ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه/بایگانی ۱۵

درخواست‌های محافظت

هرسین

بحث زیر پایان یافته‌است.

سلام. تقاضای حفاظت از هرسین را دارم، به دلیل جنگ‌های ویرایشی متعددی که عمدتاً‌هم بر سر زبان و قومیت انجام می‌شوند و نیت علمی ندارند. پەڕاو (بحث) ‏۳ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۷ (UTC)

محمدحسین مهدویان

بحث زیر پایان یافته‌است.

محمدحسین مهدویان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان افزودن مطالب دست اول - جنگ ویرایشی. — Mahdi 28 ‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۴ (UTC)

نیازی نیست. — Mahdi 28 ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۰ (UTC)

مامه بابا تیام

مامه بابا تیام (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده آی‌پی‌ها. Maometto ‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۹ (UTC)

توپاک شکور

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها . Soso freak ‏۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)

مهدی مقصودی شهمیرزادی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مهدی مقصودی شهمیرزادی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی. Aliresajavann (بحث) ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۰۱ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدت یک هفته — Mahdi 28 ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۸ (UTC)

کردستان

بحث زیر پایان یافته‌است.
برای ۳ روز. Arian بحث ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۷ (UTC)

کردستان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خراب‌کاری اخیر. Aliresajavann (بحث) ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد.فعلاً برای ۳ روز محافظت کردم. در صورت تکرار، به یک هفته افزایش می‌یابد. Arian بحث ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۶ (UTC)

فتاح قاضی خلیل

بحث زیر پایان یافته‌است.

فتاح قاضی خلیل (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – این اولین نوشته من است زیاد کامل نیست. زیاد سعی‌ کردم استاندارد ویکی پدیا را حفظ شود امیدوارم قابل قبول باشد. با احترام. Ahmad F. Ghazi (بحث) ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۴ (UTC)

  رد شد این صفحه صرفا برای درخواست محافظت مقاله است. — Mahdi 28 ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۰ (UTC)

لیگ برتر خلیج فارس

نیمه‌محافظت. با توجه به اینکه این صفحه به طور روزمره توسط ای‌پی‌ها دچار خرابکاری می‌شود درخواست دارم حداقل به مدت شش ماه به حالت نیمه محافظت دربیاد. وحید (بحث) ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۵۹ (UTC)

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – دو کاربر در حال برچسب زدن وبرداشتن هستند. Mahdi Mousavi ؛ کاربرِ نگهبان؛ (بحث) ‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۳ (UTC)
@Mahdi Mousavi: یکی از اون دو کاربر من هستم، اصلاً حتی اجازه داده نشد پیشنهاد من برای ادغام صفحات بررسی و به بحث گذاشته بشه. وحید (بحث) ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۰۳ (UTC)

نقد علی شریعتی

نیمه‌محافظت. خرابکاری ایپی ها که سعی در ویرایش های دروغ اند این مغاله کاملا با سند و مدرک هست به دلیل وجود تعصبات قصد در تغیر و دروغ نشان دان مطالب دارن. Mogtaba.ebrahimy (بحث) ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۰ (UTC)

سرزمین مادری (مجموعه تلویزیونی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

سرزمین مادری (مجموعه تلویزیونی) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Aliresajavann (بحث) ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۳ (UTC)

  کاربر(ان) قطع دسترسی شدند Arian بحث ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۸ (UTC)
در خرابکاری‌های اخیر فقط یک آی‌پی حضور داشت که برای ۲۴ ساعت بسته شد. در صورت تکرار، مدت قطع دسترسی بیشتر و صفحه محافظت خواهد شد. Arian بحث ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۹ (UTC)

@Arian: چرا امکان درخواست قطع دسترسی برای کاربران و آی‌پی‌ها از طریق توینکل وجود ندارد؟ فقط امکان شکایت هست. --Aliresajavann (بحث) ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۸ (UTC)

@Aliresajavann: چون تصمیم‌گیری برای قطع دسترسی با مدیران و ویکی‌بانان است. ممکن است در بعضی موارد نیاز به قطع دسترسی نباشد. برای همین امکان شکایت قرار داده شده تا اول موضوع به درستی بررسی شود. --Arian بحث ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۲ (UTC)

@Arian: شکایت روی نام‌کاربری است، نه روی خرابکاری کاربر. یک برسی روی نام‌کاربری خودم کنید، ببینید شکایت و درخواست قطع دسترسی برای کاربران نیست. -- Aliresajavann (بحث) ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۹ (UTC)

باز خرابکاری انجام شده‌است. لطفا بررسی شود. -- Aliresajavann (بحث) ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)

علی ططری

بحث زیر پایان یافته‌است.

علی ططری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری. Marykhachii (بحث) ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۲ (UTC)

جعفر حاجی کریم نظری

بحث زیر پایان یافته‌است.

جعفر حاجی کریم نظری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – حمله و خرابکاری. Marykhachii (بحث) ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۲۰ (UTC)

  توسط مدرن گرامی. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۴ (UTC)

باشگاه فوتبال سپیدرود رشت

بحث زیر پایان یافته‌است.

باشگاه فوتبال سپیدرود رشت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در برابر آی‌پی: پربازدید. Aliresajavann (بحث) ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۴۵ (UTC)

  رد شد – صفحه‌ها به صورت پیشگیرانه محافظت نمی‌شوند. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)

زدبازی

بحث زیر پایان یافته‌است.

زدبازی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: گروه موسیقی معروف و پربازدید. Aliresajavann (بحث) ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۵۹ (UTC)

  رد شد – صفحه‌ها به صورت پیشگیرانه محافظت نمی‌شوند. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۱ (UTC)

جشن سپندارمذگان

بحث زیر پایان یافته‌است.

جشن سپندارمذگان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Aliresajavann (بحث) ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۲۸ (UTC)

  ۳ روز نیمه محافظت شد. در صورت ادامه خرابکاری‌ها مجددا مراجعه کنید. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۹ (UTC)

ابلوموفیسم

بحث زیر پایان یافته‌است.

ابلوموفیسم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده آی پی. مهدی موسوی؛ کاربرِ نگهبان؛ بحث ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۴۹ (UTC)

  یک هفته نیمه محافظت شد. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۲ (UTC)

هیچ‌کس

بحث زیر پایان یافته‌است.

هیچ‌کس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – درخواست نیمه حفاظت‌شده ویژه. Aliresajavann (بحث) ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۱ (UTC)

  یک هفته نیمه محافظت شد. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۹ (UTC)

مداخله نظامی ترکیه در سوریه

بحث زیر پایان یافته‌است.

مداخله نظامی ترکیه در سوریه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در برابر آی‌پی: نوشتار مقاله را تغییر می‌دهند. Aliresajavann (بحث) ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۵۱ (UTC)

  فعلا به محافظت نیازی نیست. A.M.Z.A (بحث) ‏۱ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۷ (UTC)

بحث ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه

نیمه‌محافظت دائم. ظرف یک سال گذشته چندده ویرایش در صفحه انجام شده که حتی یکی مفید نبوده است. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۷ (UTC)

دنا

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیمه محافظت به مدت یک هفته Mahdi 28 ‏۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۲۴ (UTC)

دنا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آی پی ها دایما تغییراتی قومیت گرایانه در صفحه ایجاد می کنند. قلۀ کوه ربطی به صلابت یک قوم ندارد. مهدی موسوی؛ کاربرِ نگهبان؛ «بحث» ‏۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۵ (UTC)

معین محمدی

بحث زیر پایان یافته‌است.

معین محمدی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – ایجادهای پی‌در‌پی (از ۶ اکتبر ۲۰۱۶ تا به حال،‌۱۵ بار ایجاد و حذف شده). Arian بحث ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۵۲ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۵ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۱۷ (UTC)

رادرفوردیم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

کامل محافظت. به علت خرابکاری شدید. بی‌پایان تغییرات در حال انتظار: خرابکاری مداوم – خرابکاری در مقاله خوب . Abcdxcv (بحث) ‏۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۹ (UTC)

دودمان پهلوی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان تغییرات در حال انتظار: خرابکاری مداوم – خرابکاری، صفحه مهم و پربازدید، محافظت «در انتظار» مناسب است. NameGame (بحث) ‏۳ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

سوفیا لورن

بحث زیر پایان یافته‌است.

سوفیا لورن (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – به دلیل سخنان امام جمعه مشهد طی روزهای آینده امکان خرابکاری در این صفحه زیاد است. حسین رونقی (بحث) ‏۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)

  توسط فاطمی گرامی. A.M.Z.A (بحث) ‏۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۲ (UTC)

پان‌ترکیسم

بحث زیر پایان یافته‌است.

پان‌ترکیسم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. حسین رونقی (بحث) ‏۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۵۵ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. ‎محمدحسین ‏۱۲ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)

جواد نوربخش

بحث زیر پایان یافته‌است.

جواد نوربخش (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

مدتی محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده.Nargess.n (بحث) ‏۱۲ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۸ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شدمحمدحسین ‏۱۲ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)

لیگ آزادگان ۹۷–۱۳۹۶ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم – مقاله بهم‌ریخته. NameGame (بحث) ‏۱۱ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شدمحمدحسین ‏۱۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۲ (UTC)

صادق خلخالی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت تغییرات در حال انتظار: خرابکاری مداوم – خرابکاری مداوم. NameGame (بحث) ‏۵ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۰۹ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۵ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۰ (UTC)

تظاهرات ۱۳۹۶ ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

تظاهرات ۱۳۹۶ ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت نیمه‌حفاظت: Content dispute/edit warring – با توجه به اهمیت موضوع و دستکاری محتوایی صفحه مورد نظر و جنگ ویرایشی درخواست محافظت دارم. -- حسین رونقی (بحث) ‏۱۳ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۲ (UTC)

  توسط مرد تنها گرامی به مدت یک ماه نیمه محافظت شده است. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۷ (UTC)

فهرست قهرمانان لیگ فوتبال ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بی‌پایان تغییرات در حال انتظار: خرابکاری مداوم – خرابکاری در مقاله برگزیده . NameGame (بحث) ‏۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۳۴ (UTC)

ونتورت میلر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

موقت تغییرات در حال انتظار: Special:Diff/22251821/22261241. NameGame (بحث) ‏۳ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۰۵ (UTC)

باشگاه فوتبال نساجی مازندران

بحث زیر پایان یافته‌است.

باشگاه فوتبال نساجی مازندران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – درود، محافظت‌های کوتاه مدت پاسخگوی خرابکاری‌های این مقاله نیست و بهتر است مدت بلندتری محافظت شود. — Mahdi 28 ‏۱۳ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۵ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۹ (UTC)

لار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

تغییرات در حال انتظار: ویرایش‌های زیادی می‌شود و منابعی نمی‌آورند. نمونه Special:Diff/22304778/22304803. NameGame (بحث) ‏۷ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)

عفرین (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت تغییرات در حال انتظار: مقاله با بازدید 6,360 در 18 مارس. https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=fa.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=latest-20&pages=عفرین . NameGame (بحث) ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۲ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۵ (UTC)

زیر صفحات پودمان تلفظ انگلیسی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل. به علت خطرپذیری بالا (تراگنجانش پرتعداد). -- آلفا۸۰ (بحث) ‏۱۷ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۴ (UTC)

شیعه

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:شیعه (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – کاربر تازه وارد اصرار بر تبلیغ فرقهٔ مورد نظر دارد. طاها (بحث) ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۱ (UTC)

لنگ حمام

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت دایم. ۸ نوبت نیمه‌محافظت موقت و ده‌ها مورد خرابکاری در تاریخچه وجود دارد. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۱ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

ژان-ژاک روسو

بحث زیر پایان یافته‌است.

ژان-ژاک روسو (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آوردن مطالب چرند، الفاظ رکیک و فحاشی توسط آی پی ها. مهدی موسوی؛ کاربرِ نگهبان؛ «بحث» ‏۲۲ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۵۷ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۲۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

کمال سرابندی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. 1234 (بحث) ‏۲۶ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۰۴ (UTC)

  درود. به مدت یک هفته نیمه‌ محافظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۶ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۳ (UTC)

حیران (آستارا)

بحث زیر پایان یافته‌است.

حیران (آستارا) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – بعد از تخریب تابلوی ورودی جاده گردنه حیران توسط برخی افراد، در فضای رسانه ای، بین موافقان و مخالفان بگومگوی لفظی آغاز شده و این مقاله هم مدام از سوی آی پی های ناشناس مورد خرابکاری قرار می گیرد. درخواست محافظت صفحه حداقل برای یک هفته را دارم. Benyamin-ln (بحث) ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۷ (ایران) ‏۲۶ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)

  درود. یک هفته نیمه محافظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۶ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۴ (UTC)

علوم خفیه

بحث زیر پایان یافته‌است.

علوم خفیه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. enteshariun (بحث) ‏۳۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۱۲ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. A.M.Z.A (بحث) ‏۳۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۸ (UTC)

اردبیل

بحث زیر پایان یافته‌است.
از زمان گزارش تا کنون فقط یک کاربر در آن ویرایش داشته است. نیازی به محافظت نیست Arta Sharaky ‏۲ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۹ (UTC)

اردبیل (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری های پی در پی. enteshariun (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۴ (UTC)

اسرائیل

بحث زیر پایان یافته‌است.
از زمان گزارش تا کنون، خرابکاری رخ نداده است. Arta Sharaky ‏۲ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)

اسرائیل (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری متعدد توسط کاربر. enteshariun (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۶ (UTC)

فهرست هواپیماهای نیروی هوایی ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

فهرست هواپیماهای نیروی هوایی ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن مطالب بدون منبع و در برخی موارد شکستن ساختار مقاله توسط تازه کاران. مهدی موسوی؛ کاربرِ نگهبان؛ «بحث» ‏۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۵۱ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. A.M.Z.A (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۴ (UTC)

جنبش 96درصد (موج96)

بحث زیر پایان یافته‌است.

جنبش 96درصد (موج96) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: عدم خرابکاری. Mobtakeranejavan (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۵۹ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. A.M.Z.A (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)

اصطلاحات سیاسی در ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

اصطلاحات سیاسی در ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل. Mobtakeranejavan (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. A.M.Z.A (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)

بحث ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه

نیمه‌محافظت دائم. ظرف یک سال گذشته چندده ویرایش در صفحه انجام شده که حتی یکی مفید نبوده است. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)

آبشار بیشه

آبشار بیشه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: خرابکاری گسترده – خرابکاری مداوم. — Fajr18 (بحث) ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ‏۱۹:۱۳ (UTC) ‏۳۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۳ (UTC)

تهم‌رییش

بحث زیر پایان یافته‌است.

تهم‌رییش (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. enteshariun (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۷ (UTC)

  توسط مدیر گرامی فرشته مرگ یک هفته نیمه‌حفاظت شد. با احترام A.M.Z.A (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)

کردستان

محافظت ۶ ماهه

درورد

اخیرا کاربرهای Alirezayi.88.88، Alirezayi.88 و Zanalajani1986 با نگرش قومی و جانبدارانه (مانند حذف نام برخی شهرها) و هدف سوء، این مقاله را دستکاری کرده و حتی به جای نگاره نقشه محدوده زندگی مردم کرد در سرزمین کردستان، آنرا به نقشه کردستان ایران تغییر می‌دهند. بنابراین درخواست محافظت این صفحه دست کم به مدت ۶ ماه به منظور جلوگیری از قطع دسترسی این کاربران به این مقاله را دارم.

با سپاس Shkuru Afshar (بحث) ‏۳۱ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹ (UTC)

فرودگاه سهند

بحث زیر پایان یافته‌است.

فرودگاه سهند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. enteshariun (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۸ (UTC)

درود.  یک هفته نیمه‌حفاظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۷ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۵ (UTC)

فورد ایوزس

بحث زیر پایان یافته‌است.

فورد ایوزس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – کاربر : وهمن دلیل : حذف زمان دار علت و چاره : محافظت از مقاله فورد ایوزس. علیرضا رحمانی ‏۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۷ (UTC)

  رد شد – صفحه‌ها به صورت پیشگیرانه محافظت نمی‌شوند. A.M.Z.A (بحث) ‏۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۳ (UTC)

ترلان پروانه

بحث زیر پایان یافته‌است.

ترلان پروانه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آی پی در حال خرابکاری مداوم روی تاریخچه مقاله است . کامران ‏۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۵ (UTC)

درود.  یک هفته نیمه‌حفاظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۲ (UTC)

آنجلینا جولی

بحث زیر پایان یافته‌است.

درخواست حفاظت نیازمند به بازبینی.

نمونه:

علوم خفیه

بحث زیر پایان یافته‌است.

علوم خفیه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. enteshariun (بحث) ‏۶ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۳ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۰۳ (UTC)

علیرضا بیرانوند

بحث زیر پایان یافته‌است.

علیرضا بیرانوند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. UnitedPowersTalk ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۱ (UTC)

درود.  یک هفته نیمه‌حفاظت شد. سپاس بابت گزارش. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)

کمال سرابندی

بحث زیر پایان یافته‌است.

کمال سرابندی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. 1234 (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۱ (UTC)

بحث ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه

نیمه‌محافظت دائم. ظرف یک سال گذشته چندده ویرایش در صفحه انجام شده که حتی یکی مفید نبوده است. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۰ (UTC)

حیران (آستارا)

حیران (آستارا) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تاریخچه این مقاله، صحنه جنگ دائمی است. بارها به صورت موقت محافظت شده و هر بار پس از خروج از محافظت، مجددا خرابکاری ها آغاز شده است. درخواست اعمال قفل آبی دارم. Benyamin-ln (بحث) ۲۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۱ (ایران) ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۱ (UTC)

ایل بیرانوند

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. با توجه به سابقهٔ جنگ ویرایشی در مقاله و عدم ویرایش مفید از جانب آی‌پی‌ها، درخواست محافظت بلندمدت مثلاً یک سال را دارم. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)

 • @Huji: درخواست محافظت مقاله در برابر ویرایش آی‌پی‌ها را دارم، چه یک سال چه کمتر. ممنونم ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۲ (UTC)
  نیمه‌محافظت شد برای یکسال — حجت/بحث ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۷ (UTC)

حق فنی

بحث زیر پایان یافته‌است.

درخواست محافظت ویرایش تنها کاربران تأییدشدهٔ خودکار برای حداقل سه روز. NameGame (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۷ (UTC)

  توسط مدرن ساینس گرامی یک هفته نیمه‌حفاظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۷ (UTC)

آویچی

بحث زیر پایان یافته‌است.

آویچی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Puuya (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۶ (UTC)

درود.  یک هفته نیمه‌حفاظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۱۷ (UTC)


ازنا

بحث زیر پایان یافته‌است.

ازنا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در برابر ویرایش های کاربران ناشناساکثر قریب به اتفاق ویرایش های این مقاله ویرایشهای بی منبع کاربران ناشناس و خنثی سازی ویرایش های انهاست. چرا محافظت نمیکنید؟! مقاله یک سر و سامانی هم لازم دارد. Γεωργός (بحث) ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۲۲ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۰ (UTC)

احمد الحسن

احمد الحسن (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – طرفداران احمدالحسن از این مقاله برای تبلیغ جنبش او استفاده می‌کنند و مطالب بدون منبع و طرفدارانه وارد مقاله می‌کنند. خواهشمندم با توجه با تاریخچه مقاله را برای مدتی محافظت کامل (در سطح مدیر) بنمایید. طاها (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۹ (UTC)

بحث ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه

بحث زیر پایان یافته‌است.
درود نیمه‌محافظت بی‌پایان. Arta Sharaky ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۴۸ (UTC)

نیمه‌محافظت دائم. ظرف یک سال گذشته چندده ویرایش در صفحه انجام شده که حتی یکی مفید نبوده است. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۱ (UTC)

حاجی‌وند

بحث زیر پایان یافته‌است.

حاجی‌وند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن مطالب بی منبع و مورد مناقشه توسط کاربران تازه کار و آی پی ها. مهدی موسوی «بحث» ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۵۷ (UTC)

درود.  توسط مدرن ساینس گرامی، یک هفته نیمه‌حفاظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۵۱ (UTC)

فهرست افتخارات باشگاه فوتبال پرسپولیس

بحث زیر پایان یافته‌است.

فهرست افتخارات باشگاه فوتبال پرسپولیس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: محتوایی/آی‌پی. UnitedPowersTalk ‏۲۹ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۵۵ (UTC)

درود.  سه روز نیمه‌حفاظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۹ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۰ (UTC)

الگو:جمعیت روستای ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

{{جمعیت روستای ایران}}

بی‌پایان محافظت کامل: الگوی استفاده‌شده در بیش از ۳۵٫۰۰۰+ مقاله. . Mensis Mirabilis (بحث) ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۲۱ (UTC)

  SunfyreT ‏۱ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۵ (UTC)

رضا عطاران

درخواست محافظت: تغییرات در حال انتظار

دلیل: شخص مشهور و مقاله پربازدید. NameGame (بحث) ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۷ (UTC)

چالش شدید

چالش شدید (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی. NameGame (بحث) ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۶ (UTC)

پودمان:جمعیت روستای ایران

 • پودمان:جمعیت روستای ایران پودمان حساس مورد استفاده در ۳۵٫۰۰۰+ مقاله: محافظت کامل (بی‌پایان)
 • زیرصفحه‌های این پودمان (۶۷ پودمان): در سطح تأییدشده پایدار، بی‌پایان. Mensis Mirabilis (بحث) ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۲۷ (UTC)
  @Mensis Mirabilis: مگر کاربران تاییدنشده میتوانند فضای نام پودمان را ویرایش کنند؟ SunfyreT ‏۱ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۶ (UTC)
  @Sunfyre: در انگلیسی که می‌توانند. در عربی که حساس‌ترین پودمان را آی‌پی‌ها هم می‌توانند ویرایش کنند :)
  بعضی پودمان‌ها مثل این که به نوعی اطلاعات ورودی پودمان اصلی به شمار می‌رود یا تنظیمات نه چندان حساس را در بر دارد در این سطح محافظت می‌کنند.
  این ۶۷ پودمان در اینجا دارای اطلاعات جمعیتی است که پودمان اصلی به آن‌ها رجوع می‌کند. فکر کردم شاید بهتر باشد محافظت در سطح مدیران نباشد تا احیانا کاربران بتوانند ویرایش کنند اما از طرفی چون اطلاعات متعلق به سرشماری ۹۵ و رسمی و ثابت است، جای ویرایش هم وجود ندارد، و الان که فکر می‌کنم به نظرم همان سطح مدیران بهتر باشد :) تشکر. Mensis Mirabilis (بحث) ‏۱ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۷ (UTC)

باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۹۲–۱۳۹۱

قفل سفید. مقاله خوب. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۲ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۴۳ (UTC)

سید محمدعلی افشانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

سید محمدعلی افشانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف مداوم مطالب منبع دار توسط آی پی ها. عـموبـذ‍ر‍ی(☎) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۵۱ (UTC)

درود.  یک هفته نیمه‌حفاظت شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۷ (UTC)

داهوا تکنولوژی

داهوا تکنولوژی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تبلیغ دائم وبسایت dahua.ir با اکانت های مختلف. Enik (بحث) ‏۶ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۸ (UTC)

فریدون قنبری

بحث زیر پایان یافته‌است.

فریدون قنبری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تلاش مکرر یک کاربر برای افزودن مطالبی خاص. — Fajr18 (بحث) ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ‏۱۸:۵۵ (UTC) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۵ (UTC)

درود.  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۵۸ (UTC)

محمد پانک

محمد پانک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – شخص فاقد معیارهای سرشناسی. NameGame (بحث) ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۵ (UTC)

مامه بابا تیام

نیمه‌محافظت. صفحه پر بازدید که به شکل روزانه توسط IPها مورد حمله و خرابکاری قرار می‌گیرد. وحید (بحث) ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۹ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۸ (UTC)

معین (خواننده)

بحث زیر پایان یافته‌است.

معین (خواننده) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آی پی ها در حال ازبین بردن تاریخچه مقاله اند. مهدی موسوی «بحث» ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۸ (UTC)

حمید هیراد

بحث زیر پایان یافته‌است.

حمید هیراد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – به دلیل حواشی مربوط به سرقت ادبی بهتر است در برابر ویرایشهای مخرب آی پی ها محافظت شود. مهدی موسوی «بحث» ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)

درود.سه روز   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۹ (UTC)

احسان علیخانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

احسان علیخانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Fajr18 (بحث) ۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ‏۰۰:۲۲ (UTC) ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۲۲ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۲ (UTC)

کاکاوند

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت موقت. اصرار آی.پی. بر حذف ۲ پیوند. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۶ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۲ (UTC)

علوم خفیه

علوم خفیه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – به دلیل ارتباط این مقاله با مساله دعا نویسی کاربران و آی پی های بسیاری تمایل به گنجاندن مطالب تبلیغاتی در آن دارند. مهدی موسوی «بحث» ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۰۹ (UTC)

هیچ‌کس

بحث زیر پایان یافته‌است.

هیچ‌کس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – به دلیل حساسیت نسل جوان روی موضوع مقاله، آی پی ها دائما در حال تغییرات جهتدار در مقاله هستند. مهدی موسوی «بحث» ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۲۴ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

پوریا پوتک

بحث زیر پایان یافته‌است.

پوریا پوتک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – شایسته محافظت است. NameGame (بحث) ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۳۵ (UTC)

درود. یک هفته   در برابر ساختن محافظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۳ (UTC)

امیر علی‌اکبری

بحث زیر پایان یافته‌است.

امیر علی‌اکبری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: تاریخچۀ مقاله توسط آی پی ها و کاربران تازه کار نابود شده است. مهدی موسوی «بحث» ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۲ (UTC)

  به مدت یکماه محافظت شد. Behzad39 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۶ (UTC)

اتحاد و تجزیه

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. تاریخچهٔ طولانی در خرابکاری. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)

  به مدت یکماه محافظت شد Behzad39 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۷ (UTC)

عنوان‌صفحه

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. Alirezams96 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)

  با سلام، این مقاله به دلیل تکراری بودن حذف شده است. Behzad39 (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۷ (UTC)

مرتضی آقاخان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه محافظت. لطفاً این مقاله را نیمه محافظت کنید تا تنها کاربران تایید شده آن را ویرایش کنند. M.10redman ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۶:۴۹ (UTC)

درود. توسط مدرن ساینس گرامی یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۱ (UTC)

بهرام نورایی

حفاظت در برابر ایجاد. این عنوان و بهرام نورائی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ در برابر ایجاد (در سطح مدیران) محافظت شوند. در نظرخواهی حذف شده اما مدام ایجاد می‌شود. Hanooz ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۳ (UTC)

دنیل ارزانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

دنیل ارزانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: همان بازی تکراری بیمزه تغییر محتوا در زمان جام جهانی. قارونی گفت‌وگو ‏۵ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۵ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۳ (UTC)

آبشار بیشه

آبشار بیشه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Fajr18 (بحث) ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ‏۱۶:۱۰ (UTC) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۰ (UTC)

باشگاه فوتبال بارسلونا

باشگاه فوتبال بارسلونا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده طی مدت زمان طولانی . A.M.Z.A (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)

باشگاه فوتبال رئال مادرید

باشگاه فوتبال رئال مادرید (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده طی مدت زمان طولانی . A.M.Z.A (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)

آبشار بیشه

آبشار بیشه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Fajr18 (بحث) ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ‏۱۶:۱۰ (UTC) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۰ (UTC)

باشگاه فوتبال بارسلونا

باشگاه فوتبال بارسلونا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده طی مدت زمان طولانی . A.M.Z.A (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)

باشگاه فوتبال رئال مادرید

باشگاه فوتبال رئال مادرید (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده طی مدت زمان طولانی . A.M.Z.A (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)

آبشار بیشه

آبشار بیشه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Fajr18 (بحث) ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ‏۱۶:۱۰ (UTC) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۰ (UTC)

باشگاه فوتبال بارسلونا

باشگاه فوتبال بارسلونا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده طی مدت زمان طولانی . A.M.Z.A (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)

باشگاه فوتبال رئال مادرید

باشگاه فوتبال رئال مادرید (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده طی مدت زمان طولانی . A.M.Z.A (بحث) ‏۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)

حمیدرضا آتش‌برآب

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. Pirhayati (بحث) ‏۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)

سوق (کهگیلویه)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. افزودن مکرر افراد ناسرشناس به بخش مشاهیر. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۰۴ (UTC)

درود.  توسط مدرن ساینس گرامی، یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸

بحث زیر پایان یافته‌است.

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی و کاربران تازه وارد: خرابکاری گسترده – آی‌پی و کاربران تازه عضو شده خرابکاری زیادی انجام می‌دهند و اطلاعات مسابقات را حذف می‌کنند. Mani.Ghv (بحث) ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۰۰ (UTC)

اودا نوبوناگا

بحث زیر پایان یافته‌است.

قفل سفید. مقاله خوب. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۹ (UTC)

@Huji: سلام. درخواست با وجود گذشت بیش از یک هفته هنوز رسیدگی نشده و توسط ربات بایگانی شده بود. لطفاً رسیدگی شود. با تشکر ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)

رژیم غذایی کتوژنیک

بحث زیر پایان یافته‌است.

قفل سفید. مقاله خوب. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)

@Huji: سلام. درخواست با وجود گذشت بیش از یک هفته هنوز رسیدگی نشده و توسط ربات بایگانی شده بود. لطفاً رسیدگی شود. با تشکر ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)
  چند روزی در ویکی نبودم که فهرست پی‌گیری‌ام را چک کنم (فقط در حد پاسخگویی به پینگ سر می‌زنم) — حجت/بحث ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۰۵ (UTC)

باشگاه فوتبال بارسلونا

بحث زیر پایان یافته‌است.

باشگاه فوتبال بارسلونا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده طی مدت زمان طولانی . A.M.Z.A (بحث) ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۲ (UTC)

 • @Huji: جهت بررسی. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۸ (UTC)
   حجت/بحث ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۲۳ (UTC)

باشگاه فوتبال رئال مادرید

بحث زیر پایان یافته‌است.

باشگاه فوتبال رئال مادرید (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده طی مدت زمان طولانی . A.M.Z.A (بحث) ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۲ (UTC)

  چند روزی در ویکی نبودم که فهرست پی‌گیری‌ام را چک کنم (فقط در حد پاسخگویی به پینگ سر می‌زنم) — حجت/بحث ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۰۵ (UTC)
@Huji: جهت بررسی. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۹ (UTC)
 حجت/بحث ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۲۳ (UTC)

آندرس کونیا

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۰۰ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد سپاس بابت گزارش. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۰ (UTC)

سید علی‌اکبر موسوی حسینی

بحث زیر پایان یافته‌است.

سید علی‌اکبر موسوی حسینی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) کاربران ثبت نام نکرده، با استفاده از موبایل، به صورت مداوم قسمت‌هایی از مقاله رو حذف و اون رو تغییر میدن. عارون (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۶ (UTC)

درود. سه روز   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۶ (UTC)
میشه لطفاً همیشگی اش کنید؟ اومدن مطالبش رو حذف کنن، دیدن که محافظت شده، اومدن تو صفحه بحث من برام فحش نوشتن. تو صفحه بحثم نوشته بودن که: ای خاک دو عالم بر سر کسانی که تمام هم و غم خودشان را حراج آبروی مؤمنین و علمای شیعه قرار داده اند. شما مستحق لعن و نفرینید. شمایی که عاقبت خودتان معلوم نیست به کجا ختم شود. بهتر است دهن گشادتان را ببندید و اینقدر شایعه پراکنی نکنید. گرگ های بی صفت/ عارون (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۲۷ (UTC)
درود. فعلا نیازی نیست. کاربر خرابکار بسته شد. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۵ (UTC)

محمد صلاح

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)

درود. سه روز   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۲۱ (UTC)

عبدالحمید اسماعیل‌زهی

بحث زیر پایان یافته‌است.
از زمان گزارش خرابکاری رخ نداده است.-- Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

بی‌پایان محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. Kader.barahoi (بحث) ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۵۴ (UTC)

ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیاز به محافظت حس نمی‌شود. مقاله قفل بازبینی دارد. همچنین از زمان گزارش خرابکاری انجام نشده است. Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۷ (UTC)

ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Raminpasyar (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۱ (UTC)

هرات

بحث زیر پایان یافته‌است.
فعلا برای یک ماه در حد ای‌پی Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۵ (UTC)

نیمه‌محافظت برای حداقل یک سال. خرابکاری شدید IPها در مقاله. اغلب ویرایش آی‌پی‌ها دستکاری آمار و ارقام جمعیت‌شناسی است: پشتون به تاجیک یا بالعکس، شیعه به سنی یا بالعکس. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۸ (UTC)

مردم بختیاری

بحث زیر پایان یافته‌است.
یک هفته در سطح تایید شده پایدار. Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۰ (UTC)

مردم بختیاری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – هر از گاهی در معرض جنگ های ویرایشی قوم گرایانه و غیر حرفه ای قرار میگیرد. احمد گراوند (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۴ (UTC)

سگوند

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیاز به محافظت حس نمی‌شود. در صورت تکرار در تام گزارش دهید تا به ای‌پی‌ رسیدگی کنند. تعدادشان برای محافظت کافی نیست. Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۵ (UTC)

بی پایان محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. ازنا مهمیل(بحث) ۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

یاسوج

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیاز به محافظت حس نمی‌شود. Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۳ (UTC)

یاسوج (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: Content dispute/edit warring – نا آگاهی سایر کاربران از شهر و اضافه کردن مطالب جعلی و ویرایش های بی دلیل. Raminpasyar (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)

استان کهگیلویه و بویراحمد

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیاز به محافظت حس نمی‌شود. Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۴ (UTC)

استان کهگیلویه و بویراحمد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: Content dispute/edit warring – ویرایش های بی دلیل و نا آشنایی سایر کاربران با استان و محتوا گذاری غلط. Raminpasyar (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)

سگوند

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیاز به محافظت حس نمی‌شود. در صورت تکرار در تام گزارش دهید تا به ای‌پی‌ رسیدگی کنند. تعدادشان برای محافظت کافی نیست. Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۵ (UTC)

بی پایان محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. ازنا مهمیل(بحث) ۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

یاسوج

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیاز به محافظت حس نمی‌شود. Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۳ (UTC)

یاسوج (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: Content dispute/edit warring – نا آگاهی سایر کاربران از شهر و اضافه کردن مطالب جعلی و ویرایش های بی دلیل. Raminpasyar (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)

استان کهگیلویه و بویراحمد

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیاز به محافظت حس نمی‌شود. Arta Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۴ (UTC)

استان کهگیلویه و بویراحمد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: Content dispute/edit warring – ویرایش های بی دلیل و نا آشنایی سایر کاربران با استان و محتوا گذاری غلط. Raminpasyar (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)

کمال سرابندی

بحث زیر پایان یافته‌است.

--1234 (بحث) ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۰ (UTC)

درود. سه روز   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۵ (UTC)

بحث ویکی‌پدیا:درخواست ایجاد صفحه

بحث زیر پایان یافته‌است.
بی‌پایان در سطح مدیر Arta Sharaky ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۲ (UTC)

محافظت بی‌پایان در سطح مدیر. خود صفحه سه سال است که به صفحهٔ دیگری تغییرمسیر است. صفحهٔ بحثش هم لازم نیست. در این مدت، صرفاً ویرایش‌های اشتباه بر صفحه انجام گرفته است. اگر واقع‌بین هم باشیم، عنوان صفحه صرفاً فریبنده است: کسی به درخواست ایجاد صفحه التفاتی نخواهد کرد. کاربر باید خودش آن را بسازد. کاهش بوروکراسی. والسلام. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹ (UTC)

شهرآورد تهران

بحث زیر پایان یافته‌است.
یک هفته در سطح آی‌پی Arta Sharaky ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)

شهرآورد تهران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – به دلیل اختلافات بین طرفداران استقلال و پرسپولیس بر سر بازی سوپر جام، مقاله دائما مشغول دچار دستکاری می‌شود در حالی که تکلیف بازی مشخص نیست!. ImanFakhri (بحث) ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۱ (UTC)

مهرنرسه

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد Arta Sharaky ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۹ (UTC)

مهرنرسه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: مقاله خوب. نیازمند حفاظت در سطح بازبینی. ▬ AnuJuno ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۳۵ (UTC)

ایل کاکاوند

بحث زیر پایان یافته‌است.
دو هفته در سطح آی‌پی Arta Sharaky ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۱ (UTC)

ایل کاکاوند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تحت تهاجم آی پی ها. احمد گراوند (بحث) ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۰۰ (UTC)

حسنوند

بحث زیر پایان یافته‌است.
دو هفته در سطح آی‌پی Arta Sharaky ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۲ (UTC)

حسنوند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – تکرار ادامه دار ویرایش های خلاف منابع. احمد گراوند (بحث) ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۰۳ (UTC)

دورود

بحث زیر پایان یافته‌است.
یک ماه در سطح ای پی Arta Sharaky ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۳ (UTC)

دورود (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. — Fajr18 (بحث) ۲۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ‏۱۷:۴۷ (UTC) ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۷ (UTC)

اسدالله اسدی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. Asadolah asadi (بحث) ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۷ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۳ (UTC)

علیرضا جهانبخش

بحث زیر پایان یافته‌است.

علیرضا جهانبخش (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده آی‌پی‌ها. Mani.Ghv (بحث) ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۴ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۳ (UTC)

سرور جپاروف

بحث زیر پایان یافته‌است.

سرور جپاروف (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – مقاله مدتی است که توسط آی‌پی ها و کاربران تایید نشده ویرایش می‌گردد و هیچکدام از این ویرایش‌ها مستند نیستند و بعضا خرابکاری‌های گسترده‌ای در آن صورت گرفته. Shervin27 (بحث) ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۴ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۰ (UTC)

باشگاه فوتبال برایتون اند هوو آلبیون

بحث زیر پایان یافته‌است.

خرابکاری IPها در بافت مقاله به علت ترنسفر بازیکن ایرانی به این تیم. -- ImanFakhri (بحث) ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۳۵ (UTC)

درود.   رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)

رخنه‌گر

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. ویرایش‌های اخیر در این صفحه یا تبلیغات است یا مهملات. Masbesh (بحث) ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۰۰ (UTC)

درود.   رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۲ (UTC)

هک

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. در این صفحه هم مثل نمونه قبلی، ویرایش‌های اخیر عدمتاً تبلیغات یا خرابکاری بوده‌اند. Masbesh (بحث) ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۰۲ (UTC)

درود.   رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۰ (UTC)

ایل بالاوند

بحث زیر پایان یافته‌است.

ایل بالاوند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تغیرات مکرر و بدون منبع آی پی ها. احمد گراوند (بحث) ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۴ (UTC)

الحاجی گرو

بحث زیر پایان یافته‌است.

الحاجی گرو (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری و ویرایش‌های بدون منبع توسط آی پی‌ها. Shervin27 (بحث) ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۵ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۲ (UTC)

مردمان کرد

بحث زیر پایان یافته‌است.

مردمان کرد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: درج اطلاعات نادرست در مقاله. Esn.sh.gh (بحث) ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۳ (UTC)

درود. یک هفته   نیمه‌حفاظت شد با احترام. A.M.Z.A (بحث) ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)

اشترانکوه

اشترانکوه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – این صفحه همیشه دچار خرابکاری می شود. و مطالبی بدون منبع معتبر اضافه می شود. Hamid2524 (بحث) ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۸ (UTC)

لری بغدادی

بحث زیر پایان یافته‌است.
از ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ تا کنون خرابکاری صورت نگرفته است. Arta Sharaky ‏۱۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۶ (UTC)

محافظت کامل. به علت خرابکاری شدید IPها - پاک کردن متونی که با منابع ذکر شده و جایگزینی متون بی منبع توسط کاربران ناشناس.

خرابکاری مداوم و ادامه دار چند آی پی در شهرهای استان کرمانشاه

مدتی هست چند آی پی متفاوت ولی با ویرایش های کاملا یکسان و مشابه در صفحات مربوط به تعدادی از شهر‌های استان کرمانشاه در حال اعمال نطرات شخصی و تغییر مطالب منبع دار هستند. معمولا هم این شهرها چند قومیتی و چند زبانه هستند. اخیرا تعداد این ویرایش ها و خرابکاری ها به حدی هست که کل تاریخچه ویراش های صفحه مورد نظر را به خود اختصاص داده‌اند. تاریخچه ویرایش های صفحه شهر سنقر خود گویا و نشان دهنده خرابکاری این آی پی ها هست. البته کم و بیش این ویرایش های خرابکارانه در صفحه شهرهای دیگر مانندکنگاور نیز در حال تکرار شدن هست. لطفا در صورت نیاز و صلاح دید، اقدامات و تمهیدات لازم لحاط شود. سپاس Elbrus W (بحث) ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۲۰ (UTC)

براون استرومن2

بحث زیر پایان یافته‌است.

با سلام و احترام، فردی به نام ImanFakhri اطلاعات صحیح و معتبری که من در مقاله براون استرومن را گذاشتم حذف کرد و حتی سعی داشت حساب مرا مسدود کند من هم صفحه ای جدید ایجاد کردن(مجبور شدم)و مقاله را نوشتم اما همان فرد دوباره به مقاله من امد و درخواست حذف دادو سعی بر دردسر ایجاد کردن داشت،لطفا مقاله براون استرومن 2 را قفل کنید،مقاله براون استرومن را حذف کنید،و نام براون استرومن2 را تغییر دهید،ایشان سعی بر پایمال کردن زحمات بنده داشتند. دلایل: 1-منابع مقاله بنده معتبر تر است(مقاله ImanFakhri اصلا منبع ندارد.) 2-محتوای مقاله بنده کامل تر است(مقاله ایشان دو خط است و در واقع مقاله نیست) میتوانید مشاهده کنید: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86_2

نامرتبط به وپ:دمص. A.M.Z.A (بحث) ‏۵ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۵ (UTC)

دزفول

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل. به علت خرابکاری شدید IPها – تغییر دادن وقایع تاریخی دستکاری اطلاعات عوض کردن بعضی کلمات در متون .

بی‌پایان نیمه‌محافظت شد — حجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۲۰ (UTC)

مسیح علی‌نژاد

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاظت نیازمند به بازبینی. نقض وپ:زنده به طور مداوم. هنوز ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۹ (UTC)

ویژه:تفاوت/24251346 برای چندمین‌بار انجام شده. هنوز ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۱ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۹ (UTC)

ایل‌های کرد ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

ایل‌های کرد ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: درج اطلاعات نادرست و حذف شدن قسمت هایی از متن. Esn.sh.gh (بحث) ‏۱ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۰ (UTC)

بی‌پایان نیمه‌محافظت هست — حجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۸ (UTC)

تاریخ کردها

بحث زیر پایان یافته‌است.

تاریخ کردها (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: درج اطلاعات نا درست بدون ذکر منبع. Esn.sh.gh (بحث) ‏۱ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۴ (UTC)

بی‌پایان نیمه‌محافظت شد — حجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۹ (UTC)

ایل شوهان

بحث زیر پایان یافته‌است.

ایل شوهان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – مورد حمله مداوم آی پی ها. احمد گراوند (بحث) ‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۳ (UTC)

بی‌پایان نیمه‌محافظت شد. @احمد گراوند: لطفاً تغییراتی که از ۴ اوت تا الان شده را بررسی کنید — حجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۴ (UTC)

حسن عسکری

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۷ (ایران) ‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۷ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)

اسپهبدان گیلان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. وپ:مقاله خوب شده. محک 📞 ‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۱ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)

طغرل‌بیگ

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۸ (ایران) ‏۱۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۸ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)

نامه تنسر به گشنسب

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۴ (ایران) ‏۲۰ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۴ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۷ (UTC)

۲۶ مقالهٔ خوب جامانده

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۳ (ایران) ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۷ (UTC)

جهرم

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت جهرم به دلیل تبلیغات و خرابکاری متداوم.Gm110m (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۱۷ (UTC)

بی‌پایان نیمه‌محافظت شد — حجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۲۱ (UTC)

دلدادگان

بحث زیر پایان یافته‌است.

درود؛ لطفا این مقاله را محافظت کنید. سپاس خاچی ‏۱۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)

یک هفته محافظت شد — حجت/بحث ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۸ (UTC)

دونالد ترامپ

بحث زیر پایان یافته‌است.

دونالد ترامپ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Mohammad9574 (بحث) ‏۱۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۰ (UTC)

غازان خان

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنونم - Mr_MohammadJavad_M بحث ‏۲۵ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)

 محمدحسین ‏۲۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۰۰ (UTC)

الحاجی گرو

بحث زیر پایان یافته‌است.

الحاجی گرو (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Shervin27 (بحث) ‏۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۱۰ (UTC)

کاربران تأییدشده‌ای هم خرابکاری کرده بودند؛ در حد بالاتری محافظت شد — حجت/بحث ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۵ (UTC)

جهرم

بحث زیر پایان یافته‌است.

جهرم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Gm110m (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۰ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۵ (UTC)

سفارش اینترنتی غذا

بحث زیر پایان یافته‌است.

سفارش اینترنتی غذا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کنید به دلیل تبلیغات بیش از حد خرابکاری گسترده. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۱ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۲۲ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۹ (UTC)

دهستان ساحلی جوکندان

بحث زیر پایان یافته‌است.

دهستان ساحلی جوکندان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – در طول دو سال اخیر، همواره محل نزاع کاربران تأیید شده پایدار با مدیران بوده است. لذا درخواست اعمال وپ:قفل آبی برای مدت حداقل سه ماه را دارم. Benyamin-ln (بحث) ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۳ (ایران) ‏۱۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۳ (UTC)

@Benyamin-ln: قفل آبی یا محافظت کامل؟ نگاهی به مقاله بیندازید و نتیجه را بگویید. — حجت/بحث ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۱ (UTC)
@Huji: سلام، درخواست قفل آبی دارم. به نظرم فعلاً کافی است. با تشکر Benyamin-ln (بحث) ۶ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۷ (ایران) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۷ (UTC)
@Benyamin-ln:  Y انجام شد ویرایش اخیر مقاله را هم بازبینی بفرمایید. — حجت/بحث ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۰۵ (UTC)

هشتپر

بحث زیر پایان یافته‌است.

هشتپر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تغییرات مداوم توسط آی پی ها و کاربران تازه وارد، تاریخچه مقاله را نابود کرده است. Benyamin-ln (بحث) ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۶ (ایران) ‏۱۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)

 Y انجام شد برای یکسال در برابر مشارکت گمنام محافظت شد — حجت/بحث ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۲ (UTC)

شهره قمر

بحث زیر پایان یافته‌است.

شهره قمر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: خرابکاری گسترده – با سلام بدلیل داشتن دشمنی های بی اساس اقدام به تغییر فیلم شناسی ایشان زده و دائما محتوای آن در حال تغییر می باشد. لذا تقاضای محافظت کامل دارم. Nimaganji62 (بحث) ‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۶ (UTC)

@Nimaganji62:  Y انجام شد لطفاً یک نسخهٔ تر و تمیزتر مقاله را در یک صفحهٔ پیش‌نویس ایجاد کنید و من را خبر کنید تا مقاله را رونویسی کنم. الان حتی یک سطر آبرومند هم ندارد — حجت/بحث ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۵ (UTC)

سووشون

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنونم. با مهر -- |کامران آزاد| ۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۱ (ایران) ‏۲۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۹ (UTC)

استون‌هنج

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». mOsior (بحث) ‏۲۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۶ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۲ (UTC)

رونتگنیم

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنونم. با مهر -- |کامران آزاد| ۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۴ (ایران) ‏۲۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۲ (UTC)

فیلم بدون نام انتقام‌جویان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت تا زمان اعلام نام فیلم به خاطر ویرایش‌های hoax روزانه از سوی IPها. ‏—NightD ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ ماه. پس از ۱ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. مشخص نیست نام فیلم کی اعلام می‌شود؟ فعلاً ۱ ماه نیمه‌حفاظت شد. Dalba ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)

خاچی خاچیک

بحث زیر پایان یافته‌است.

نوشتار خوب. حفاظت در حد نیازمند بازبینی. ▬ AnuJuno (بحث) ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۴۷ (UTC)

  Dalba ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۳ (UTC)

اولیس (شعر)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نوشتار خوب. حفاظت در حد نیازمند بازبینی. mOsior (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)

از پیش انجام شده بود. Dalba ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۴ (UTC)

زین ملک

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم. Bi-on-ic (بحث) ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۸ (UTC)

  شمار «خرابکاری»ها برای محافظت کافی نیست. ‎محمدحسین ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۲ (UTC)

ملکی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. اصرار بر ویرایش نادرست. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)

  خرابکاری‌ها در بازه‌های طولانی مدت انجام گرفته، اگر در بازه‌ای کوتاه‌تر (حداکثر ۲ هفته) خرابکاری شد اعلام کنید. ‎محمدحسین ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)

بزرگمهر و معماری پیشاتاریخی در اسکاتلند

بحث زیر پایان یافته‌است.

نوشتار خوب. نیازمند حفاظت در حد بازبینی. ▬ AnuJuno (بحث) ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۴ (UTC)

  محافظت شد. ‎محمدحسین ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۸ (UTC)

رابرت داونی جونیور

بحث زیر پایان یافته‌است.

نوشتار خوب. نیازمند حفاظت در حد بازبینی. mOsior (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۴ (UTC)

 Y انجام شدحجت/بحث ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)

عملیات نظامی ترکیه در عفرین

قفل سفید. مقالهٔ خوب. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۳۵ (UTC)

  فعلا اختلاف نظر هست! مهرنگار (بحث) ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۵۰ (UTC)

مونیکا بلوچی

بحث زیر پایان یافته‌است.

مونیکا بلوچی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Nazeri (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)

  دو روز محافظت شد. ‎محمدحسین ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۸ (UTC)

جواد کاظمیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

جواد کاظمیان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Nazeri (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۶ (UTC)

  شمار خرابکاری کافی نیست. ‎محمدحسین ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۹ (UTC)

قلعه ضحاک

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل. به علت خرابکاری شدید IPها و استفاده تبلیغاتی از آثار باستانی مخصوصا توسط کاربری به نام Mechadavid . Wisehomo (بحث) ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC) Wisehomo (بحث) ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۴۰ (UTC)

  کاربری نا نام Mechadavid در تاریخچه مشاهده نشد. در هر صورت سعی کنید با کاربر مورد نظر بحث کنید و به نتیجه برسید. محافظت در برابر آی‌پی از ویرایش کاربران جلوگیری نخواهد کرد. همچنین ببینید: وپ:حل اختلاف. Dalba ‏۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۴۹ (UTC)

فهرست شهرهای جهان بر پایه جمعیت

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. Geografi (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۵ (UTC)

  چون اولین محافظت است، فعلاً یک ماه. Dalba ‏۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۴۵ (UTC)

اسدالله اسدی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. خرابکاری مداوم یک آی پی که اصرار دارد عبارتی را به متن بیافزاید، بدون هیچ مدرکی. لطفاً تاریخچه ویرایش ها و تغییرات متن توسط آی پی ها را چک کنید. EspNeañol (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)

  دو هفته. Dalba ‏۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۴۱ (UTC)

عملیات نظامی ترکیه در عفرین

بحث زیر پایان یافته‌است.

قفل سفید مقالهٔ خوب. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)

  Dalba ‏۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۹ (UTC)

تفسیر کتاب‌الله

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۰ (ایران) ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۰ (UTC)

  Dalba ‏۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۸ (UTC)

احمد کسروی و ترور احمد کسروی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وانلوجق

بحث زیر پایان یافته‌است.

وانلوجق (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – به دلیل خرابکاری های پی پی درپی خواستار محافظت این صفحه میباشم. Mis-ariyayi (بحث) ‏۷ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۹ (UTC)

  Dalba ‏۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۲ (UTC)

پوریا پوتک

بحث زیر پایان یافته‌است.

پوریا پوتک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – ایجاد پی‌در‌پی نوشتار فاقد سرشناسی. ▬ AnuJuno (بحث) ‏۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۹ (UTC)

  Dalba ‏۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۲ (UTC)

رامسر و تنکابن

بحث زیر پایان یافته‌است.

دو مقاله بالا برای یک بازه سه ماهه محافظت شود تاریخچه مقالات در حال تخریب استMSes T / C ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۵ (UTC)

  Dalba ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۰ (UTC)

نخستین جنگ صلیبی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۹ (ایران) ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)

  Dalba ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۴۲ (UTC)

دورود

بحث زیر پایان یافته‌است.

دورود (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – این صفحه مورد خرابکاری کاربرانی که اصالتی از شهر های هم جوار دورود مانند ازنا واقع میشود.تقاضای محافظت موقت را دارم. Hamid2524 (بحث) ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۱۲ (UTC)

  سه ماه. Dalba ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۴۶ (UTC)

ملکی

بحث زیر پایان یافته‌است.

ملکی. اصرار آی.پی. بر ویرایش نادرست. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۲ (UTC)

  Dalba ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۰ (UTC)

زین ملک

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در برابر آی‌پی‌ها و کاربران تاییدنشده: خرابکاری مداوم. Bi-on-ic (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۵ (UTC)

  به مدت ۶ ماه. Dalba ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۵۹ (UTC)

تهران

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۹ (ایران) ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۹ (UTC)

  Dalba ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۵۶ (UTC)

سید ابوالفضل برقعی

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – درود. آشکارا خرابکاری صورت گرفته و وی را تاثیر پذیرفته از محمد بن عبدالوهاب خوانده اند. در حالی که برقعی به هیچ وجه به مسلک وهابی ربطی ندارد. تلاش برای بدنام کردن برقعی را در این مقاله از سالیان پیش شاهد بودم. سپاس. The Stray Dog::: سگ ولگرد Talk ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۱۱ (UTC)

ویکی‌پدیا:مقاله‌های درخواستی/مقاله‌های درخواستی کاربران

بحث زیر پایان یافته‌است.

Wikipedia:مقاله‌های درخواستی/مقاله‌های درخواستی کاربران (ویرایش|talk|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی و کاربران تأییدنشدهٔ: خرابکاری گسترده. ▬ AnuJuno (بحث) ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۸ (UTC)

  این صفحه جزو معدود صفحاتی هست که همه می‌توانند درخواست دهند و در اصل تماس مخاطب با ما از طریق اینجا حاصل می‌شود یاماها۵ / ب ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۱ (UTC)
بله به طور مداوم در حال واگردانی تماس‌های مکررشان هستیم. قاعدتاً باید واژه "کاربران" در عنوان صفحه را یادآوری کنم اما من درس‌هایم را در آخرین تلاشم در توضیح تفاوت‌های سیاست و نظر شخصی آموخته‌ام. صفحه را هم از پی‌گیری خارج کردم، قطعاً شما حواستان به آنجا خواهد بود. ▬ AnuJuno (بحث) ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)

لیلا اوتادی

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. FarsiNevis (بحث) ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۵ (UTC)

ماری‌جوآنا

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در برابر آی‌پی‌ها: خرابکاری Bi-on-ic (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۲۹ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۴ (UTC)

پیاده‌روی اربعین

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. با توجه به اینکه این روزها این صفحه بشدت مورد مراجعه است لطفا در برابر آی‌پی و کاربران تأییدنشده محافظت شود. سید (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۱ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۴ (UTC)

ساتنیک آقابابیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی» MSes T / C ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۴۳ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۳ (UTC)

ویچای سریواداناپرابها

بحث زیر پایان یافته‌است.

موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری توسط آی‌پی‌ها. —FarsiNevis (بحث) ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۲ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۳ (UTC)

لادا (ایزدبانو)

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقاله خوب در حد «نیازمند بازبینی» mOsior (بحث) ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۵ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۳ (UTC)

مدرسه سن لویی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقاله خوب در حد «نیازمند بازبینی» mOsior (بحث) ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۵ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۳ (UTC)

محمد حسین‌پور

بحث زیر پایان یافته‌است.

سلام، به نظرم بهتر است صفحه محمد حسین‌پور مدتی محافظت شود. به علت تشابه اسمی ادعای امامت را به صفحه او اضافه می‌کنند. Keshtgar (بحث) ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۶ (UTC)

@Keshtgar: سلام. لطفا درخواست های محافظت را در وپ:درخواست محافظت مطرح کنید تا در سوابق و بایگانی درخواست ها بماند. سپاس --Mehdi (بحث) ‏۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۰۶ (UTC)
@Keshtgar: می‌برم به وپ:دمص آنجا جواب می‌دهم — حجت/بحث ‏۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۶ (UTC)
  نیمه‌محافظت شد برای س ماه — حجت/بحث ‏۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۷ (UTC)

بازی‌های گرسنگی

بحث زیر پایان یافته‌است.

قفل سفید. مقالهٔ خوب. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۰ (UTC)

  Dalba ‏۳ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۱۰ (UTC)

وحید قاسمی لرستان

بحث زیر پایان یافته‌است.

با سلام خدمت مدیریت محترم. اینجانب از شما تقاضا دارم که صفحه وحید قاسمی لرستان را در محافظت کامل قرار دهید و به جزء خود بنده که خالق این صفحه هستم کسی نتواند ویرایش کنه و خرابکاری بکنه. صفحه بنده در عرض دو روز چندین مورد خرابکاری شده و من برای امنیت صفحه ام از شما تقاضا محافظت کامل را دارم. لطفا به درخواست بنده رسیدگی نمایید. باتشکر. — پیام امضانشدهٔ قبلی را Przhmanpedram (بحثمشارکت‌ها) نوشته‌است.

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت دو هفته. پس از دو هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۳ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۱۵ (UTC)

جنگ صلیبی دوم

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۶ (ایران) ‏۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۶ (UTC)

  Dalba ‏۸ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۸ (UTC)

باشگاه فوتبال مس کرمان

بحث زیر پایان یافته‌است.
با سلام و احترام   رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۰ (UTC)

باشگاه فوتبال مس کرمان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری شدید IPها در ماه‌های اخیر. Mani.Ghv (بحث) ‏۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۰ (UTC)

باشگاه فوتبال مس رفسنجان

بحث زیر پایان یافته‌است.
با سلام و احترام   رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۱ (UTC)

باشگاه فوتبال مس رفسنجان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری شدید IPها در ماه‌های اخیر. Mani.Ghv (بحث) ‏۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)

ماهور الوند

بحث زیر پایان یافته‌است.
با سلام و احترام   نیمه‌حفاظت شد Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۳ (UTC)

ماهور الوند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله  – نقض مداوم وپ:زنده. هنوز ‏۹ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۱ (UTC)

لیلا عراقیان

بحث زیر پایان یافته‌است.
با سلام و احترام   نیمه‌حفاظت شد Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۴ (UTC)

لیلا عراقیان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری مداوم. هنوز ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۴ (UTC)

لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸

بحث زیر پایان یافته‌است.
با سلام و احترام   رد شد Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۵ (UTC)

لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: لطفا در برابر ای پی محافظت شود. به علت رویداد روز بود در معرض جنگ ویرایشی غیرسازنده قرار دارد. MohamadReza(بحث) ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۵۴ (UTC)

ویکی‌پدیا:میز کمک

بحث زیر پایان یافته‌است.

قفل کامل. سالهاست که نام پروژه به وپ:درخواست راهنمایی تغییر کرده است ولی هنوز برخی تغییرمسیر را به متن تبدیل می‌کنند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۰ (UTC)

  SunfyreT ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۶ (UTC)

باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی

بحث زیر پایان یافته‌است.
برای یک سال محافظت شد. Mardetanha (بحث) ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۵ (UTC)

بر اساس این باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی: تاریخچهٔ ویرایش‌ها پیشنهاد می‌کنم مقاله نیمه‌حفاظت شود. Wikimostafa (بحث) ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC) این بحث جهت حفظ تاریخچه و بایگانی درست از تام به اینجا منتقل شده است.--Mehdi (بحث) ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۰ (UTC)

شینید اوکانر

بحث زیر پایان یافته‌است.

شینید اوکانر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – مردم هی می‌یان و یه خبر شایعه رو اضافه می‌کنن چندین روزه. SerendiPity ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)

  با سلام و احترام، در هفته اخیر هیچ آی‌پی در این مقاله ویرایش نداشته است. اگر اجازه دهید در صورت حمله مجدد محافظت اعمال شود. Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۶ (UTC)

آن (فیلم ۲۰۱۷)

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۶ (UTC)

  با سلام و احترام انجام شد. Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۶ (UTC)

آیفون

بحث زیر پایان یافته‌است.

آیفون (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – استفاده از القاب زشت توسط آی پی ها . خاچی ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۸ (UTC)

  با سلام و احترام، به خاطر یک ویرایش یک آی‌پی صفحه را محافظت نمی‌کنند. آی‌پی بسته شد. Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۸ (UTC)

اشتعال

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۱۶ (UTC)

  با سلام و احترام انجام شد Behzad39 (بحث) ‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۲ (UTC)

بنو منجم

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۱۶ (UTC)

  SunfyreT ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۲۱ (UTC)

سید محمدتقی نوربخش

بحث زیر پایان یافته‌است.

سید محمدتقی نوربخش (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – اضافه کردن مطالب بی ربط. خاچی ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۵۱ (UTC)

  ۲ هفته Mardetanha (بحث) ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۱ (UTC)

جنگ صلیبی پنجم

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۰ (ایران) ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۰ (UTC)

  Dalba ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۵ (UTC)

ابن تیمیه

بحث زیر پایان یافته‌است.

ابن تیمیه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آخرین ویرایش‌های این مقاله دچار خرابکاری‌های گسترده و زیاد توسط شناسه‌های کاربری ثبت‌نام نشده گشته، لطفاً جهت جلوگیری از تکرار این اتفاق [ که بارها پیش آمده ولی این بار وسیع ] مقاله در برابر ویراستاران ثبت نام‌نشده ( خرابکاران ) محافظت گردد، به سبب اینکه این مقالات معمولاً از چشم ویکی‌بانان و گشت‌های ویکی نادیده گرفته می‌شود حتماً و در اسرع وقت اقدام کنید، سپاس. Inshushinak (بحث) ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۱۸ (UTC)

من مقاله را به فهرست پیگیری‌‌هایم افزودم به نظر می‌آید فعلا به نظر می‌آید خرابکاری‌ها متوقف شده Mardetanha (بحث) ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۵ (UTC)
حق با شما بود گویا هنوز ویرایشگر جهت‌دار دارد، ۲ هفته محافظت شد Mardetanha (بحث) ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۲ (UTC)

بشقاب

بحث زیر پایان یافته‌است.
یک ماه محافظت شد Mardetanha (بحث) ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)

نیمه‌محافظت. جنگ ویرایشی توسط آیپی. چند آیپی که به نظر می‌رسد همگی یک نفر هستند، مشغول خرابکاری و حذف محتوای منبع‌دار هستند. 188.158.110.21 ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۰۳ (UTC)

بحث کاربر:Sunfyre

بحث زیر پایان یافته‌است.
با سلام و احترام انجام شد. البته قبلش آی‌پی را هم بسته بودم Behzad39 (بحث) ‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۳ (UTC)

User talk:Sunfyre (ویرایش|user page|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی‌پی. SunfyreT ‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۶ (UTC)

حنیف عمران‌زاده

بحث زیر پایان یافته‌است.
یک هفته محافظت شد. سپاس از شما. سیدمرتضا گفتگو :) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)

حنیف عمران‌زاده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله  – خرابکاری آی‌پی‌‌ها. هنوز ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۵ (UTC)

جوانه های امید قومس

بحث زیر پایان یافته‌است.

الگو:جوانه های امید قومس دائمی محافظت در برابر آی‌پی: حذف صفحه من توسط کاربر:mardtanha.جوانه های امید قومس (بحث) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۶ (UTC) ‏۲9 نوامبر ۲۰۱۸، ساعت 25:21 (UTC)

باشگاه فوتبال راهیان کرمانشاه

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل.حساسیت های قومی و زحمات فراوان در ایجاداین صفحه و نمای جدولی بازیکنان و به علت خرابکاری شدید IPها. Saeidvilla (بحث) ‏۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۰۲ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸ (UTC)

علینقی وزیری

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۸ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ (UTC)

ساوار

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC)

هاشم بیک‌زاده

بحث زیر پایان یافته‌است.

هاشم بیک‌زاده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – نوشتن الفاظ رکیک از سوی یکی از کاربران . خاچی ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC)

قبلا توسط آرش محافظت شده Mardetanha (بحث) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)

@Mardetanha: به نظر نوشتن الفاظ رکیک کار کاربر @Azmm99: بود. خاچی ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

  توسط آرش Mardetanha (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)

محاصره انطاکیه (۱۰۹۸)

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر |کامران آزاد| ۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۰ (ایران) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۲۰ (UTC)

  Mardetanha (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC)

آنتونی استوکس

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها و کاربران تائید نشده. Mehdi (بحث) ‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۹ (UTC)

فعلا برای دو هفته محافظت کردم Mardetanha (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)
  Mardetanha (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸ (UTC)

چهارگاه

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۳ (UTC)

  درود؛ انجام شد. سیدمرتضا گفتگو :) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۸ (UTC)

اشترانکوه

بحث زیر پایان یافته‌است.

اشترانکوه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – سلام و عرض ادب.صفحه اشترانکوه بدون در نظر گرفتن منابع دچار خرابکاری می شود.در خواست محافظت را دارم. با تشکر. Hamid2524 (بحث) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۵ (UTC)

    نیمه‌حفاظت شد به مدّت دو هفته. پس از دو هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۳۴ (UTC)

زاغ مقلد

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی: مقاله خوب. mOsior (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۹ (UTC)

  انجام شد. سیدمرتضا گفتگو :) ‏۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۴۲ (UTC)

مهدی فلاحتی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در حد نیازمند بازبینی. نقض مداوم وپ:زنده. هنوز ‏۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۲۵ (UTC)

  Dalba ‏۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۳۸ (UTC)

جنگ صلیبی عوام‌الناس

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت از مقالهٔ خوب در حد «نیازمند بازبینی». ممنون. با مهر -- |کامران آزاد| ۱۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰ (ایران) ‏۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۰۰ (UTC)

  Dalba ‏۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

زیارت عاشورا

بحث زیر پایان یافته‌است.

زیارت عاشورا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حمله و استفاده از القاب نادرست. خاچی ‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۴۲ (UTC)

  نیازی به محافظت ندارد UnitedPowersTalk ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۵ (UTC)

باغلاما

بحث زیر پایان یافته‌است.

باغلاما (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری کاربر:Said hatami و کاربر:عبدالله لطفی و آی پی ها. بزرگمهر (بحث) ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۱ (UTC)

  نیازی به محافظت ندارد UnitedPowersTalk ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۶ (UTC)

انصار الفرقان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله + حادثهٔ اخیر در چابهار [۱]4nn1l2 (بحث) ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC)

  برای یک هفته. UnitedPowersTalk ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۱ (UTC)

رضاشاه روحت شاد

بحث زیر پایان یافته‌است.

رضاشاه روحت شاد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حضور خرابکارانه آی.پی ها و احتمال خرابکاری بیشتر. نوشتار خلاف منبع. نقض وپ:بی طرفی. . The Stray Dog::: سگ ولگرد Talk ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۹ (UTC)

  نیازی به محافظت ندارد. UnitedPowersTalk ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۰ (UTC)

قهوه hi5

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در برابر ایجاد. ایجادهای پی در پی. با تشکر-- In fact ‏۵ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۰۰ (UTC)

    در برابر ساختن محافظت شد به مدّت ۳ ماه. پس از ۳ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba ‏۷ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۰۶ (UTC)

دریاچه گهر

بحث زیر پایان یافته‌است.

دریاچه گهر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – درود.مقاله دریاچه گهر ،همواره دچار خرابکاری کاربرانی با نشان آی پی های مشخص می شود.خواهشمندم این مقاله را در مقابل خرابکاری محافظت فرمایید.با تشکر. Hamid2524 (بحث) ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۴ (UTC)

    نیمه‌حفاظت شد به مدّت شش ماه. پس از شش ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. Dalba Dalba ‏۷ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۰۲ (UTC)

درخواست‌های خروج از محافظت

کاووس سیدامامی

بحث زیر پایان یافته‌است.

کاووس سیدامامی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) درخواست خروج از محافظت مقاله کاووس سیدامامی، دیگر پربازدید نیست. -- Aliresajavann (بحث) ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۲ (UTC)

  ۲۸ فوریه به طور خودکار از محافظت خارج می‌شود. A.M.Z.A (بحث) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)

ستاره آریایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

ستاره آریایی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

 • درود . لطفا نام مقاله ستاره آریایی را از محافظت در بیاروید. در حال حاظر این برنامه ساخته شده است و در حال پخش است. با احترام. هوروش ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)
  از محافظت خارج نشد – خواهشمندیم یک نسخهٔ ارجاع‌دهی‌شده از این مقاله را در یک زیرصفحهٔ فضای نام کاربری خود بسازید. پس از این کار، خواهشمندیم دوباره درخواست دهید یا از هر یک از مدیران بخواهید صفحه را برای شما منتقل کنند. — Mahdi 28 ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۱۰ (UTC)

استان کرمانشاه

بحث زیر پایان یافته‌است.

سلام. تقاضای حفاظت از استان کرمانشاه را دارم، به دلیل جنگ‌های ویرایشی متعددی که عمدتاً‌هم بر سر زبان و قومیت انجام می‌شوند و نیت علمی ندارند. پەڕاو (بحث) ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۲۷ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۵ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۱۸ (UTC)

الگو:شهرستان ارومیه

بحث زیر پایان یافته‌است.

سلام. لطفاً بوربوربوربور. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۰۸ (UTC)

  یاماها۵ / ب ‏۵ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۱۹ (UTC)

جنگ ایران و عراق

بحث زیر پایان یافته‌است.

جنگ ایران و عراق (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

Mr.flower (بحث) ‏۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۵ (UTC)
'  از محافظت خارج نشد' A.M.Z.A (بحث) ‏۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۷ (UTC)

سیاوش گلشیری

بحث زیر پایان یافته‌است.

سیاوش گلشیری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

با سلام خواهشمند است با توجه به سرشناس بودن آقای سیاوش گلشیری در زمینه ادبیات و هنر و فعالیتهای ایشان درخواست ایجاد صفحه برای ایشان و خارج شدن از محافظت را دارم. ایشان نویسنده و منتقد و مدرس سینما می باشند و در جشنواره ادبی مهرگان و جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان داور بودند و در اصفهان فردی سرشناس هستند که در اکثر جلسات نقد به عنوان کارشناس حضور دارند. بنابر رزومه کاری ایشان وجود صفحه ای برای وی لازم است. با تشکر فراوان پدیده قربانی — پیام امضانشدهٔ قبلی را پدیده قربانی (بحث • مشارکت‌ها) نوشته‌است.

درود. لطفا با مدیری که محافظت را اعمال کرده‌اند مک