‌پی. Tarikhejtemai (بحث) ‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۱۱ (UTC)

    نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. سپاس. --SalmanZ (بحث) ‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۲۷ (UTC)

جیسون رضاییان

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت محافظت در برابر آی‌پی:. یورش جمعی IPها. ‏—NightD ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۴۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. ممنون. احمدگفتگو ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۰۷ (UTC)

نیمار

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – محافظت دربرابر آی پی . خاچی ‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۴۶ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۲هفته. پس از ۲هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. ImanFakhriTalk ‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)

کیلین ام‌باپه

بحث زیر پایان یافته‌است.

کیلین ام‌باپه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Shervin27 (بحث) ‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۰۹ (UTC)

    نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. سپاس. --SalmanZ (بحث) ‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۱۶ (UTC)

دیناروند

بحث زیر پایان یافته‌است.

دیناروند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت شود: افزودن مطالب بدون منبع.Sky365 (بحث) ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)

  Dalba ‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)

بازاریابی اینترنتی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت دائم. تاریخچه‌ای طولانی در افزودن پیوندهای تبلیغی. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۷ (UTC)

  Dalba ‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۷ (UTC)

مسعود سلطانی‌فر

بحث زیر پایان یافته‌است.

مسعود سلطانی‌فر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Mahdi 28 ‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)

فعلاً   نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. احتمالاً نیاز به تمدید این مدت دارد؛ چون محافظت پیشین کارساز نبوده. احمدگفتگو ‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۰۲ (UTC)

فیودور داستایفسکی

بحث زیر پایان یافته‌است.

فیودور داستایفسکی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل. کاربر:Writersfinger (بحث) ۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۶ (ایران) ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۶ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ ماه. پس از ۳ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)

لیگ_ملت‌های_والیبال_مردان_۲۰۱۹

بحث زیر پایان یافته‌است.

این صفحه یک‌بار محافظت شده بود. از تاریخ ۲۴ ژوئن به این طرف دسترسی آزاد شده و پیگیری تغییرات رخ داده کمی آزار دهنده است. یا توسط دوستی تاریخ‌ها به فارسی برگردانده شده که خوبه اما فقط برای بخشی از رویداد و اگر دقت کنید زمان و ساعت بازی‌ها در هر بخش غلط‌هایی داره که اگر به نسخه‌ی ۲۴ ژوئن بازگردانده و محافظت بشه بهتره. پس از واگردانی، اطلاع بدید به‌روز رسانی رو برای بازی‌های اخیر مجددا اعمال می‌کنم. Warjeh (بحث) ‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۵۷ (UTC)

  @Warjeh:   نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۶ ماه. پس از ۶ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. (برای برگرداندن نسخهٔ قدیمی مناسب لطفاً خودتان اقدام کنید.) Dalba ‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۳ (UTC)

شاهین نجفی

بحث زیر پایان یافته‌است.

شاهین نجفی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – این مقاله در معرض ویرایشات غیراصولی دائمیست و حدودا هرماه چندین دست ویرایش این چنینی خنثی سازی و بازگردانی میشود. از آنجایی که صفحه ای پر حاشیه و پر بازدید است بهتر است تا در حد کاربران تایید شده محافظت شود تا هم از خرابکاری هایی که ممکن است با دیده نشدن باقی بمانند مصون شود و هم کار گشت زنی سبک تر شود. MAX بحث ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۲۱ (ایران) ‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۵۱ (UTC)

  Dalba ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)

گابریل کالدرون

بحث زیر پایان یافته‌است.

گابریل کالدرون (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – بازدید و خرابکاری زیاد. Maometto📝 → ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۲۲ (UTC)

  توسط جناب احمد به مدت یک هفته — Mahdi 28 ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۱۳ (UTC)

پودمان:Navboxes

موقت محافظت کامل: الگوی حساس – استفاده‌شده در الگو:الگوهای ناوبری. Hanooz ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۰ (UTC)

ترک‌های ایرانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم. احمدگفتگو ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۹ (UTC)

  برای یک سال محافظت شد Mardetanha (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)

احسان علیخانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

احسان علیخانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – محافظت طولانی بابت ویرایش های غیراصولی دائمی. MAX بحث ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۳۴ (ایران) ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۴ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۶ (UTC)

آشغالدونی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیازمند بازبینی. مقاله خوب. ٪ مرتضا (بحث) ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۴ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)
  Mardetanha (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۷ (UTC)

کیومرث حیدری

بحث زیر پایان یافته‌است.
به نظر کاربر نیازمند آموزش هستند و نیت بدی ندارند. به نظرم آموزش‌های لازم و لینک‌های لازم را در اختیار ایشان بگذارید Mardetanha (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۰ (UTC)

نیمه‌حفاظت‌شده ویژه. به علت ویرایش‌های جانبدارانه علی رغم درخواست‌های قبلی از کاربر:Hamyan.nezaja. همچین وی اینجا [۱] ادعا کرده است عضو سامانه‌ای است که ویرایش‌ها را از سوی نیروی زمینی ارتش انجام می‌دهد. In2wiki (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۳۸ (UTC)

کوثر

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنونم. |کامران آزاد| ۱۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۲ (ایران) ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۹ (UTC)

امیرحسین محمودی

بحث زیر پایان یافته‌است.

امیرحسین محمودی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: شخصیت معروف و محبوبی هستند. Sihper ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۴ (UTC)

سلام. محافظت بدین منظور به کار نمی‌رود. ایشان هم شخص مشهوری نیستند و احتمال خرابکاری در صفحه‌شان بسیار پایین است. آن هم محافظت بی‌پایان در حد مدیران که رخ‌دادنش دربارهٔ مقاله‌ها در تقریباً تمام موارد غیرممکن است. احمدگفتگو ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۷ (UTC)

با توجه به حضور مقاله در نبح و ابهام سرشناسی مقاله، محافظت این صفحه رد می‌شود. با تشکر -- ImanFakhriTalk ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۰۵ (UTC)

ابوذر افشنگ شاعر و ترانه سرای تنکابنی

بحث زیر پایان یافته‌است.

ابوذر افشنگ شاعر و ترانه سرای تنکابنی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – کاربر پی‌در‌پی مقاله را ایجاد می‌کند. با توجه به سیاهه حفاظت،‌نیمه‌حفاظت نیز جوابگو نیست. Babooneh 🌼 ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)

  انجام شد. با تشکر از شما، دوست عزیز ImanFakhriTalk ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)

معماری دوران رومی اسکاتلند

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۸ (UTC)

  Dalba ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۵۸ (UTC)

مرگ آدولف هیتلر

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۳ (UTC)

  Dalba ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۵۸ (UTC)

ناسا

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب.‏—NightD ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۲۹ (UTC)

  Dalba ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۵۶ (UTC)

لاکهید مارتین اف-۲۲ رپتور

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۸ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۷ (UTC)

مکتب منتظمیه

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)

مانوئل پوکیارلی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مانوئل پوکیارلی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – داغ بودن موضوع و خرابکاری موقتی. Maometto📝 → ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۹ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. با سپاس از شما. احمدگفتگو ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۲ (UTC)

خروس (داستان)

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. ٪ مرتضا (بحث) ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۱۷ (UTC)

غلامرضا کاتب

بحث زیر پایان یافته‌است.

غلامرضا کاتب (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – درخواست محافظت در برابر آی پی. Tarikhejtemai (بحث) ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۱۹ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۱۷ (UTC)

ماتیس دی لیخت

بحث زیر پایان یافته‌است.

ماتیس دی لیخت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Shervin27 (بحث) ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۱۷ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۱۷ (UTC)

فهرست مدیران و معاونان ناسا

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاظت در حد نیازمند بازبینی:. فهرست برگزیده. ٪ مرتضا (بحث) ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۱۹ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۲۵ (UTC)

فیلم‌شناسی جرد لتو

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاظت در حد نیازمند بازبینی:. فهرست برگزیده. ٪ مرتضا (بحث) ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۲۳ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۲۶ (UTC)

خانه کشیده دوران نوسنگی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۴۸ (UTC)

  Dalba ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۰ (UTC)

فهرست گل‌های بین‌المللی علی دایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاظت در حد نیازمند بازبینی:. فهرست برگزیده. ٪ مرتضا (بحث) ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۴۷ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۶ (UTC)

گل غلتان

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت محافظ کامل. به علت خرابکاری شدید IPها. Rezaiemanesh (بحث) ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۲۵ (UTC)

  خرابکاری آی‌پی در مقاله وجود ندارد. آن‌چه هست، جنگ ویرایشی‌ست و ظاهراً دور زدن قطع دسترسی. البته اگر این وضع ادامه پیدا کند حفاظت هم جای اعمال دارد. احمدگفتگو ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۵۴ (UTC)

بازیکن سال انجمن نویسندگان فوتبال انگلستان

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاظت در حد نیازمند بازبینی:. فهرست برگزیده. ٪ مرتضا (بحث) ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)

  Dalba ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)

فهرست کلان‌شهرهای ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. اشتباهات مداوم IPها در مقاله. اعداد و ارقام نیازی به آپدیت شدن/تغییر کردن ندارند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۲ (UTC)

  Dalba ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۵ (UTC)

فرشگرد (سازمان سیاسی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

فرشگرد (سازمان سیاسی) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حضور پیوسته آی.پی های خرابکار.افزودن مطالب جهت دار و مغرضانه. . سگ ولگرد (گفتگو) ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۱ (UTC)

  لطفا در موارد مشابه مدت زمان مورد نظرتان را هم بنوسید Mardetanha (بحث) ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)

مزدک میرزایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مزدک میرزایی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله  – نقض وپ:زنده، شایعات. Hanooz ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۱۱ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۱۸ (UTC)

طاد (فلاورجان)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری مکرر IPها. Talebyali1 (بحث) ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۰۹ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. با تشکر از شما. احمدگفتگو ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)

مانوئل پوچارلی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مانوئل پوچارلی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – بعد از انقضای مهلت محافظت قبلی، مقاله دوباره هدف خرابکاری آی‌پی‌ها شد، لطفا کمی دیگر محافظت را تمدید کنید. Maometto📝 → ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. با احترام. Babooneh 🌼 ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۳ (UTC)

سهرو فیروزان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری مکرر IPها. Talebyali1 (بحث) ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۰۶ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ ماه. پس از ۳ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۵ (UTC)

سید جعفر پیشه‌وری

بحث زیر پایان یافته‌است.

سید جعفر پیشه‌وری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حفاظت در برابر آی‌پی‌ها. Tarikhejtemai (بحث) ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۲۱ (UTC)

  Dalba ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۲ (UTC)

سنگی بر گوری

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. ٪ مرتضا (بحث) ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۹ (UTC)

  Dalba ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۱ (UTC)

شغال

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خنثی‌سازی پی‌درپی ویرایش‌های IPها در مقاله. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)

    نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۸ (UTC)

نیکولا په‌په

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیکولا په‌په (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – ویرایش‌های بدون منبع. PoloMk5 (بحث) ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ ماه. پس از ۱ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۰ (UTC)

بوکاری درامه

بحث زیر پایان یافته‌است.

بوکاری درامه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – داغ بودن موضوع و شلوغ شدن تاریخچه. Maometto📝 → ‏۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۹ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ روز. پس از ۳ روز صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. احمدگفتگو ‏۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۱ (UTC)

فهرست بازی‌های شهرآورد تهران

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. وحید (بحث) ‏۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۶ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ روز. پس از ۳ روز صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. با تشکر. احمدگفتگو ‏۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۲ (UTC)

قیام ورشو

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۲۴ (UTC)

  انجام شد. با مهر ImanFakhriTalk ‏۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۲ (UTC)

در

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت دائم. تاریخچهٔ طولانی در افزودن تبلیغ و کپی‌کاری. Saeidpourbabak (بحث) ‏۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)

  Dalba ‏۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۹ (UTC)


بازاریابی اینترنتی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت دائم. تاریخچهٔ طولانی در افزودن تبلیغ و کپی‌کاری. Saeidpourbabak (بحث) ‏۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۵۵ (UTC)

  Dalba ‏۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)

مسکن مهر

بحث زیر پایان یافته‌است.

مسکن مهر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring. — Mahdi 28 ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۳ (UTC)

به دست Behzad39. Dalba ‏۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)

سامان جلیلی

بحث زیر پایان یافته‌است.

سامان جلیلی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – اعمال تغییرات بیهود ب صفحه. (sihper) ‏۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۳۸ (UTC)

به نظرم هنوز برای نیمه‌حافظت بی‌پایان زود است. فعلاً ۱ ماه نیمه‌حفاظت شد. در صورت تکرار مشکلات در پایان این مدت گزارش کنید تا مدتی طولانی‌تر محافظت شود. Dalba ‏۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۴ (UTC)

هروویه میلیچ

بحث زیر پایان یافته‌است.

هروویه میلیچ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. PoloMk5 (بحث) ‏۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۶ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱هفته. پس از ۱هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۱۷ (UTC)

مؤید حسینی صدر

بحث زیر پایان یافته‌است.

مؤید حسینی صدر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت تأییدشده پایدار: نقض سیاست زندگی‌نامه زندگان. احمدگفتگو ‏۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۷ (UTC)

  ۱ ماه. Dalba ‏۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۰ (UTC)

اما استون

بحث زیر پایان یافته‌است.

اما استون (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان حفاظت نیازمند بازبینی: مقاله خوب. احمدگفتگو ‏۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۵۶ (UTC)

  Dalba ‏۱۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۵ (UTC)

پیساگوراس

بحث زیر پایان یافته‌است.

پیساگوراس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring. کاربر:Writersfinger (بحث) ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۴ (ایران) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۴ (UTC)

  جنگ ویرایشی رخ نداده است. ‎محمدحسین ‏۱۳ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۰ (UTC)

ایران در بازی‌های پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۴

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۳ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)

  Dalba ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۱ (UTC)

صالح‌آباد (همدان)

بحث زیر پایان یافته‌است.

صالح‌آباد (همدان) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: افزودن مطالب بدون منبع و تغییر بدون منبع اطلاعات در صفحه توسط آی‌پی‌ها. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۶ (UTC)

  در انتظار این مقاله تاریخچه‌ای طولانی در افزودن مطالب بدون منبع دارد؛ به‌نظرم نیازمند حفاظت طولانی‌تر از یک هفته است. احمدگفتگو ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)
فعلا یک ماه نیمه‌حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۷ (UTC)

امانوئل آدبایور

بحث زیر پایان یافته‌است.

امانوئل آدبایور (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: افزودن مطالب بدون منبع و خرابکاری. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۰۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. احمدگفتگو ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۴۶ (UTC)

زبان اچمی

بحث زیر پایان یافته‌است.

زبان اچمی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – به دلیل اختلافات منطقه‌ای این صفحه در حال تغییرات زیادی است که بدون منبع انجام می‌شود و درگیری بر سر لغت «اچمی» یا «لاری» است. Standardwhale (بحث) ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)

یک ماه در حد کاربر تاییدشده حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۲ (UTC)

باشگاه فوتبال بعثت کرمانشاه

بحث زیر پایان یافته‌است.

باشگاه فوتبال بعثت کرمانشاه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: افزودن مطالب بدون منبع توسط آی‌پی‌ها. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۵ (UTC)

  در انتظار به‌نظرم اگر بخواهد حفاظت شود مدتش باید طولانی‌تر باشد (که از عهدهٔ من ساخته نیست)، تاریخچهٔ مقاله نشان می‌دهد که این افزودن مطالب در یک بازهٔ کوتاه نیست. احمدگفتگو ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۱ (UTC)
فعلا یک ماه نیمه‌حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۹ (UTC)

طایفه قراچه

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاظت در برابر ایجاد. با سلام و خسته نباشید صفحه محافظت شود، دو بار هم صفحه حذف شده و باز هم ایجاد شده و همچنان فاقد سرشناسی است، درخواست حذف صفحه و محافظت دارم. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۱۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۳ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۱۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۶ (UTC)

فهرست بازی‌های شهرآورد تهران

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. قبلاً هم برای مدت کوتاهی محافظت شده بود اما خرابکاری‌ها ادامه‌دار هست. با سپاس وحید (بحث) ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۴۵ (UTC)

  به مدت ۱ ماه محافظت شد. ImanFakhriTalk ‏۱۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۴۹ (UTC)

زبان لارستانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

زبان لارستانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – بازگردانی صفحه‌ای که طبق مباحث مطرح‌شده، ادغام شده است. Mahdifattahi (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۸ (UTC)

@Mahdifattahi: سلام. اگر ممکن است، لطف می‌کنید به بحث/اجماع/نظرخواهی (یا هر فرایند مربوط دیگر) پیوند بدهید؟ خیلی ممنون. احمدگفتگو ‏۱۵ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۵ (UTC)
@Ahmad252: سلام. بله البته. بحث:زبان اچمی. ضمنا از آنجایی که ویرایش‌های خرابکارانه توسط کاربر در حال انجام است، لذا درخواست می‌شود سطح حفاظت به کامل ارتقا پیدا کند. با تشکر. Mahdifattahi (بحث) ‏۱۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۸ (UTC)
  در انتظار کنش مدیریتی با توجه به آنچه بالا گفته شد. احمدگفتگو ‏۱۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۱ (UTC)
  انجام شد. ImanFakhriTalk ‏۱۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۴۷ (UTC)

پودمان:Effective protection level (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان محافظت الگو: الگوی پربازدید – پودمان حساس. این پودمان سطوح حفاظتی خودکار را مشخص می‌کند و اگر برایش خرابی پیش بیاید احتمالاً تمام الگوهای بنر حفاظت و درخواست ویرایش به‌هم می‌ریزند. احمدگفتگو ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۰ (UTC)

  Dalba ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

الگو:زاپاس/رده‌بند (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان محافظت کامل: الگوی پربازدید – و همچنین الگو:زاپاس/رده‌بند/پیش‌بارگذاری و الگو:زاپاس/altmaster. الگوهای حساس، به‌کاررفته در الگو:زاپاس. احمدگفتگو ‏۱۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۳ (UTC)

  Dalba ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)

پودمان:UserLinks (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان محافظت کامل: الگوی پربازدید – و تمام زیرصفحه‌ها. پودمان بسیار حساس. لطفاً از محافظت آبشاری خودداری کنید، چون ویرایشگران الگو قادر به ویرایش نخواهند بود. ممنون. احمدگفتگو ‏۱۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۲ (UTC)

  Dalba ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۱۹ (UTC)

محمد بقایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. بلندمدت. کاربران تازه‌کار مدام متن ناقض حق نشر (کپی‌کاری) را به مقاله باز می‌گردانند. مقاله یک بار قبلاً به مدت کوتاه محافظت شده بود. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۱ (UTC)

  به مدت شش ماه نیمه‌محافظت شد. Sahehco / گفتگو ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)

رضا عطاران

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت. در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۴۳ (UTC)

  Sahehco / گفتگو ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۷ (UTC)

ترانه‌شناسی محسن چاوشی

بحث زیر پایان یافته‌است.

ترانه‌شناسی محسن چاوشی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: افزودن مطالب بدون منبع توسط آی‌پی‌ها. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)

  خرابکاری مشاهده نشد. با کاربر به بحث بنشینید. با احترام Sahehco / گفتگو ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۱۴ (UTC)
منظور بنده محافظت به دلیل افزودن مطالب بدون منبع بود و نه خرابکاری! مصطفی۲۰ (بحث) ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۲۳ (UTC)

علیرضا احمدی (سیاستمدار)

بحث زیر پایان یافته‌است.
  • { بی‌پایان محافظت الگو | علیرضا احمدی(سیاستمدار) }}

نیمه‌محافظت. صفحه هدف خرابکاری از نوع حذف برچسب براساس حذف صفحه بوده است.این صفحه مخصوص نماینده مردمی قم می باشد که فردی شناخته و سرشناس می باشد و تنها هدف این کار خرابکاری می باشد. Amiramini75 (بحث) ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۹ (UTC)

  رد شد این مقاله موضوع خرابکاری از نوع برچسب‌زنی نبوده. لطفاً دست از چنین رفتارهایی بردارید و منتظر بمانید که نظرخواهی به پایان برسد و وپ:زاپاس را هم بخوانید. احمدگفتگو ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۴۳ (UTC)

الگو:DATE (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان محافظت الگو: الگوی پربازدید – الگوی حساس، کاربردش در پارامترسازی است و اگر خرابکاری رخ دهد و متوجه نشویم ممکن است الگوداده چند الگو به مشکل بخورد (ضمناً همواره باید جانشانی شود و تراگنجانش ندارد). احمدگفتگو ‏۱۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۱ (UTC)

  ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۲۶ (UTC)

بلک پینک

بحث زیر پایان یافته‌است.

بلک پینک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن محتوای بدون منبع و مناسب وبلاگ توسط طرفداران این گروه که با قوانین ویکیپدیا مغایرت دارد. میتوانید تاریخچه را بررسی کنید. سوگند (بحث) ‏۱۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۹ (UTC)

  در انتظار کنش مدیریتی چون بعد از یک ماه حفاظت روند دوباره شروع شده.
@سوگند: برای بازگردانی به یک نسخهٔ خاص لازم نیست تک تک ویرایش‌ها را خنثی کنید. یک راه ساده برای انجامش وپ:توینکل است. یک راه خیلی ساده‌تر هم این است که به common.js خودتان بروید و متن زیر را در آن وارد کنید:
{{جا:نصب اسکریپت کاربری|User:Ahmad252/restorer.js}}
با ذخیرهٔ صفحه، این اسکریپت به حساب شما اضافه می‌شود. حالا هر وقت به تاریخچه بروید، کنار هر نسخه یک عبارت «بازگردانی» خواهید دید. با کلیک روی آن، مقاله به آن نسخه برمی‌گردد. احمدگفتگو ‏۱۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)
@Ahmad252: سلام.. ممنون از راهنماییت..واقعیتش این موضوع رو نمیدونستم..از این به بعد کارم راحت تر میشه..بازم ممنونم :)))— پیام امضانشدهٔ قبلی را سوگند (بحثمشارکت‌ها) نوشته‌است.
سه ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۲۳ (UTC)

الگو:رده زاپاس (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان محافظت کامل: الگوی پربازدید – لطفاً این الگو + الگو:رده زاپاس/تأییدشده و الگو:رده زاپاس/خطا را در حد مدیران بی‌پایان سطح کمتر هم احتمالاً جواب می‌دهد. حفاظت کنید. لطفاً حفاظت آبشاری اعمال نکنید؛ چون ویرایشگران الگو قادر به ویرایش چنین صفحه‌هایی نیستند. به‌جای آن، هر صفحه را جداگانه محافظت کنید. ممنون. احمدگفتگو ‏۱۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۹ (UTC)

  ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۲۲ (UTC)

کودتای ۲۸ مرداد

بحث زیر پایان یافته‌است.

درود

اگر به تاریخچه ویرایش‌های نوشتار کودتای ۲۸ مرداد: تاریخچهٔ ویرایش‌ها نگاه کنید می‌بینید که بیشتر ویرایش‌ها دستکارانه، خرابکارانه، یا بسیار غیر حرفه‌ای بوده‌اند. مجبورم هر چند هفته به این نوشتار، سر بزنم تا ویرایش‌های نادرست را درست کنم. برای همین، درخواست محافظت بی‌پایان این نوشتار را به صورت نمیه‌قفل‌شده دارم. اگر کاربری نیاز به ایجاد تغییری در این نوشتار دید، می‌تواند در صفحه بحث آن یا صفحه بحث یکی از کاربران تاییدشده، درخواست خود را بنویسد تا این تغییر، انجام شود.

نیمه‌محافظت. خرابکاری بسیار IPها و کاربرهای تازه‌کار در مقاله. به تاریخچه ویرایش‌ها نگاه شود. Shkuru Afshar (بحث) ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)

درود! لطفاً مقصودتان از ویرایش خرابکارانه را با پیوند مربوطه نشان دهید. لااقل من، آن ویرایش‌ها را خرابکارانه نیافتم.--Sahehco / گفتگو ‏۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۱۸ (UTC)
@Sahehco: درود
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=25943739&oldid=25880858 و https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26132632&oldid=26126759 و https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26132676&oldid=26132637 و https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26331703&oldid=26296589 و https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26331729&oldid=26331703 و https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26567364&oldid=26567290 و https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26818841&oldid=26598455 و https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26819261&oldid=26819227 به همراه ۶ ویرایش Soheilghassemi و بسیاری ویرایش‌های دیگر. ۲ نکته دیگر: ۱) در همین چند روزی که درخواست حفاظت شدن صفحه را داده‌ام ۲ ویرایش خرابکارانه دیگر هم انجام شده‌اند: https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26826149&oldid=26825275 و https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26829195&oldid=26828655. ۲) با اینکه @Dalba:  صفحه را محفاظت کرده، باز هم کاربران تأییدنشده می‌توانند ویرایش کنند. البته محافظت ایشان زماندار است. من درخواست محافظت بی‌پایان دارم. سپاس Shkuru Afshar (بحث) ‏۲۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۸ (UTC)
@Shkuru Afshar: درود. لطفاً از ویکی‌پیوند استفاده کنید تا بتوان به پیوندها دسترسی داشت.--Sahehco / گفتگو ‏۲۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۴۲ (UTC)
قبلا دالبا نیمه‌حفاظت کرده است. ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۹ (UTC)

شرکت کروز

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در برابر ای پی و تازه کارانرسانه ها از شرکت کروز بعنوان یکی از اصلی ترین مافیاهای خودروسازی نام می برند. هیولایی که با شرکت های متعدد و تو در تو بخشی از سهام سایپا و ایران خودرو و تمام سهام بهمن را به چنگ اورده. مقاله هم پر بازدید است. بلافاصله پس از نگارش بخش های انتقادی که مستند هم بود توسط وابستگان کروز بی دلیل و بحث پاک شد.مدیر عامل ایران خودرو دستگیر شده و محتمل است روسای کروز هم بالاخره دستگیر شوند و بازدید مقاله از این نم بالاتر خواهد رفت. لطفا برای جلوگیری از خرابکاری حامیان کروز و حفظ محتوی مقاله , در برابر ای پی ها و تازه کاران محافظت شود. نمونه ای از حذف محتوی مستند مقاله. Ggggggggg

Khobi1396 (بحث) ‏۲۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۷ (UTC)

فعلا یک ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۶ (UTC)

تالاب آق‌گل

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری IPها. این تالاب در مرز دو استان قرار دارد و هرازگاهی کاربران گمنام آن را به نفع یکی از استان‌ها دستکاری می‌کنند. Iman00 (بحث) ‏۲۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)

یک ماه نیمه حفاظت شد و برای سه ماه بازبینی روی آن فعال شد. ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۷ (UTC)

آموزش ریاضی

بحث زیر پایان یافته‌است.

آموزش ریاضی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – با سلام به دلیل ایجاد پی‌درپی این مقاله درخواست محافظت در برابر ایجاد دارم و چون دیدم مطالب صفحه چیزی جزء تبلیغات نیست و چند بار به همین صورت ساخته شده است بی‌پایان محافظت شود. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۲۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۷ (UTC)

  ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۸ (UTC)

لواط

بحث زیر پایان یافته‌است.

لواط (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تاریخچه مقاله صرفا تبدیل شده به خنثی سازی و برگردان ویرایش های خرابکارانه. این جستار مورد حمله این ویرایشها نیست اما تاریخچه اش همین الان هم نابود شده و اگر برخی از این ویرایش ها که در طی ماه ها همیشه ادامه داشته از چشم گشت زنان دور بماند ممکن است باقی بماند. نظر به نبود ویرایش های سازنده درخواست محافظت دائمی دارم.(بعید است دستکم در آینده ای نزدیک این روند متوقف شود). MAX بحث ۳۱ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۵ (ایران) ‏۲۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۱۵ (UTC)

سه ماه نیمه حفاظت شد. بازبینی هم روی آن فعال شد. ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۴ (UTC)

علیرضا پناهیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

علیرضا پناهیان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: افزودن مطالب بدون منبع و خرابکاری محتمل در ساعات آینده. برساوش (بحث) ‏۲۳ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۰۹ (UTC)

  توسط جناب حجت محافظت شد. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۳ (UTC)

عصر جدید (مسابقه تلویزیونی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

عصر جدید (مسابقه تلویزیونی) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: با سلام به دلیل افزودن مطالب بدون منبع و تغییرات بدون ذکر منبع. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۳ (UTC)

یک ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۰ (UTC)

خامس رودریگز

بحث زیر پایان یافته‌است.

خامس رودریگز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – درود. این مقاله به طور مداوم در حال دستکاری آی پی ها و کاربران با ویرایش کم است. پیشنهاد می شود بی پایان در حد کاربر تائید شده پایدار محافظت شود. . خاچی ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۳۴ (UTC)

یک ماه نیمه حفاظت شد. ARASH PT  بحث  ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۲ (UTC)

مرد عنکبوتی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مرد عنکبوتی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت نیمه محافظت: خرابکاری گسترده – خرابکاری مداوم. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)

توسط جناب دالبا محافظت شد. مصطفی۲۰ (بحث) ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۳۰ (UTC)

پاپی

بحث زیر پایان یافته‌است.

پاپی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت شود؛ دستکاری و حذف مطالب منبع‌دار.Sky365 (بحث) ‏۲۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۶ (UTC)

  به مدت دو هفته محافظت شد. ImanFakhriTalk ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۱۸ (UTC)

حسین‌قلی‌خان ایلخانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

حسین‌قلی‌خان ایلخانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت شود؛ دستکاری و حذف مطالب منبع‌دار.Sky365 (بحث) ‏۲۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۶ (UTC)

  به مدت دو هفته محافظت شد. ImanFakhriTalk ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۲۰ (UTC)

تمرین ۲

بحث زیر پایان یافته‌است.

User:تمرین ۲ (ویرایش|talk|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل. Salome_mi ✉️ ‏۲۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۰ (UTC)

با سلام و خسته نباشید به کاربر:Salome mi :) حساب کاربری است که به منظور تمرین توسط کلیه مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیای فارسی ساخته شده‌است و به محافظت نیازی ندارد، اگر نظر دیگری دارید یا اشتباه می‌کنم بفرمایید. با احترام مصطفی۲۰ (بحث) ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)
تمرینی بوده است Salome_mi ✉️ ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)

هاشم بیک‌زاده

بحث زیر پایان یافته‌است.

هاشم بیک‌زاده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری مداوم و استفاده از القاب زشت . خاچی ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۲ (UTC)

  به مدت دو هفته محافظت شد. ImanFakhriTalk ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۲۳ (UTC)

نهنگ

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. ٪ مرتضا (بحث) ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۱ (UTC)

  ImanFakhriTalk ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۲۶ (UTC)

نوید محمدزاده

بحث زیر پایان یافته‌است.

نوید محمدزاده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مداوم آی پی ها . خاچی ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۱۵ (UTC)

  به مدت ۳ ماه محافظت شد. ImanFakhriTalk ‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۲۹ (UTC)

مانکن (مجموعه نمایش خانگی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

مانکن (مجموعه نمایش خانگی) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – ویرایش های متعدد آیپی ها. ☞ ☛ ۩ mojtaba ۩ ☚ ☜ (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ ماه. پس از ۳ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۴۹ (UTC)

کودتای ۲۸ مرداد

بحث زیر پایان یافته‌است.

درود

با اینکه @Dalba: سفحه کودتای ۲۸ مرداد را محافظت کرده، باز هم همچنان خراب‌کاری‌ها ادامه دارند. نمونه آن، ویرایش‌های Mjdtjm است که با وجود چند بار واگردانی، همچنان به ویرایش‌های خود ادامه می‌دهد. گمان می‌کنم مشکی در قفل صفحه وجود دارد و باید بازبینی شود و به صورت محافظت کامل در بیاید. همچنین قفل صفحه، یکساله است. پیشنهاد می‌کنم بی‌پایان شود.

سپاس Shkuru Afshar (بحث) ‏۳۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۳۲ (UTC)

مشکلی در قفل صفحه نیست، حساب این کاربران توسط سامانه تأییدشده است. فعلاً به مدت ۶ ماه در سطح کاربران تأییدشده پایدار محافظت شد و ویرایش‌ها برای همیشه نیازمند بازبینی شدند. Dalba ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۴۷ (UTC)

الگو:Infobox military person

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:Infobox military person (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

نمی‌دانم کدام قفل مناسب است ولی در ۱۰۵۳ صفحه به کار رفته. . Hanooz ‏۳۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۲۹ (UTC)

  Dalba ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۳۵ (UTC)

حادثه افشار

بحث زیر پایان یافته‌است.

حادثه افشار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: Content dispute/edit warring – سلام به مدت چند روز هست که یک جنگ ویرایشی رخ داده - لطفا اگر امکانش هست این مقاله رو محافظت کنید - کاربری به اسم Mir.geo‏ مطالب بدون منبع و اشتباه رو به مقاله اضافه میکند. ممنون. محمــــد جـــواد بحث ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۷ (UTC)

کاربر اخلالگر ۱ هفته بسته شد و مقاله به مدت دو هفته محافظت شد. Dalba ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC)

دونالد ترامپ

بحث زیر پایان یافته‌است.

دونالد ترامپ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – جلوگیری از خرابکاری آی‌پی‌ها و کاربران. 🌱Persia😊👊 (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)

@Persiason:   محافظت به شکل پیشگیرانه انجام نمی‌شود. در مورد دونالد ترامپ هم، مقاله از ۲۰۱۷ در برابر ویرایش آیپی تحت حفاظت است. با احترام. ‎محمدحسین ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۶ (UTC)

بانوی سردار

بحث زیر پایان یافته‌است.

بانوی سردار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – دستکاری مداوم آی پی پی ها و درج مطالب غیر دانشنامه ای . خاچی ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۱۴ (UTC)

@خاچی:  محمدحسین ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۵ (UTC)

هدایت‌الله خادمی

بحث زیر پایان یافته‌است.

هدایت‌الله خادمی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف منابع معتبر . خاچی ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۶ (UTC)

@خاچی:   خرابکاری کمتر و پراکنده‌تر از آن است که نیاز به محافظت داشته باشد! ‎محمدحسین ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)

جنبش انقراض اختیاری انسان