۲۳۲ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۳۱ و قبل از ۲۳۳ قرار دارد.

→ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ←
اصلیدوصدسی-دو
ترتیبیدویست و سی و دومین
تجزیه۲۳×۲۹'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΛΒ´
رومی
CCXXXII
پایه ۲۱۱۱۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۱۲۱۳
پایه ۴۳۲۲۰۴
پایه ۵۱۴۱۲۵
پایه ۶۱۰۲۴۶
پایه ۸۳۵۰۸
پایه ۱۲۱۷۴۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰BC۲۰
پایه ۳۶۶G۳۶
فارسی۲۳۲

منابع

ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲۷ اكتبر ۲۰۱۰. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)