فهرست شهرهای استان آذربایجان شرقی

فهرست مقالۀ ویکی‌پدیا

استان آذربایجان شرقی دارای ۶۸ شهر و ۲٬۸۵۹٬۶۴۱ نفر جمعیت شهرنشین است که این تعداد، ۷۳٫۱۴ درصد از کل جمعیت استان را شامل می‌شود.

نقشهٔ شهرهای ۶۸ گانهٔ استان آذربایجان شرقی.

شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، ۴۰٫۷۵ درصد از کل جمعیت استان و ۵۵٫۷۲ درصد از جمعیت شهرنشین استان را به خود اختصاص داده است.

شهرستان شبستر با ۱۱ شهر، بیشترین و شهرستان‌های اهر، چاراویماق و هوراند هر کدام با یک شهر، کمترین تعداد شهرهای استان را در خود جای داده‌اند.

فهرست شهرهای استان آذربایجان شرقی و جمعیت آن‌ها بر پایهٔ سرشماری سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی به شرح زیر است:[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷]

اطلاعات جدول‌ها:
مرکز شهرستان
افزایش جمعیت (نسبت به سرشماری پیشین)
کاهش جمعیت (نسبت به سرشماری پیشین)

کلان‌شهرهاویرایش

فهرست کلان‌شهرهای استان آذربایجان شرقی با جمعیت بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر:

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت
(۱۳۸۵)
جمعیت
(۱۳۹۰)
جمعیت
(۱۳۹۵)
رتبه در
شهرستان
درجهٔ
شهرداری
سال
شهرشدن
۱ تبریز تبریز ۱٬۳۷۸٬۹۳۵ ۱٬۴۹۴٬۹۹۸ ۱٬۵۹۳٬۳۷۳ ۱ ۱۲ ۱۲۹۶

شهرهای بزرگویرایش

فهرست شهرهای بزرگ استان آذربایجان شرقی با جمعیت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر:

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت
(۱۳۸۵)
جمعیت
(۱۳۹۰)
جمعیت
(۱۳۹۵)
رتبه در
شهرستان
درجهٔ
شهرداری
سال
شهرشدن
۲ مراغه مراغه ۱۴۶٬۴۰۵ ۱۶۲٬۲۷۵ ۱۷۵٬۲۵۵ ۱ ۹ ۱۳۰۰
۳ مرند مرند ۱۱۴٬۱۶۵ ۱۲۴٬۳۲۳ ۱۳۰٬۸۲۵ ۱ ۸ ۱۳۰۸
۴ اهر اهر ۸۵٬۷۸۲ ۹۲٬۶۰۸ ۱۰۰٬۶۴۱ ۱ ۸ ۱۳۰۱

شهرهای میانیویرایش

فهرست شهرهای میانی استان آذربایجان شرقی با جمعیت بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر:

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت
(۱۳۸۵)
جمعیت
(۱۳۹۰)
جمعیت
(۱۳۹۵)
رتبه در
شهرستان
درجهٔ
شهرداری
سال
شهرشدن
۵ میانه میانه ۸۷٬۳۸۵ ۹۵٬۵۰۵ ۹۸٬۹۷۳ ۱ ۷ ۱۳۱۵
۶ بناب بناب ۷۵٬۳۳۲ ۷۹٬۸۹۴ ۸۵٬۲۷۴ ۱ ۸ ۱۳۰۹
۷ سهند اسکو ۱۳٬۶۱۰ ۲۴٬۷۰۴ ۸۲٬۴۹۴ ۱ ۸ ۱۳۸۶
۸ سراب سراب ۴۲٬۰۵۷ ۴۴٬۸۴۶ ۴۵٬۰۳۱ ۱ ۷ ۱۳۱۴
۹ آذرشهر آذرشهر ۳۶٬۴۷۵ ۳۹٬۹۱۸ ۴۴٬۸۸۷ ۱ ۷ ۱۳۰۵
۱۰ هادیشهر جلفا ۲۷٬۸۴۲ ۳۰٬۵۷۵ ۳۴٬۳۴۶ ۱ ۴ ۱۳۴۲
۱۱ عجب‌شیر عجب‌شیر ۲۶٬۲۳۵ ۲۶٬۲۸۰ ۳۳٬۶۰۶ ۱ ۷ ۱۳۱۶
۱۲ سردرود تبریز ۲۴٬۸۵۸ ۲۶٬۸۵۶ ۲۹٬۷۳۹ ۲ ۷ ۱۳۳۶
۱۳ ملکان ملکان ۲۳٬۹۸۹ ۲۵٬۳۱۲ ۲۷٬۴۳۱ ۱ ۶ ۱۳۲۹
۱۴ شبستر شبستر ۱۳٬۸۵۷ ۱۵٬۶۶۳ ۲۲٬۱۸۱ ۱ ۷ ۱۳۰۷
۱۵ خسروشاه تبریز ۱۲٬۷۹۴ ۱۲٬۴۴۷ ۲۱٬۹۷۲ ۳ ۶ ۱۳۳۳
۱۶ بستان‌آباد بستان‌آباد ۱۶٬۵۹۲ ۱۷٬۹۵۴ ۲۱٬۷۳۴ ۱ ۷ ۱۳۳۱
۱۷ هشترود هشترود ۱۸٬۴۱۸ ۱۹٬۹۰۳ ۲۰٬۵۷۲ ۱ ۶ ۱۳۳۰

شهرهای کوچکویرایش

فهرست شهرهای کوچک استان آذربایجان شرقی با جمعیت بین ۳٫۵ تا ۲۰ هزار نفر:

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت
(۱۳۸۵)
جمعیت
(۱۳۹۰)
جمعیت
(۱۳۹۵)
رتبه در
شهرستان
درجهٔ
شهرداری
سال
شهرشدن
۱۸ اسکو اسکو ۱۶٬۱۴۰ ۱۶٬۹۸۳ ۱۸٬۴۵۹ ۲ ۶ ۱۳۱۱
۱۹ ایلخچی اسکو ۱۳٬۹۲۷ ۱۵٬۲۳۱ ۱۶٬۵۷۴ ۳ ۶ ۱۳۴۰
۲۰ باسمنج تبریز ۱۰٬۷۳۶ ۱۱٬۱۹۰ ۱۲٬۶۹۲ ۴ ۵ ۱۳۲۸
۲۱ ممقان آذرشهر ۱۰٬۸۷۲ ۱۳٬۳۵۹ ۱۱٬۸۹۲ ۲ ۶ ۱۳۳۶
۲۲ گوگان آذرشهر ۱۰٬۹۴۹ ۱۱٬۳۹۵ ۱۱٬۷۴۲ ۳ ۵ ۱۳۳۶
۲۳ هریس هریس ۹٬۵۱۳ ۹٬۸۲۳ ۱۰٬۵۱۵ ۱ ۵ ۱۳۳۳
۲۴ یامچی مرند ۹٬۳۲۰ ۹٬۸۳۲ ۱۰٬۳۹۲ ۲ ۴ ۱۳۷۹
۲۵ صوفیان شبستر ۸٬۷۳۳ ۹٬۱۲۶ ۹٬۹۶۳ ۲ ۶ ۱۳۴۱
۲۶ کلیبر کلیبر ۹٬۰۳۰ ۹٬۸۸۷ ۹٬۳۲۴ ۱ ۵ ۱۳۴۲
۲۷ جلفا جلفا ۴٬۹۸۳ ۵٬۶۲۸ ۸٬۸۱۰ ۲ ۵ ۱۳۳۴
۲۸ شندآباد شبستر ۸٬۷۹۷ ۹٬۰۳۴ ۸٬۴۸۹ ۳ ۵ ۱۳۶۷
۲۹ کشکسرای مرند ۷٬۴۳۹ ۷٬۷۲۳ ۸٬۰۶۰ ۳ ۳ ۱۳۷۱
۳۰ تسوج شبستر ۷٬۳۳۲ ۷٬۳۷۰ ۷٬۵۲۲ ۴ ۵ ۱۳۳۶
۳۱ کلوانق هریس ۶٬۳۴۴ ۶٬۷۹۲ ۷٬۴۶۵ ۲ ۳ ۱۳۷۷
۳۲ ترکمانچای میانه ۶٬۴۳۴ ۷٬۰۹۴ ۷٬۴۴۳ ۲ ۳ ۱۳۶۹
۳۳ لیلان ملکان ۶٬۰۷۹ ۶٬۱۷۵ ۶٬۳۵۶ ۲ ۳ ۱۳۷۶
۳۴ سیس شبستر ۵٬۱۲۷ ۵٬۵۰۲ ۶٬۱۰۶ ۵ ۵ ۱۳۷۲
۳۵ بخشایش هریس ۵٬۷۵۲ ۶٬۰۹۸ ۶٬۱۰۲ ۳ ۴ ۱۳۷۵
۳۶ قره‌آغاج چاراویماق ۴٬۱۵۷ ۵٬۶۵۲ ۶٬۱۰۲ ۱ ۴ ۱۳۷۳
۳۷ مهربان سراب ۶٬۰۰۰ ۶٬۰۹۵ ۵٬۷۷۲ ۲ ۵ ۱۳۴۱
۳۸ تیمورلو آذرشهر ۵٬۲۲۱ ۵٬۴۲۲ ۵٬۳۷۵ ۴ ۴ ۱۳۹۰
۳۹ ورزقان ورزقان ۳٬۵۴۹ ۵٬۳۸۵ ۵٬۳۴۸ ۱ ۳ ۱۳۷۲
۴۰ زرنق هریس ۴٬۷۶۶ ۵٬۷۱۳ ۵٬۳۴۳ ۴ ۳ ۱۳۷۳
۴۱ شربیان سراب ۴٬۳۷۴ ۴٬۷۳۷ ۴٬۸۷۷ ۳ ۲ ۱۳۷۸
۴۲ کوزه‌کنان شبستر ۳٬۵۲۴ ۳٬۲۷۴ ۴٬۷۳۰ ۶ ۳ ۱۳۸۲
۴۳ وایقان شبستر ۴٬۰۹۱ ۴٬۲۹۸ ۴٬۶۷۸ ۷ ۵ ۱۳۷۲
۴۴ هوراند هوراند ۳٬۸۷۶ ۴٬۴۴۵ ۴٬۶۵۸ ۱ ۳ ۱۳۷۶
۴۵ مبارک‌شهر ملکان ۳٬۶۶۱ ۴٬۱۹۸ ۴٬۴۵۶ ۳ ۳ ۱۳۹۲
۴۶ بناب مرند مرند ۴٬۴۳۰ ۴٬۳۷۱ ۴٬۳۱۱ ۴ ۳ ۱۳۸۳
۴۷ شرفخانه شبستر ۳٬۸۷۲ ۳٬۵۸۵ ۴٬۲۴۴ ۸ ۴ ۱۳۴۰
۴۸ داریان شبستر ۲٬۲۲۰ ۳٬۹۵۴ ۴٬۱۳۸ ۹ ۱ ۱۳۹۸
۴۹ خواجه هریس ۳٬۷۰۰ ۳٬۸۰۱ ۴٬۰۱۱ ۵ ۳ ۱۳۷۳
۵۰ آچاچی میانه ۳٬۷۷۷ ۳٬۶۸۳ ۳٬۶۴۷ ۳ ۱ ۱۳۹۲
۵۱ دوزدوزان سراب ۳٬۵۵۷ ۳٬۸۱۵ ۳٬۶۲۷ ۴ ۳ ۱۳۷۹
۵۲ خوشه‌مهر بناب ۳٬۶۳۳ ۳٬۷۳۸ ۳٬۵۲۸ ۲ ۱ ۱۳۹۷

روستا-شهرهاویرایش

فهرست روستا-شهرهای استان آذربایجان شرقی با جمعیت کمتر از ۳٫۵ هزار نفر که اکثراً مرکز بخش هستند و با اعمال تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴ «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» (روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی، شهر شناخته می‌شوند) صاحب شهرداری شده‌اند:[۸]

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت
(۱۳۸۵)
جمعیت
(۱۳۹۰)
جمعیت
(۱۳۹۵)
رتبه در
شهرستان
درجهٔ
شهرداری
سال
شهرشدن
۵۳ خاروانا ورزقان ۱٬۶۴۲ ۱٬۳۷۳ ۳٬۳۵۳ ۲ ۳ ۱۳۷۹
۵۴ اربطان هریس ۲٬۸۲۴ ۳٬۱۶۷ ۳٬۲۳۳ ۶ ۱ ۱۳۹۷
۵۵ علیشاه شبستر ۲٬۶۴۹ ۳٬۷۵۱ ۳٬۰۱۰ ۱۰ ۱ ۱۳۹۸
۵۶ خامنه شبستر ۲٬۷۵۰ ۲٬۵۴۱ ۲٬۹۷۴ ۱۱ ۴ ۱۳۱۴
۵۷ تیکمه‌داش بستان‌آباد ۲٬۴۶۸ ۲٬۶۴۵ ۲٬۹۷۴ ۲ ۶ ۱۳۷۶
۵۸ آقکند میانه ۱٬۸۲۳ ۱٬۷۳۳ ۲٬۹۰۲ ۴ ۳ ۱۳۷۹
۵۹ آبش‌احمد کلیبر ۲٬۳۲۹ ۲٬۳۱۸ ۲٬۷۱۵ ۲ ۲ ۱۳۸۲
۶۰ زنوز مرند ۲٬۶۱۸ ۲٬۶۲۶ ۲٬۴۶۵ ۵ ۴ ۱۳۳۲
۶۱ ترک میانه ۱٬۸۶۹ ۲٬۴۰۶ ۲٬۰۳۱ ۵ ۳ ۱۳۷۹
۶۲ خمارلو خداآفرین ۱٬۲۲۲ ۱٬۶۵۹ ۱٬۹۰۲ ۱ ۳ ۱۳۷۷
۶۳ خداجو مراغه ۱٬۴۵۸ ۱٬۵۸۴ ۱٬۸۲۴ ۲ ۲ ۱۳۷۷
۶۴ سیه‌رود جلفا ۱٬۳۵۴ ۱٬۵۵۳ ۱٬۵۴۸ ۳ ۱ ۱۳۷۹
۶۵ نظرکهریزی هشترود ۱٬۱۸۱ ۱٬۲۶۶ ۱٬۲۱۵ ۲ ۱ ۱۳۸۳
۶۶ لاریجان خداآفرین ۹۶۴ ۱٬۱۵۶ ۱٬۰۹۴ ۲ ۱ ۱۳۹۸
۶۷ جوان‌قلعه عجب‌شیر ۶۲۲ ۵۸۹ ۷۰۰ ۲ ۱ ۱۳۹۲
۶۸ عاشقلو خداآفرین ۴۷۳ ۵۱۹ ۵۳۴ ۳ ۱ ۱۳۹۸

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
  2. «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
  3. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
  4. «پورتال وزارت کشور». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئیۀ ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲. تاریخ وارد شده در |archivedate= را بررسی کنید (کمک)
  5. «۶ روستا به تبریز ملحق شد». خبرگزاری جمهوری اسلامی. دریافت‌شده در ۱۸ مهٔ ۲۰۲۰.
  6. «کندرود رسما به تبریز ملحق شد». پایگاه خبری تحلیلی آناج. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۱۸ مهٔ ۲۰۲۰.
  7. «درجه جمعیت و سال تاسیس شهرداری ها» (PDF). سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. دریافت‌شده در ۲۲ مهٔ ۲۰۲۰.[پیوند مرده]
  8. «قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دریافت‌شده در ۲۰ مهٔ ۲۰۲۰.