الگو:برای چه‌کسی؟

[برای چه‌کسی؟]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

مطالب اطراف این برچسب ممکن است حاوی واژگان طفره‌آمیز یا سندهای بسیار مبهم باشد.

احتمال دارد از او حین شکنجه اعتراف گرفته باشند.{{برای چه‌کسی؟}}

نتیجه:
احتمال دارد از او حین شکنجه اعتراف گرفته باشند.[برای چه‌کسی؟]

جستارهای وابسته ویرایش