الگو:مورد مناقشه

[مورد مناقشه ]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

الگو:مورد مناقشه