الگو:یادکرد کوتاه‌شده ناکامل

[یادکرد کوتاه‌شده ناکامل]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش