۲۳۵ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۳۴ و قبل از ۲۳۶ قرار دارد.

→ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ←
اصلیدوصدسی-پنج
ترتیبیدویست و سی و پنجمین
تجزیه۵×۴۷'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΛΕ´
رومی
CCXXXV
پایه ۲۱۱۱۰۱۰۱۱۲
پایه ۳۲۲۲۰۱۳
پایه ۴۳۲۲۳۴
پایه ۵۱۴۲۰۵
پایه ۶۱۰۳۱۶
پایه ۸۳۵۳۸
پایه ۱۲۱۷۷۱۲
پایه ۱۶EB۱۶
پایه ۲۰BF۲۰
پایه ۳۶۶J۳۶
فارسی۲۳٥

منابع

ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۳۰ اكتبر ۲۰۱۰. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)