باز کردن منو اصلی

۱۷ (هفدهمین) عدد از اعداد طبیعی و هشتمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.

→ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ←
اصلی ۱۷
هفده
ترتیبی هفدهم
تجزیه
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۱۷
اعداد رومی XVII
پایه ۲ ۱۰٬۰۰۱۲
پایه ۳ ۱۲۲۳
پایه ۴ ۱۰۱۴
پایه ۵ ۳۲۵
پایه ۶ ۲۵۶
پایه ۸ ۲۱۸
پایه ۱۲ ۱۵۱۲
پایه ۱۶ ۱۱۱۶
پایه ۲۰ H۲۰
پایه ۳۶ H۳۶
عربی ۱۷


زبان شناسیویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "هفت + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "هفده" شده‌است. مانند ترکیب "دو + از + ده" = دوازده