فهرست شهرهای استان خراسان رضوی

تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، استان خراسان رضوی ۸۶ شهر دارد.[۱]

مشهد، دومین شهر پرجمعیت ایران

شهرهاویرایش

# شهر شهرستان جمعیت
(۱۳۹۵)[۲]
سال
تأسیس[۳]
درجهٔ
شهرداری[۴]
مساحت
(هکتار)
ارتفاع
(متر)
۱ مشهد مشهد ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ ۱۲۹۷ ۱۲
۲ نیشابور نیشابور ۲۶۴٬۳۷۵ ۱۳۱۰ ۹
۳ سبزوار سبزوار ۲۴۳٬۷۰۰ ۱۳۱۵ ۱۰
۴ تربت حیدریه تربت حیدریه ۱۴۰٬۰۱۹ ۱۳۰۷ ۸
۵ کاشمر کاشمر ۱۰۲٬۲۸۲ ۱۳۰۸ ۸
۶ قوچان قوچان ۱۰۱٬۶۰۴ ۱۳۰۴ ۸
۷ تربت جام تربت جام ۱۰۰٬۴۴۹ ۱۳۱۱ ۸
۸ تایباد تایباد ۵۶٬۵۶۲ ۱۳۳۰ ۷
۹ چناران چناران ۵۳٬۸۷۹ ۱۳۴۶ ۷
۱۰ سرخس سرخس ۴۲٬۱۷۹ ۱۳۲۸ ۷
۱۱ گناباد گناباد ۴۰٬۷۷۳ ۱۳۱۶ ۷
۱۲ فریمان فریمان ۳۹٬۵۱۵ ۱۳۱۶ ۷
۱۳ گلبهار گلبهار ۳۶٬۸۷۷ ۱۳۹۱ ۷
۱۴ درگز درگز ۳۶٬۷۶۲ ۱۳۲۰ ۷
۱۵ خواف خواف ۳۳٬۱۸۹ ۱۳۱۴ ۷
۱۶ بردسکن بردسکن ۲۸٬۲۳۳ ۱۳۴۰ ۷
۱۷ طرقبه بینالود ۲۰٬۹۹۸ ۱۳۳۲ ۷
۱۸ فیض‌آباد مه‌ولات ۱۸٬۱۲۰ ۱۳۳۷ ۶
۱۹ نقاب جوین ۱۴٬۷۸۳ ۱۳۷۳ ۶
۲۰ شاندیز بینالود ۱۳٬۹۸۷ ۱۳۳۶ ۷
۲۱ خرو زبرخان ۱۳٬۵۳۵ ۱۳۷۸ ۳
۲۲ خلیل‌آباد خلیل‌آباد ۱۲٬۷۵۱ ۱۳۴۶ ۶
۲۳ سنگان خواف ۱۲٬۴۴۳ ۱۳۶۹ ۵
۲۴ بجستان بجستان ۱۱٬۷۴۱ ۱۳۱۷ ۵
۲۵ کاریز تایباد ۱۱٬۱۰۲ ۱۳۸۲ ۴
۲۶ مشهد ریزه تایباد ۱۰٬۱۰۵ ۱۳۸۴ ۴
۲۷ دولت‌آباد زاوه ۹٬۳۲۹ ۱۳۳۹ ۵
۲۸ جغتای جغتای ۹٬۲۶۸ ۱۳۶۵ ۶
۲۹ نشتیفان خواف ۹٬۱۷۶ ۱۳۸۲ ۴
۳۰ باخرز باخرز ۹٬۰۴۴ ۱۳۶۹ ۶
۳۱ رضویه مشهد ۸٬۸۵۰ ۱۳۷۹ ۴
۳۲ صالح‌آباد صالح‌آباد ۸٬۶۲۵ ۱۳۴۲ ۵
۳۳ فرهادگرد فریمان ۸٬۴۴۲ ۱۳۸۲ ۴
۳۴ گلمکان گلبهار ۸٬۳۷۳ ۱۳۸۷ ۴
۳۵ احمدآباد صولت تربت جام ۸٬۳۲۶ ۱۳۸۶ ۱
۳۶ کلات کلات ۷٬۶۸۷ ۱۳۳۰ ۵
۳۷ سلامی خواف ۷٬۵۵۵ ۱۳۸۳ ۴
۳۸ رشتخوار رشتخوار ۷٬۵۱۴ ۱۳۱۸ ۶
۳۹ نصرآباد تربت جام ۷٬۴۶۰ ۱۳۷۸ ۴
۴۰ نیل‌شهر تربت جام ۷٬۳۷۱ ۱۳۸۴ ۱
۴۱ جنگل رشتخوار ۶٬۶۵۰ ۱۳۸۳ ۴
۴۲ کندر خلیل‌آباد ۶٬۴۶۰ ۱۳۸۴ ۳
۴۳ انابد بردسکن ۶٬۱۸۶ ۱۳۷۹ ۴
۴۴ سفیدسنگ فریمان ۶٬۱۲۹ ۱۳۸۳ ۴
۴۵ سلطان‌آباد خوشاب ۵٬۹۳۲ ۱۳۷۸ ۴
۴۶ فیروزه فیروزه ۵٬۸۸۴ ۱۳۷۵ ۵
۴۷ درود زبرخان ۵٬۷۱۷ ۱۳۴۲ ۵
۴۸ ریوش کوهسرخ ۵٬۶۸۷ ۱۳۷۸ ۳
۴۹ بیدخت گناباد ۵٬۵۰۱ ۱۳۳۲ ۵
۵۰ قاسم‌آباد خواف ۵٬۱۴۵ ۱۳۷۹ ۳
۵۱ قلندرآباد فریمان ۴٬۸۸۰ ۱۳۷۹ ۳
۵۲ کاخک گناباد ۴٬۶۲۵ ۱۳۲۸ ۴
۵۳ گرماب فیروزه ۴٬۳۱۶ ۱۴۰۰[۵]
۵۴ سده خواف ۴،۲۵۸ ۱۴۰۰[۶]
۵۵ رودآب سبزوار ۴٬۰۲۸ ۱۳۷۵ ۳
۵۶ شادمهر مه‌ولات ۳٬۸۲۵ ۱۳۸۷ ۳
۵۷ حکم‌آباد جوین ۳،۸۲۴ ۱۳۹۷ ۱
۵۸ بار نیشابور ۳٬۷۶۵ ۱۳۸۷ ۱
۵۹ شهرزو کلات ۳٬۷۴۵ ۱۳۸۴ ۲
۶۰ کدکن تربت حیدریه ۳٬۷۱۹ ۱۳۷۵ ۳
۶۱ نسر تربت حیدریه ۳٬۶۳۳ ۱۳۹۹[۷]
۶۲ چنار کلات ۳٬۵۹۷ ۱۳۹۹[۸]
۶۳ بایگ تربت حیدریه ۳٬۵۴۵ ۱۳۷۸ ۳
۶۴ مشکان خوشاب ۳٬۵۴۰ ۱۳۹۷ ۱
۶۵ نوده انقلاب خوشاب ۳٬۸۹۶ ۱۳۹۹[۹]
۶۶ یونسی بجستان ۳٬۴۲۶ ۱۳۸۳ ۳
۶۷ روشناوند گناباد ۳،۲۷۲ ۱۳۹۹[۱۰]
۶۸ ششتمد ششتمد ۳٬۱۰۸ ۱۳۷۹ ۳
۶۹ قدمگاه زبرخان ۳٬۰۱۰ ۱۳۷۵ ۳
۷۰ داورزن داورزن ۲٬۷۴۴ ۱۳۷۵ ۳
۷۱ نوخندان درگز ۲٬۶۳۴ ۱۳۳۹ ۳
۷۲ ریواده جغتای ۲٬۴۴۷ ۱۳۹۷ ۱
۷۳ چاپشلو درگز ۲٬۳۷۴ ۱۳۷۶ ۲
۷۴ شهرآباد بردسکن ۲٬۰۸۳ ۱۳۸۸ ۲
۷۵ ملک‌آباد مشهد ۲٬۰۵۶ ۱۳۷۹ ۳
۷۶ عشق‌آباد نیشابور ۱٬۹۹۳ ۱۳۷۸ ۳
۷۷ لطف‌آباد درگز ۱٬۸۶۵ ۱۳۴۱ ۳
۷۸ چخماق زاوه ۲٬۴۷۸
۷۹ قلعه‌نو علیا باخرز ۲٬۴۲۳
۸۰ سمیع‌آباد تربت جام ۱٬۴۰۸ ۱۳۹۷ ۱
۸۱ رباط سنگ تربت حیدریه ۱٬۵۵۱ ۱۳۸۰ ۲
۸۲ چکنه نیشابور ۱٬۳۸۱ ۱۳۸۱ ۳
۸۳ همت‌آباد فیروزه ۱٬۲۷۴ ۱۳۸۷ ۲
۸۴ مزداوند سرخس ۱٬۲۴۱ ۱۳۸۳ ۱
۸۵ ریوند داورزن ۱،۰۳۴
۸۶ باجگیران قوچان ۵۹۴ ۱۰۳۵ ۳
۸۷ مزرج قوچان ۳٬۷۰۴ ۱۴۰۰
۸۸ شهرکهنه قوچان ۳٬۶۸۳
۸۹ حسن آباد کلات ۲٬۸۷۲ ۱۴۰۰
۹۰ آلماجق قوچان ۱,۵۸۵ ۱۴۰۰
۹۱ اسحاق‌آباد زبرخان ۴٬۲۸۸ ۱۴۰۰
۹۲ جنت آباد صالح آباد ۱٬۶۵۱ ۱۳۹۹
۹۳ سیدآباد چناران ۵٬۳۱۲ ۱۳۹۹
۹۴ رادکان چناران ۲٬۶۰۹ ۱۳۹۹
۹۵ شامکان ششتمد ۲٬۱۰۲ ۱۳۹۹
۹۶ فرگ قلعه کاشمر ۴,۲۲۱ ۱۳۹۹

جمعیت تاریخیویرایش

# شهر جمعیت
۱۳۹۵[۱۱] ۱۳۹۰[۱۲] ۱۳۸۵[۱۳] ۱۳۷۵[۱۴] ۱۳۶۵[۱۵] ۱۳۵۵[۱۶] ۱۳۴۵[۱۷] ۱۳۳۵
۱ مشهد ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ ۲٬۷۶۶٬۲۵۸ ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ ۱٬۸۸۷٬۴۰۵ ۱٬۴۶۳٬۵۰۸ ۶۶۷٬۷۷۰ ۴۰۹٬۶۱۶ ۲۴۱٬۹۸۹[۱۸]
۲ نیشابور ۲۶۴٬۳۷۵ ۲۳۹٬۱۸۵ ۲۰۵٬۹۷۲ ۱۵۸٬۸۴۷ ۱۰۹٬۲۵۸ ۵۹٬۵۶۲ ۳۳٬۴۸۲ ۲۵٬۸۲۰[۱۹]
۳ سبزوار ۲۴۳٬۷۰۰ ۲۳۱٬۵۵۷ ۲۰۸٬۱۷۲ ۱۷۰٬۷۳۸ ۱۲۹٬۱۰۳ ۶۹٬۵۶۲ ۴۲٬۴۱۵ ۳۰٬۵۴۵[۲۰]
۴ تربت حیدریه ۱۴۰٬۰۱۹ ۱۳۱٬۱۵۰ ۱۱۹٬۳۶۰ ۹۴٬۶۴۷ ۷۲٬۰۶۸ ۴۳٬۲۵۹ ۳۰٬۱۰۶ ۱۹٬۸۳۰[۲۱]
۵ کاشمر ۱۰۲٬۲۸۲ ۹۰٬۲۰۰ ۸۱٬۵۲۷ ۶۹٬۱۷۷ ۴۹٬۲۵۹ ۲۶٬۸۸۳ ۱۷٬۰۶۵ ۱۳٬۲۹۹[۲۲]
۶ قوچان ۱۰۱٬۶۰۴ ۱۰۳٬۷۶۰ ۹۶٬۹۵۳ ۸۵٬۷۵۰ ۶۶٬۵۳۱ ۴۰٬۳۰۱ ۲۹٬۱۳۳ ۲۱٬۲۵۰[۲۳]
۷ تربت جام ۱۰۰٬۴۴۹ ۹۴٬۷۵۸ ۸۳٬۵۵۸ ۶۸٬۴۸۳ ۶۴٬۰۱۰ ۲۱٬۴۴۴ ۱۳٬۹۵۸ ۶٬۷۵۶[۲۴]
۸ تایباد ۵۶٬۵۶۲ ۵۲٬۲۸۰ ۴۶٬۲۲۸ ۳۹٬۳۰۲ ۳۰٬۹۷۹ ۱۱٬۹۹۶ ۵٬۹۳۸ ۲٬۸۶۶[۲۴][الف]
۹ چناران ۵۳٬۸۷۹ ۴۸٬۵۶۷ ۴۱٬۷۳۵ ۳۲٬۰۶۴ ۱۹٬۷۲۰ ۸٬۵۰۳
۱۰ سرخس ۴۲٬۱۷۹ ۳۷٬۱۶۲ ۳۳٬۵۷۱ ۲۸٬۵۴۷ ۱۶٬۵۵۹ ۶٬۸۰۶ ۳٬۶۶۸ ۳٬۴۶۱[۱۸]
۱۱ گناباد ۴۰٬۷۷۳ ۳۶٬۳۶۷ ۳۴٬۵۶۳ ۳۰٬۱۴۹ ۲۱٬۳۵۹ ۱۰٬۶۱۰ ۸٬۱۵۲ ۷٬۵۵۵[۲۵]
۱۲ فریمان ۳۹٬۵۱۵ ۳۶٬۵۵۰ ۳۲٬۶۱۰ ۲۶٬۹۶۶ ۲۱٬۱۳۸ ۱۲٬۳۸۵ ۷٬۸۹۴ ۴٬۸۰۲[۱۸]
۱۳ گلبهار ۳۶٬۸۷۷
۱۴ درگز ۳۶٬۷۶۲ ۳۷٬۰۵۴ ۳۴٬۳۰۵ ۳۱٬۱۶۲ ۲۴٬۱۵۹ ۱۴٬۰۴۹ ۱۰٬۷۱۱ ۸٬۵۴۱[۲۶]
۱۵ خواف ۳۳٬۱۸۹ ۲۸٬۴۴۴ ۲۱٬۱۶۰ ۱۶٬۷۹۸ ۱۴٬۰۷۹ ۶٬۶۲۱ ۵٬۰۰۱ ۴٬۱۴۴[۲۱][ب]
۱۶ بردسکن ۲۸٬۲۳۳ ۲۶٬۱۰۷ ۲۲٬۲۱۱ ۱۷٬۳۶۵ ۱۰٬۶۹۱ ۵٬۰۵۸ ۳٬۰۹۵
۱۷ طرقبه ۲۰٬۹۹۸ ۱۶٬۷۱۸ ۱۳٬۱۵۸ ۹٬۹۸۲ ۸٬۹۱۷ ۱۰٬۱۰۱ ۴٬۰۲۴ ۲٬۳۸۳[۱۸]
۱۸ فیض‌آباد ۱۸٬۱۲۰ ۱۶٬۲۵۳ ۱۴٬۷۲۱ ۱۲٬۵۳۷ ۹٬۱۶۳ ۵٬۲۸۴ ۳٬۴۶۵
۱۹ نقاب ۱۴٬۷۸۳ ۱۳٬۶۱۴ ۱۲٬۰۲۲ ۹٬۵۷۸
۲۰ شاندیز ۱۳٬۹۸۷ ۱۰٬۴۲۸ ۶٬۴۰۲ ۴٬۰۷۷ ۴٬۱۳۲ ۲٬۶۱۸ ۲٬۰۲۴
۲۱ خرو ۱۳٬۵۳۵ ۱۴٬۱۱۵ ۱۱٬۹۳۱
۲۲ خلیل‌آباد ۱۲٬۷۵۱ ۱۱٬۰۹۴ ۸٬۴۰۹ ۷٬۹۳۵ ۶٬۶۰۲ ۳٬۷۱۹
۲۳ سنگان ۱۲٬۴۴۳ ۹٬۵۰۰ ۸٬۷۱۸ ۷٬۱۱۶
۲۴ بجستان ۱۱٬۷۴۱ ۱۱٬۱۳۳ ۱۱٬۱۳۶ ۹٬۳۰۷ ۷٬۴۵۱ ۵٬۵۴۰ ۴٬۲۱۷ ۳٬۸۲۳[۲۷]
۲۵ کاریز ۱۱٬۱۰۲ ۱۰٬۳۹۱ ۹٬۵۶۵
۲۶ مشهد ریزه ۱۰٬۱۰۵ ۹٬۲۱۱ ۸٬۳۰۷
۲۷ دولت‌آباد ۹٬۳۲۹ ۹٬۶۰۶ ۸٬۷۴۰ ۷٬۸۴۳ ۷٬۰۵۲ ۴٬۶۴۰ ۳٬۶۴۰
۲۸ جغتای ۹٬۲۶۸ ۸٬۲۱۲ ۶٬۰۲۷ ۵٬۷۳۱ ۴٬۰۶۱
۲۹ نشتیفان ۹٬۱۷۶ ۷٬۴۲۶ ۶٬۵۴۷
۳۰ باخرز ۹٬۰۴۴ ۸٬۳۹۲ ۶٬۸۵۴ ۶٬۳۷۷
۳۱ رضویه ۸٬۸۵۰ ۴٬۵۴۲ ۲٬۷۸۵
۳۲ صالح‌آباد ۸٬۶۲۵ ۹٬۶۴۲ ۸٬۲۸۰ ۵٬۷۹۱ ۳٬۶۴۴ ۹۹۸ ۷۷۳
۳۳ فرهادگرد ۸٬۴۴۲ ۷٬۶۴۷ ۶٬۶۲۰
۳۴ گلمکان ۸٬۳۷۳ ۹٬۵۳۴
۳۵ احمدآباد صولت ۸٬۳۲۶ ۶٬۷۵۸
۳۶ کلات ۷٬۶۸۷ ۷٬۵۳۲ ۶٬۵۲۹ ۶٬۶۱۹ ۴٬۶۸۸ ۲٬۲۷۲ ۱٬۱۹۸ ۱٬۰۱۵[۲۸]
۳۷ سلامی ۷٬۵۵۵ ۶٬۵۸۱ ۶٬۰۵۶
۳۸ رشتخوار[پ] ۷٬۵۱۴ ۶٬۶۸۶ ۵٬۱۲۳ ۴٬۶۲۳ ۳٬۳۰۰ ۲٬۲۸۹ ۲٬۰۰۳ ۱٬۹۹۹[۲۱]
۳۹ نصرآباد ۷٬۴۶۰ ۷٬۷۵۷ ۶٬۸۳۵
۴۰ نیل‌شهر ۷٬۳۷۱ ۶٬۷۹۷ ۶٬۶۷۴
۴۱ جنگل ۶٬۶۵۰ ۶٬۴۹۰ ۶٬۲۳۲
۴۲ کندر ۶٬۴۶۰ ۶٬۰۰۲ ۵٬۷۰۰
۴۳ انابد ۶٬۱۸۶ ۵٬۷۳۹ ۵٬۹۶۸
۴۴ سفیدسنگ ۶٬۱۲۹ ۵٬۵۴۵ ۴٬۸۹۴
۴۵ سلطان‌آباد ۵٬۹۳۲ ۵٬۴۹۵ ۴٬۸۲۱
۴۶ فیروزه ۵٬۸۸۴ ۵٬۷۶۹ ۴٬۹۰۶ ۴٬۲۴۶[ت]
۴۷ درود ۵٬۷۱۷ ۵٬۴۴۹ ۴٬۹۷۹ ۶٬۰۳۸ ۶٬۴۷۳ ۵٬۷۷۹ ۴٬۴۵۵
۴۸ ریوش ۵٬۶۸۷ ۵٬۷۶۲ ۴٬۶۱۰
۴۹ بیدخت ۵٬۵۰۱ ۵٬۳۴۸ ۴٬۸۲۳ ۴٬۸۷۰ ۴٬۳۴۳ ۳٬۳۰۰ ۲٬۶۶۷ ۲٬۳۵۱[۲۵]
۵۰ قاسم‌آباد ۵٬۱۴۵ ۴٬۴۱۴ ۴٬۰۲۲
۵۱ قلندرآباد ۴٬۸۸۰ ۴٬۹۲۴ ۴٬۸۷۲
۵۲ کاخک ۴٬۶۲۵ ۴٬۴۱۳ ۴٬۰۱۵ ۴٬۹۶۴ ۴٬۸۸۴ ۳٬۴۷۵ ۴٬۳۰۵ ۴٬۰۴۳[۲۵]
۵۳ گرماب
۵۴ سده
۵۵ رودآب ۴٬۰۲۸ ۴٬۰۴۲ ۳٬۴۷۰
۵۶ شادمهر ۳٬۸۲۵ ۳٬۶۷۸
۵۷ حکم‌آباد
۵۸ بار ۳٬۷۶۵ ۴٬۱۲۱
۵۹ شهرزو ۳٬۷۴۵ ۴٬۰۸۹ ۴٬۰۵۳
۶۰ کدکن ۳٬۷۱۹ ۳٬۷۸۸ ۳٬۱۶۶
۶۱ نسر
۶۲ چنار
۶۳ بایگ ۳٬۵۴۵ ۳٬۵۷۷ ۳٬۹۶۰
۶۴ مشکان
۶۵ نوده انقلاب
۶۶ یونسی ۳٬۴۲۶ ۳٬۵۰۴ ۳٬۳۴۹
۶۷ روشناوند
۶۸ ششتمد ۳٬۱۰۸ ۴٬۱۷۲ ۲٬۲۴۶
۶۹ قدمگاه ۳٬۰۱۰ ۳٬۷۱۴ ۳٬۰۰۶
۷۰ داورزن ۲٬۷۴۴ ۲٬۷۰۲ ۲٬۳۸۷
۷۱ نوخندان ۲٬۶۳۴ ۲٬۶۶۲ ۲٬۷۵۱ ۳٬۰۵۶ ۳٬۴۴۱ ۳٬۱۹۳ ۲٬۹۰۴
۷۲ ریواده
۷۳ چاپشلو ۲٬۳۷۴ ۲٬۴۷۴ ۲٬۲۴۷
۷۴ شهرآباد ۲٬۰۸۳ ۲٬۲۵۵
۷۵ ملک‌آباد ۲٬۰۵۶ ۱٬۴۸۷ ۱٬۱۶۱
۷۶ عشق‌آباد ۱٬۹۹۳ ۱٬۸۸۳ ۱٬۳۲۵
۷۷ لطف‌آباد ۱٬۸۶۵ ۱٬۷۹۰ ۱٬۸۹۷ ۱٬۹۸۲ ۲٬۰۸۴ ۲٬۰۷۸ ۲٬۰۷۲
۷۸ چخماق
۷۹ قلعه‌نو علیا
۸۰ سمیع‌آباد
۸۱ رباط سنگ ۱٬۵۵۱ ۱٬۷۲۱ ۱٬۳۴۴
۸۲ چکنه ۱٬۳۸۱ ۱٬۸۳۴ ۱٬۳۶۳
۸۳ همت‌آباد ۱٬۲۷۴ ۱٬۴۳۴
۸۴ مزداوند ۱٬۲۴۱ ۱٬۵۵۹ ۱٬۰۲۸
۸۵ ریوند
۸۶ باجگیران ۵۹۴ ۴۰۶ ۷۵۳ ۶۴۵ ۸۵۴ ۶۶۷ ۹۹۶ ۱٬۱۰۱[۲۳]
  در زمان سرشماری شهر نبودند.

موقعیت شهرهاویرایش

 
موقعیت شهرهای استان خراسان رضوی
  مرکز استان   مرکز شهرستان   شهر

جستارهای وابستهویرایش

یادداشت‌هاویرایش

 1. تحت عنوان «طیبات»
 2. تحت عنوان «رود»
 3. تا سال ۱۳۷۵ تحت عنوان «دشتخوار»
 4. تحت عنوان «بزغان»

منابعویرایش

 1. «خلاصه گزارش فایل جغرافیایی سال ۱۳۹۹» (PDF). مرکز آمار. دریافت‌شده در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰.
 2. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵» (اکسل). درگاه ملی آمار.
 3. «درجه جمعیت و سال تأسیس شهرداری‌ها» (PDF). سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تیر ۱۳۹۹. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰.
 4. «درجه جمعیت و سال تأسیس شهرداری‌ها» (PDF). سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. مهر ۱۴۰۰.
 5. «تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی». روزنامه رسمی کشور. دریافت‌شده در ۱۸ آوریل ۲۰۲۱.
 6. «تغییرات تقسیماتی در استان خراسان رضوی». پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور. ۲۰۲۰-۰۵-۱۶.
 7. «تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی». روزنامه رسمی کشور. ۲۳ فروردین ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱.
 8. «تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای چنار دهستان زاوین بخش زاوین شهرستان کلات استان خراسان رضوی، به شهر». روزنامه رسمی کشور. ۲۳ فروردین ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱.
 9. «وزیر کشور با تبدیل روستای نوده انقلاب به شهر موافقت کرد». وزارت کشور. ۲۶ خرداد ۱۳۹۹.
 10. «تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي روشناوند از شهرستان گناباد استان خراسان رضوي به شهر». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۸ آبان ۱۳۹۹.
 11. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵» (اکسل). درگاه ملی آمار.
 12. «نتایج سرشماری – جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری ۱۳۹۰» (اکسل). درگاه ملی آمار.
 13. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.
 14. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵-۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 15. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵-۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 16. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵-۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 17. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵-۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۲ ۱۸٫۳ گزارش مشروح حوزه سرشماری مشهد (PDF). وزارت کشور. آبان ۱۳۳۷.
 19. گزارش مشروح حوزه سرشماری نیشابور (PDF). وزارت کشور. تیر ۱۳۳۸.
 20. گزارش مشروح حوزه سرشماری سبزوار (PDF). وزارت کشور. خرداد ۱۳۳۸.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ گزارش مشروح حوزه سرشماری تربت حیدریه (PDF). وزارت کشور. تیر ۱۳۳۸.
 22. گزارش مشروح حوزه سرشماری کاشمر (PDF). وزارت کشور. مرداد ۱۳۳۸.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ گزارش مشروح سرشماری حوزه قوچان (PDF). وزارت کشور. تیر ۱۳۳۸.
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ گزارش مشروح حوزه سرشماری تربت جام (PDF). وزارت کشور. مهر ۱۳۳۸.
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ ۲۵٫۲ گزارش مشروح سرشماری حوزه گناباد (PDF). وزارت کشور. مهر ۱۳۳۸.
 26. گزارش مشروح سرشماری حوزه درگز (PDF). وزارت کشور. شهریور ۱۳۳۸.
 27. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵-۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 28. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵-۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران