فهرست شهرهای استان آذربایجان شرقی

شهرهای مهم استان آذربایجان شرقی
۱. تبریز: پرجمعیت‌ترین شهر استان.
۲. مراغه: پرجمعیت‌ترین شهر جنوب‌غرب استان.
۳. مرند: پرجمعیت‌ترین شهر شمال‌غرب استان.
۵. اهر: پرجمعیت‌ترین شهر شمال‌شرق استان.

جمعیت شهرهای استان آذربایجان شرقی برپایهٔ سرشماری سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی:[۱][۲][۳][۴]

افزایش جمعیت (نسبت به سرشماری پیشین)
کاهش جمعیت (نسبت به سرشماری پیشین)
ردیف نام شهر شهرستان جمعیت (۱۳۸۵) جمعیت (۱۳۹۰) جمعیت (۱۳۹۵) رتبه در
شهرستان
سال شهرشدن
۱ تبریز تبریز ۱٬۳۷۸٬۹۳۵ ۱٬۴۹۴٬۹۹۸ ۱٬۵۵۸٬۶۹۳ ۱ ۱۲۹۶
۲ مراغه مراغه ۱۲۰٬۲۷۵ ۱۵۶۲۰۴ ۱۷۵٬۲۵۵ ۱ ۱۳۰۴
۳ مرند مرند ۱۱۴٬۱۶۵ ۱۲۴٬۳۲۳ ۱۳۰٬۸۲۵ ۱ ۱۳۰۷
۴ میانه میانه ۸۷٬۳۸۵ ۹۵٬۵۰۵ ۱۱۴٬۹۹۶ ۱ ۱۳۱۵
۵ اهر اهر ۸۵٬۷۸۲ ۹۲٬۶۰۸ ۱۰۵٬۲۹۹ ۱ ۱۳۱۵
۶ بناب بناب ۷۵٬۳۳۲ ۷۹٬۸۹۴ ۸۵٬۲۷۴ ۱ ۱۳۰۹
۷ اسکو اسکو ۳۲٬۶۱۰ ۶۴٬۷۰۴ ۸۲٬۴۹۴ ۱ ۱۳۱۱
۸ سراب سراب ۴۲٬۰۵۷ ۴۴٬۸۴۶ ۵۹٬۳۰۷ ۱ ۱۳۱۴
۹ آذرشهر آذرشهر ۳۶٬۴۷۵ ۳۹٬۹۱۸ ۴۴٬۸۸۷ ۱ ۱۳۰۵
۱۰ جلفا جلفا ۲۷٬۸۴۲ ۳۰٬۵۷۵ ۳۴٬۳۴۶ ۱ ۱۳۳۴
۱۱ عجب‌شیر عجب‌شیر ۲۶٬۲۳۵ ۲۶٬۲۸۰ ۳۴٬۳۰۶ ۱ ۱۳۱۶
۱۲ سردرود تبریز ۲۴٬۸۵۸ ۲۶٬۸۵۶ ۲۹٬۷۳۹ ۲ ۱۳۳۶
۱۳ ملکان ملکان ۲۳٬۹۸۹ ۲۵٬۳۱۲ ۲۷٬۴۳۱ ۱ ۱۳۲۹
۱۴ شبستر شبستر ۱۳٬۸۵۷ ۱۵٬۶۶۳ ۲۲٬۱۸۱ ۱ ۱۳۰۷
۱۵ خسروشاه تبریز ۱۲٬۷۹۴ ۱۲٬۴۴۷ ۲۱٬۹۷۲ ۳ ۱۳۳۳
۱۶ بستان‌آباد بستان‌آباد ۱۶٬۵۹۲ ۱۷٬۹۵۴ ۲۱٬۷۳۴ ۱ ۱۳۳۱
۱۷ هشترود هشترود ۱۸٬۴۱۸ ۱۹٬۹۰۳ ۲۰٬۵۷۲ ۱ ۱۳۳۰
۱۸ سهند اسکو ۱۶٬۱۴۰ ۱۶٬۹۸۳ ۱۸٬۴۵۹ ۲ ۱۳۸۶
۱۹ ایلخچی اسکو ۱۳٬۹۲۷ ۱۵٬۲۳۱ ۱۶٬۵۷۴ ۳ ۱۳۴۰
۲۰ باسمنج تبریز ۱۰٬۷۳۶ ۱۱٬۱۹۰ ۱۲٬۶۹۲ ۴ ۱۳۲۸
۲۱ ممقان آذرشهر ۱۰٬۸۷۲ ۱۳٬۳۵۹ ۱۱٬۸۹۲ ۲ ۱۳۳۶
۲۲ گوگان آذرشهر ۱۰٬۹۴۹ ۱۱٬۳۹۵ ۱۱٬۷۴۲ ۳ ۱۳۳۶
۲۳ هریس هریس ۹٬۵۱۳ ۹٬۸۲۳ ۱۰٬۵۱۵ ۱ ۱۳۳۳
۲۴ یامچی مرند ۹٬۳۲۰ ۹٬۸۳۲ ۱۰٬۳۹۲ ۲ ۱۳۷۹
۲۵ صوفیان شبستر ۸٬۷۳۳ ۹٬۱۲۶ ۹٬۹۶۳ ۲ ۱۳۴۱
۲۶ کلیبر کلیبر ۹٬۰۳۰ ۹٬۸۸۷ ۹٬۳۲۴ ۱ ۱۳۴۲
۲۷ هادیشهر جلفا ۶٬۹۸۳ ۷٬۸۵۶ ۸٬۸۱۰ ۲ ۱۳۴۹
۲۸ شندآباد شبستر ۸٬۷۹۷ ۹٬۰۳۴ ۸٬۴۸۹ ۳ ۱۳۵۸
۲۹ کشکسرای مرند ۷٬۴۳۹ ۷٬۷۲۳ ۸٬۰۶۰ ۳ ۱۳۷۳
۳۰ تسوج شبستر ۷٬۳۳۲ ۷٬۳۷۰ ۷٬۵۲۲ ۴ ۱۳۳۶
۳۱ کلوانق هریس ۶٬۳۴۴ ۶٬۷۹۲ ۷٬۴۶۵ ۲ ۱۳۷۷
۳۲ ترکمانچای میانه ۶٬۴۳۴ ۷٬۰۹۴ ۷٬۴۴۳ ۲ ۱۳۶۹
۳۳ لیلان ملکان ۶٬۰۷۹ ۶٬۱۷۵ ۶٬۳۵۶ ۲ ۱۳۷۶
۳۴ سیس شبستر ۵٬۱۲۷ ۵٬۵۰۲ ۶٬۱۰۶ ۵ ۱۳۷۲
۳۵ بخشایش هریس ۵٬۷۵۲ ۶٬۰۹۸ ۶٬۱۰۲ ۳ ۱۳۷۵
۳۶ قره‌آغاج چاراویماق ۴٬۱۵۷ ۵٬۶۵۲ ۶٬۱۰۲ ۱ ۱۳۷۳
۳۷ مهربان سراب ۶٬۰۰۰ ۶٬۰۹۵ ۵٬۷۷۲ ۲ ۱۳۴۱
۳۸ تیمورلو آذرشهر ۵٬۲۲۱ ۵٬۴۲۲ ۵٬۳۷۵ ۴ ۱۳۹۰
۳۹ ورزقان ورزقان ۳٬۵۴۹ ۵٬۳۸۵ ۵٬۳۴۸ ۱ ۱۳۷۲
۴۰ زرنق هریس ۴٬۷۶۶ ۵٬۷۱۳ ۵٬۳۴۳ ۴ ۱۳۷۳
۴۱ شربیان سراب ۴٬۳۷۴ ۴٬۷۳۷ ۴٬۸۷۷ ۳ ۱۳۷۸
۴۲ کوزه‌کنان شبستر ۳٬۵۲۴ ۳٬۲۷۴ ۴٬۷۳۰ ۶ ۱۳۸۱
۴۳ وایقان شبستر ۴٬۰۹۱ ۴٬۲۹۸ ۴٬۶۷۸ ۷ ۱۳۷۲
۴۴ هوراند هوراند ۳٬۸۷۶ ۴٬۴۴۵ ۴٬۶۵۸ ۱ ۱۳۷۶
۴۵ مبارک‌شهر ملکان ۳٬۶۶۱ ۴٬۱۹۸ ۴٬۴۵۶ ۳ ۱۳۹۲
۴۶ بناب مرند مرند ۴٬۴۳۰ ۴٬۳۷۱ ۴٬۳۱۱ ۴ ۱۳۸۳
۴۷ شرفخانه شبستر ۳٬۸۷۲ ۳٬۵۸۵ ۴٬۲۴۴ ۸ ۱۳۴۰
۴۸ خواجه هریس ۳٬۷۰۰ ۳٬۸۰۱ ۴٬۰۱۱ ۵ ۱۳۷۳
۴۹ آچاچی میانه ۳٬۷۷۷ ۳٬۶۸۳ ۳٬۶۴۷ ۳ ۱۳۹۲
۵۰ دوزدوزان سراب ۳٬۵۵۷ ۳٬۸۱۵ ۳٬۶۲۷ ۴ ۱۳۷۹
۵۱ خوشه مهر بناب ۳٬۶۳۳ ۳٬۷۳۸ ۳٬۵۲۸ ۲ ۱۳۹۷
۵۲ خاروانا ورزقان ۱٬۶۴۲ ۱٬۳۷۳ ۳٬۳۵۳ ۲ ۱۳۷۹
۵۳ خامنه شبستر ۲٬۷۵۰ ۲٬۵۴۱ ۳٬۰۵۶ ۷ ۱۳۱۴
۵۴ تیکمه‌داش بستان‌آباد ۲٬۴۶۸ ۲٬۶۴۵ ۲٬۹۷۴ ۲ ۱۳۷۶
۵۵ آقکند
(شرقی‌ترین)
میانه ۱٬۸۲۳ ۱٬۷۳۳ ۲٬۹۰۲ ۴ ۱۳۷۹
۵۶ آبش‌احمد کلیبر ۲٬۳۲۹ ۲٬۳۱۸ ۲٬۷۱۵ ۲ ۱۳۸۱
۵۷ زنوز مرند ۲٬۶۱۸ ۲٬۶۲۶ ۲٬۴۶۵ ۵ ۱۳۳۲
۵۸ ترک میانه ۱٬۸۶۹ ۲٬۴۰۶ ۲٬۰۳۱ ۵ ۱۳۷۹
۵۹ خمارلو
(شمالی‌ترین)
خداآفرین ۱٬۲۲۲ ۱٬۶۵۹ ۱٬۹۰۲ ۱ ۱۳۷۷
۶۰ خداجو مراغه ۱٬۴۵۸ ۱٬۵۸۴ ۱٬۸۲۴ ۲ ۱۳۷۷
۶۱ سیه‌رود جلفا ۱٬۳۵۴ ۱٬۵۵۳ ۱٬۵۴۸ ۳ ۱۳۷۹
۶۲ نظرکهریزی هشترود ۱٬۱۸۱ ۱٬۲۶۶ ۱٬۲۱۵ ۲ ۱۳۸۳
۶۳ جوان‌قلعه عجب‌شیر ۶۲۲ ۵۸۹ ۷۰۰ ۲ ۱۳۹۲

منابعویرایش

  1. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
  2. «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
  3. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
  4. «پورتال وزارت کشور». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲.