باز کردن منو اصلی

۷۹ (عدد)

→ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ←
اصلی ۷۹
هفتاد و نه
ترتیبی هفتاد و نهم
تجزیه اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۷۹
اعداد رومی LXXIX
پایه ۲ ۱٬۰۰۱٬۱۱۱۲
پایه ۳ ۲٬۲۲۱۳
پایه ۴ ۱٬۰۳۳۴
پایه ۵ ۳۰۴۵
پایه ۶ ۲۱۱۶
پایه ۸ ۱۱۷۸
پایه ۱۲ ۶۷۱۲
پایه ۱۶ ۴F۱۶
پایه ۲۰ ۳J۲۰
پایه ۳۶ ۲۷۳۶
عربی ۷۹

۷۹(هفتاد و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۸ و قبل از ۸۰ قرار دارد.

در علمویرایش