الگو:توسط چه کسی/توضیحات

استفادهویرایش

مواردی که در همسایگی این برچسب قرار دارند ممکن است از واژه‌های طفره‌آمیز استفاده کرده باشند یا اسناد بسیار مبهمی داشته باشند.
جستارهای وابستهویرایش