الگو:بدون تاریخ/توضیحات

از این الگو برای درخواست مشخص‌کردن تاریخ انتشار یک منبع به صورت درون‌خطی استفاده کنید. اگر می‌خواهید تاریخ وقوع یک رویداد را بپرسید از {{چه زمانی؟}} استفاده کنید.


استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش