فهرست شعارهای ملی

(تغییرمسیر از شعار ملی)

این صفحه شامل فهرست شعارهای کشورهای مستقل جهان است. شعار برخی از کشورها هنوز به رسمیت شناخته می‌شود اما برای بعضی از آن‌ها دیگر استفاده نمی‌شود. شعار یک حکومت برای توصیف قصد یا انگیزهٔ یک حکومت در یک عبارت کوتاهاست. این شعارها می تواند در پوشش یک نشان، سکه یا اسکناس باشد. بعضی از کشورها شعاری ندارند.

محتویات

آویرایش

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش

جویرایش

چویرایش

دویرایش

رویرایش

زویرایش

سویرایش

شویرایش

صویرایش

عویرایش

غویرایش

فویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش

نویرایش

وویرایش

هویرایش

  •   هائیتی: یکپارچگی نیرو آفرین است (فرانسوی: L'union fait la force)
  •   هلند: من حفظ خواهم کرد (فرانسوی: Je maintiendrai و هلندی: Ik zal handhaven)
  •   هندوراس: آزادی، پادشاه و استقلال (زبان اسپانیایی|اسپانیایی: Libre, Soberana E Independiente)
  •   هند: حقیقت به تنهایی پیروز است (هندی: सत्यमेव जयते)

یویرایش