الگو:جانبدارانه

[دیدگاه جانبدارانه]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

جستارهای وابسته