باز کردن منو اصلی

استفادهویرایش

این الگوی درون‌خطی در مقالات ویکی‌پدیا برای اظهارات مبهمی به کار می‌رود که نیاز به توجه و تغییر دارند.

در این الگو می‌توان از متغیر تاریخ استفاده کرد:

{{مبهم|تاریخ= ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹}}


{{مبهم}} نتیجه می‌دهد: [مبهم]

بدین معنا که:
متن کنار این برچسب مبهم است و نیاز به شفاف‌سازی دارد.

جستارهای وابستهویرایش

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

بدون توصیف

مقدار خودکار
{{subst:DATE}}
تاریخپیشنهادشده

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Reasonreason

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریختاریخ

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری