الگو:پیوند نادرست

[پیوند نادرست]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

پیوندهایی که مبدا و مقصدشان هم‌خوانی ندارند مانند [[۱۳۵۰|۱۳۵۲]] این یپوندها باید درست شوند.

جستارهای وابسته ویرایش