۲۵۳ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۲ و قبل از ۲۵۴ قرار دارد.

→ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ←
اصلیدوصدپنجاه-سه
ترتیبیدویست و پنجاه و سومین
تجزیه۱۱×۲۳'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΝΓ´
رومی
CCLIII
پایه ۲۱۱۱۱۱۱۰۱۲
پایه ۳۱۰۰۱۰۱۳
پایه ۴۳۳۳۱۴
پایه ۵۲۰۰۳۵
پایه ۶۱۱۰۱۶
پایه ۸۳۷۵۸
پایه ۱۲۱۹۱۱۲
پایه ۱۶FD۱۶
پایه ۲۰CD۲۰
پایه ۳۶۷۱۳۶
فارسی۲٥۳

منابع ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۳ نوامبر ۲۰۱۰.