۲۵۶ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۵ و قبل از ۲۵۷ قرار دارد.

→ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ←
اصلیدوصدپنجاه-شش
ترتیبیدویست و پنجاه و ششمین
تجزیه۲۸'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΝϚ´
رومی
CCLVI
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۱۱۱۳
پایه ۴۱۰۰۰۰۴
پایه ۵۲۰۱۱۵
پایه ۶۱۱۰۴۶
پایه ۸۴۰۰۸
پایه ۱۲۱۹۴۱۲
پایه ۱۶۱۰۰۱۶
پایه ۲۰CG۲۰
پایه ۳۶۷۴۳۶
فارسی۲٥٦

منابع ویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین:

  1. «Prime Factorization Tool». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۳ نوامبر ۲۰۱۰.