باز کردن منو اصلی

۵ پنجمین عدد یک رقمی و سومین عدد طبیعی عدد اول است.

→ ۴ ۵ ۶ ←
اصلی ۵
پنج
ترتیبی ۵اُم
پنجم
تجزیه عدد اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱٬ ۵
اعداد رومی V
پایه ۲ ۱۰۱۲
پایه ۳ ۱۲۳
پایه ۴ ۱۱۴
پایه ۵ ۱۰۵
پایه ۶ ۵۶
پایه ۸ ۵۸
پایه ۱۲ ۵۱۲
پایه ۱۶ ۵۱۶
پایه ۲۰ ۵۲۰
پایه ۳۶ ۵۳۶
عربی ٥ و ۵

اعدادی بر ۵ بخش پذیر هستند که رقم یکان آن‌ها ۰(صفر) یا ۵(پنج) باشد. مانند: ۲۰ یا 25 [۱]

منابعویرایش

  1. آسیموف، آیزاک (۱۳۶۹). عدد. انتشارات فاطمی.