الگو:مورد مناقشه

[مورد مناقشه ]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

این ادعا دارای منابع معتبری است که با یکدیگر در تناقض هستند.

{{مورد مناقشه|بخش صفحه بحث|تاریخ=مارس ۲۰۲۴}}

جستارهای وابسته ویرایش