۲۵۹ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۸ و قبل از ۲۶۰ قرار دارد.

→ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ←
اصلیدوصدپنجاه-نه
ترتیبیدویست و پنجاه و نهمین
تجزیه۷×۳۷'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΝΘ´
رومی
CCLIX
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۰۱۱۲
پایه ۳۱۰۰۱۲۱۳
پایه ۴۱۰۰۰۳۴
پایه ۵۲۰۱۴۵
پایه ۶۱۱۱۱۶
پایه ۸۴۰۳۸
پایه ۱۲۱۹۷۱۲
پایه ۱۶۱۰۳۱۶
پایه ۲۰CJ۲۰
پایه ۳۶۷۷۳۶
فارسی۲٥۹

منابع ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۳ نوامبر ۲۰۱۰.