۲۵۵ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۴ و قبل از ۲۵۶ قرار دارد.

→ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ←
اصلیدوصدپنجاه-پنج
ترتیبیدویست و پنجاه و پنجمین
تجزیه۳×۵×۱۷'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΝΕ´
رومی
CCLV
پایه ۲۱۱۱۱۱۱۱۱۲
پایه ۳۱۰۰۱۱۰۳
پایه ۴۳۳۳۳۴
پایه ۵۲۰۱۰۵
پایه ۶۱۱۰۳۶
پایه ۸۳۷۷۸
پایه ۱۲۱۹۳۱۲
پایه ۱۶FF۱۶
پایه ۲۰CF۲۰
پایه ۳۶۷۳۳۶
فارسی۲٥٥

منابع ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۳ نوامبر ۲۰۱۰.