الگو:درخواست گفتاورد

[نیازمند گفتاورد برای تأیید]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

ویرایش

این الگو برای درخواست گفتاوردی از منبع به کار می‌رود تا کسانی که به منبع دسترسی دارند نقل‌قولی از منبع را در صفحهٔ بحث بیاورند تا درستی ادعا ثابت شود.

لطفاً این الگو را در داخل مقاله و پس از بخشی از مطلب که به صورت غیرگفتاورد آورده شده است و شما فکر می‌کنید مفهوم آن دقیق بیان نگردیده بیفزایید.

این الگو مخصوصاً برای منابعی که به صورت برخط در دست نیستند یا دسترسی به آن‌ها سخت است و برای بررسی تعبیر، تفسیر و بیان کاربری که به منبع استناد کرده است به کار می‌رود.

جستارهای وابسته

ویرایش