۷۷ (عدد)

→ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ←
اصلی۷۷
هفتاد و هفت
ترتیبیهفتاد و هفتم
تجزیه۱۱×۷
مقسوم‌علیه‌ها۱،۷،۱۱،۷۷
یونانی
ΟΖ´
رومی
LXXVII
پایه ۲۱۰۰۱۱۰۱۲
پایه ۳۲۲۱۲۳
پایه ۴۱۰۳۱۴
پایه ۵۳۰۲۵
پایه ۶۲۰۵۶
پایه ۸۱۱۵۸
پایه ۱۲۶۵۱۲
پایه ۱۶۴D۱۶
پایه ۲۰۳H۲۰
پایه ۳۶۲۵۳۶
فارسی۷۷

۷۷(هفتاد و هفت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۶ و قبل از ۷۸ قرار دارد.

در علمویرایش