۷۹ (عدد)

→ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ←
اصلی۷۹
هفتاد و نه
ترتیبیهفتاد و نهم
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۷۹
یونانی
ΟΘ´
رومی
LXXIX
پایه ۲۱٬۰۰۱٬۱۱۱۲
پایه ۳۲٬۲۲۱۳
پایه ۴۱٬۰۳۳۴
پایه ۵۳۰۴۵
پایه ۶۲۱۱۶
پایه ۸۱۱۷۸
پایه ۱۲۶۷۱۲
پایه ۱۶۴F۱۶
پایه ۲۰۳J۲۰
پایه ۳۶۲۷۳۶
عربی۷۹

۷۹(هفتاد و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۸ و قبل از ۸۰ قرار دارد.

در علمویرایش